دانلود پروژه کارآفرینی احداث شرکت ماکارونی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی احداث شرکت ماکارونی

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

پروژه کارآفرینی احداث شرکت ماکارونی 

ـ مقدمه 5

ـ نتايج آمارگيري صنايع رشته و ماكاروني: 5
ـ فرآورده هاي توليدات كارخانجات رشته و ماكاروني: 7
ـ ميزان مواد اوليه مصرفي كارخانجات ماكاروني: 8
آرد دو صفر و 3 صفر 8
ـ ميزان ساير مواد اوليه كارخانجات ماكاروني: 8
ــ 8
ـ پراكندگي واحدهاي ماكاروني در چند شهر ايران: 9
رديف 9
ـ نمودار‌پراكندگي‌واحدهاي ماكاروني در چند استان‌كشور: 10
ـ تعريف چند نوع مختلف ماكاروني: 11
«بخش دوم» 13
ـ هدف و نكات مهم طرح: 13
ـ نوع محصول: 14
ـ ظرفيت توليد و زمان كار در كارخانه: 14
ـ ميزان مواد اوليه مورد نياز كارخانه: 14
ـ روش كار و نحوه فرآيند: 15
ـ كنترل كيفيت: 16
ـ ماشين آلات مورد نياز كارخانه (توليد) : 16
ـ چگونگي‌استقرار‌ماشين‌آلات‌و‌فضاي‌مورد‌نياز‌در سالن توليد: 17
الف ـ زمين 20
ب ـ ساختمانهاي كارخانه: 20
ـ تأمين برق: 22
ـ سوخت: 22
ـ فاضلاب: 25
ـ تهويه و اطفاء حريق: 25
الف ـ تهويه: 25
ـ لوازم و تجهيزات اداري: 26
ـ لوازم حمل و نقل و جابجايي: 26
ـ وضعيت پرسنلي و كارگري كارخانه: 26
«بخش سوم» 28
1ـ هزينه زمين: 28
2ـ هزينه هاي خاكبرداري ، ديواركشي و محوطه سازي : 28
3ـ هزينه هاي ساختمان كارخانه: 29
ـ هزينه ماشين آلات و تجهيزات: 30
ـ هزينه تأسيسات و تجهيزات عمومي: 31
ـ هزينه قبل از بهره برداري: 31
ـ محاسبه هزينه احداث طرح ( سرمايه ثابت ): 32
« بخش چهارم » 33
هزينه هاي توليدي طرح (سرمايه در گردش) 33
ـ هزينه هاي خريد مواد اوليه: 33
چارت سازمانی 34
ـ هزينه هاي تأمين بـرق: 35
ـ هزينة تأمين آب: 36
ـ هزينه هاي اعلام و اطفاء حريق: 36
ـ هزينه هاي آزمايشگاه كنترل كيفي: 36
ـ هزينه هاي تأمين وسايل حمل و نقل و جابجايي: 37
ـ هزينه بيمه كارخانه: 37
ـ محاسبه هزينه در گردش كارخانه: 37
« بخش پنجم » 38
ميزان سرمايه گذاري محاسبات اقتصادي 38
ـ كل سرمايه گذاري طرح: 38
ـ نحوه سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي: 38
ـ كارمزد: 39
ـ هزينه استهلاك و هزينه تعمير و نگهداري: 39
الف ـ هزينه استهلاك: 39
ب ـ محاسبه هزينه تعمير و نگهداري طرح: 39
ـ محاسبه كل هزينه توليد: 40
ب ـ هزينه هاي متغير توليد: 41
ـ قيمت تمام شده محصول: 41
ـ درصد ارزش افزوده طرح و محاسبه ارزش افزوده طرح: 42
ـ بررسي نقطه سر به سر: 42
نمودار نقطه سربهسر 43
«بخش ششم » 44
روش فر‌آوردن (توليد): 44
شرايط ماكاروني فرآورده شده: 45
بسته بندي و نشانه گذاري: 45
بسته بندي: 45
نشانه گذاري: 45
ماكارونيهاي غير قابل مصرف: 46
«بخش هفتم » 48
پاره‌اي از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولي: 48
مشخصات متقاضيان: 51
1ـ مشخصات اشخاص حقيقي: 51
رديف 51
نام و نام خانوادگي 51
تحصيلات 51
تجربه 51
اطلاعات كلي مربوط به كالا يا كالاهاي توليدي: 52
اطلاعات مربوط به بازار محصول: 53
اطلاعات مربوط به دانش فنـي 55
اطلاعات مربوط به توليد كالا: 56
1ـ برنامه توليد سالانه: 56
8 ـ ليست مشاغل و مقدار حقوق ماهانه و سالانه: 61
9ـ نوع و مقدار انرژي و هزينه آن: 62


 
بخش اول: كليات طرح تهيه ماكاروني

ـ مقدمه
مصرف انواع ماكاروني در جهان به دلايل مختلف افزايش يافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه مي باشد، در راستاي تأمين نياز جامعه و يا حتي در جهت تشويق به مصرف آن، كشورهاي صنعتي سرمايه هايي در اين راه به كار انداخته و با تبليغات به خوردن ماكاروني عادت كرده اند. اتخاذ سياست خود اتكايي در جهت ميل به استقلال اقتصادي كشور ايجاب مي كند كه توليد ماكاروني با استفاده از ماد اوليه داخلي و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم كشورمان مورد حمايت قرار گيرد كه امكانات جالبي براي تهيه انواع ماكاروني سالم فراهم مي نمايد. گسترش بهره برداري از ماكاروني براي توليد آن ضمن اينكه گام مهمي در جهت توسعه كشاورزي از نظر مواد اوليه و حمايت از زارعين كشور مي باشد فرآورده حاصله نسبت به ماكاروني هاي موجود در استان از ارزش غذايي بالاتري برخوردار مي باشد. در حال حاضر واحدهاي ماكاروني در نقاط مختلف كشور به ظرفيت اسمي حدود 10 هزار تن در سال در حال بهره برداري است.
اميد است با بهره برداري از اين كارخانه گامي در جهت افزايش توليد و قطع وابستگي برداشته و نيز خدمتي به كشور، مردم و منطقه محسوب مي گردد.
ـ نتايج آمارگيري صنايع رشته و ماكاروني:

گزارش زير نتايج آمارگيري از كارخانجات رشته ماكاروني سازي ايران مي باشد. از 78 كارخانه تهيه رشته و ماكاروني كه تماماً خصوصي مي باشند تقريباً از صد در صد كارخانجات كشور آمارگيري به عمل آمده است.
نتايج آمار گيري به عمل آمده شامل موارد زير مي باشد:
تعداد واحدها، وضع مملكت، تعداد پرسنل، ميزان مواد اوليه مصرفي عمده و غير عمده ، مواد شيميايي و ميزان وابستگي آنها، ميزان فرآورده هاي توليدي و نيز اشكالات تهيه مواد بسته بندي و اشكالات توليدي( شامل اشكالات فني كمبود قطعات يدكي) با بررسي كه در مورد اشكالات اساسي كارخانجات به عمل آمده و مي توان نتيجه گرفت كه در زمينه مواد اوليه بيته بندي و توليدي اشكال اساسي وجود دارد.
ظرفيت اسمي كارگاههاي ماكاروني طبق مواد موجود در گرمخانه‌ها كه محاسبه شده حدود 960000 تن در سال به ازاء هشت ساعت كار روزانه بدست آمده است.
وابستگي ماشين آلات در خط توليد ماكاروني نداريم و دستگاههاي توليدي واحد ماكاروني در كارخانجات توليدي ميكرون‌ (نور افشان) ، بهنام ، فرهمند و…  ساخته ميشود و توسط متخصصان كارخانجات سازنده در محل نصب مي گردد.
1ـ تعداد واحدها وضع مالكيت بصورت در صد كارخانجات بر مبناي تعداد در كل و همچنين تعداد كاركنان مطابق جدول زير مشخص مي گردد.
 

هزينه تأسيسات و تجهيزات عمومي:

رديف

شرح

تعداد

هزينه (به ريال)

1

كپسول آتش نشاني پودر گاز 6 و 12 كيلويي

6 دستگاه

3.000.000

2

منبع گازوئيل 7000 ليتري

يك عدد

9.000.000

3

موتور ژنراتور 20 آمپر 60 كيلو وات

يك دستگاه

60.000.000

4

تابلو برق و حق انشعاب سيم كشي و غيره 68 آمپر 104 كيلو وات

 

75.000.000

 

رديف

شرح

متراژ

قيمت هر مترمربع

هزينه كل (به ريال)

1

سالن توليد

500 متر مربع

350.000

175.000.000

2

انبارهاي توليد

280 متر مربع

350.000

98.000.000

3

ساختمان اداري

72 متر مربع

400.000

28.800.000

4

ساختمان تعميرگاه

72 متر مربع

350.000

25.200.000

5

ديوار كشي

600 متر مربع

40.000

24.000.000

6

فضاي سبز و تسطيح

ــ

ــ

4.000.000

جمع هزينه هاي ساختمان و محوطه سازي

355.000.000

 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink