دانلود پروژه کارآموزی اجرای پروژه مسکونی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآموزی اجرای پروژه مسکونی

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

گزارش کارآموزی اجرای پروژه مسکونی 


 فهرست مطالب 

مقدمه : 3
شمع بندي چوبي : 4
پي كني :‌ 4
انواع فنداسيون هاي گسترده بتن مسلح :‌ 6
3- پي ديوار ( نواري ) : 6
4- پي هاي كنسولي :‌ 6
آرماتور گذاري : 7
1- آرماتورهاي طول يا راسته : 8
2- خاموت :‌ 9
3- ادكا :‌ 9
بتن ريزي : 9
ديوارهاي باربر: 11
ستون : 13
نحوه قرارگیری تیرچه ها در محل نورگیر 18
اندودهاي خارجي : 22
اندود شسته : 24
گچ : 25
نصب سنگ روي ديوار : 28
محل هاي مصرف سنگ : 29
شيشه : 30
در و پنجره : 30
عکس ها 32
انواع در و پنجره در ساختمان هاي مسكوني : 38
الف) درهاي داخلي 38
انواع سنگ چيني : 38


مقدمه :
اولين باري كه انسان از نعمت سر پناه بر خوردار گشت فرو رفتن خشكي در آب و پناهنده شدن انسان و حيوان به غارها و  ار تفاعات بوده است  با پيدايش فصل خشكي انسان مجدداً رو به خشكي آورد كه در اين تاريخ يعني تقريباً هزار سال قبل از ميلاد مسيح اولين خانه هاي مسكوني در ايران مشاهده شد كه از شاخه برگ در ختان بوجود مي آمد پس از مدتي  سر پنا ههااز خشت هاي گلي و پوشش شاخ و بر گ در ختان ساخته مي شد حدود 3000 سال قبل از ميلا د با مهاجرت آريائيها به ايران مسكن به صورت خشت و يا آجربا پوشش سفالي بود يا تسلط هخامنشيان در شهرهاي يوناني معماري سنگي جاي خود را باز كرد در قرن هفدهم ساختمان هاي موزه با استفاده از آرموتورهاي طولي و قطري بجاي سنگهاي يكپارچه به هم اتصال يافتند و بين ستون ها با قطعات كوچكتر پوشانه شده وبه كمك همين آرماتور ها در قرن هيجدهم  دان وليت فاصله ي بين ستونها ي كليسا را با قطعات سنگ پوشانده است لذا در معماري سنگي فلز نقش بزرگي را ايفا نمود با رواج واستفاده بتن و فلزبا هم مهم تر شدزيرا بتن در مقابله با سنگ كمتر تاب كشش را دارد بعلاوه قرا ردادن فلز در داخل بتن خيلي آسان تر از قرار دادن آن در سنگ است اما امروزه چون همانند گذشته نياز اوليه هر انساني مسكن مي باشد و به علت تراكم بيش از حد شهرها از جمعيت ونيز روي آوردن  صنعت ساختمان سازي به مرتفع ساختن واحد هاي مسكوني و اداري و همچنين به منظور تامين نيازهاي كشاورزي چه از لحاظ راههاي ارتباطي و چه از نظر كانالهاي آ برساني  مصرف بتن در قسمت ذكر شده بخــــــــــــصـــــــــوص در صـــــــنـــــعــــــت ساخـــــتمان سازي بسيار زياد و هر روز بيــشتر مي شود.
شمع بندي چوبي :
شمع چوبي عبارت است از تير گرد يا چهار تراشي كه از بالا بر الواري متكي است كه خود بر بدنه گود( يا ديوار ساختمان مجاور) تكيه دارد و از پايين در زمين كف گود، با زاويه اي حدود 45 درجه، استوار گشته است. الوار هاي متكي بر بدنه، ممكن است به صورت  عمودي يا افقي بر ديواره ي گود ( يا ديوار ساختمان مجاور) قرار گيرند و براي تقسيم بهتر فشار، بين شمع  و الوارها، چهار تراش افقي قرار مي گيرند. براي جلوگيري از فرو رفتن شمع در زمين( به خاطر  سطح مقطع نسبتا كم آن و فشار زياد از بالا) به پايه آن را بر مصالح مقاومي مانند آجر يا بلوك هاي سيماني قرار مي دهند.
پي كني :‌
پي كني جهت ايجاد فنداسيون ( پي ، شالوده ، فونيزه ) در داخل زمين ايجاد مي شود . 
پي كني به توجه به نقشه هاي اجرايي و ابعاد پي ها و با در نظر گرفتن قالبها مي باشد . مثلاً اگر قالب پي آجري به ضخامت  سانتي متر باشد چنانچه مربعي به ضلع 150 سانتي متر باشد اگر از هر طرف 15 سانتي متر جهت قالب بندي در نظر بگيريم ، بايستي ابعاد 180در 180 سانتي متر حفاري گردد . 
پي سازي : 
نقش پي در ساختمان تحمل بارهاي وارده از ساختمان و انتقال آن به زمين زير آن است . بنابراين پي ساختمان بايستي دو خصوصيت زير را دارا باشد . 
1- جنس پي و نوع آن و ابعاد آن بايستي طوري باشد كه خود بتواند بارهاي وارده را با اطمينان كامل تحمل نمايد . 
2- ابعاد پي به ويژه طول و عرض آن بايد به گونه اي باشد كه بتواند با ايمني كافي بار وارده را با توجه به مقاومت خاك به زمين انتقال دهد . بر حسب نوع ساختمان و خاك محل و موارد ديگر ، پي ساختمان را به صورت غير مسطح و مسطح مي توان ساخت . 
پي هاي غير مسلح : 
اين نوع پي ها معمولاً براي ساختمان هاي با مصالح بنايي ( ديوار باربر ) كاربرد دارد، از نقطه نظر مصالح به كار رفته انواع و اقسام مختلف دارد . 
شفته ريزي : شفته مخلوطي است از خاك محل ، شن و ماسه ، آهك و آب 
پي هاي مسلح :‌
پي هاي بتن مسطح براي تحمل بار ديوارها و ستون هاي بتني به طور كلي براي انواع ساختمان ها كاربرد دارد و بسته به وزن طبقات ( تعداد طبقات ) و موقعيت آن در روي زمين و همچنين جنس و مقاومت خاك از يكي از انواع متداول فنداسيون هاي بتن مسطح مي توان استفاده نمود . 
نحوه عمل فن ها از اين قرار است : 
بار وارد بر آن را در روي يك سطح نسبتاً بزرگ خاك توزيع مي نمايد و در نتيجه شدت تنش وارده ( نيرو بر واحد سطح ) را كامل داده ،‌ تا خاك بتواند در كمال اطمينان وزن وارده را تحمل نمايد . به عنوان مثال اگر مقاومت مجاز 2 كيلوگرم بر سانتي متر مكعب باشد و ستوني با مقطع 20*20 وزن 40 تن را بخواهد تحمل نمايد تنش وارد بر ستون 100 كيلوگرم بر سانتي متر مكعب فرو مي رود كه اگر بخواهيم ستون را مستقيماً در روي زمين قرار دهيم و خاك تحمل نكرده و ستون در زمين فرو مي رود بنابراين بار 40 تن را بايد بر روح سطح بزرگتري كه همان سطح پي است را توزع نمود تا تنش وارده به خاك از مقاومت پي مجاز آن كمتر شود و زمين بتواند آنها را تحمل نمايد . 
انواع فنداسيون هاي گسترده بتن مسلح :‌
1- پي هاي منفرد :‌
اين فونداسيون ها بار تنها يك ستون را تحمل مي كند . 
2- پي هاي مركب ( چند ستوني ) : 
اين فونداسيون ها بار 2 يا چند ستون را تحمل مي كند .
اين فونداسيون ها موقعي به كار مي روند كه معمولاً پي ها نزديك به هم و عملاً در يكديگرند تداخل نموده و يا خيلي نزديك هستند . 
3- پي ديوار ( نواري ) :
اين نوع پي ها معمولاً بار ديوارهاي پيوسته بتني و يا ديوارهاي با مصالح بنايي يك ساختمان را تحمل مي نمايند . گاهي در زير ستون هاي كناري در مجاور ساختمان هاي ديگر نيز از اين نوع پي استفاده مي شود . 
4- پي هاي كنسولي :‌
اين گونه پي ها در خطوط مجاور ساير ساختمان ها به كار مي رود كه با تركيب با پي منفرد با ستون وسط جمعاً تشكيل پي هاي باسكولي را مي دهند . 

بار ستون هاي متعدد و ديوارها به طور كل وزن كل ساختمان را تحمل كرده و به صورت يك دال پيوسته عمل مي كنند تا بارها را در يك مساحت بزرگ 
پخش نمايد . 
آرماتور گذاري : 
آرماتور به صورت ميله گرد فولادي به قطرهاي 6 الي 40 سانتي متر در بازار موجود هستند . 
 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink