دانلود پروژه کارآفرینی تولید سیمان


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید سیمان

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

پروژه کارآفرینی تولید سیمان

فهرست مطالب 

مقدمه: 4
بخش اول:كليات و شناخت طرح 5
سوابق ثبتي مجري طرح 5
سوابق تجربي و عملي 6
مجوزهاي قانوني 6
نيروي انساني بخش هاي مختلف پروژه 7
جدول(5-3-1) پرسنل قبل از توليد 8
جدول (5-3-2)- پرسنل بعد از توليد ظرفيت مورد انتظا ر 8
معرفي توليدات كارگاه و پيش بيني ظرفيت توليدي : 9
مراحل و روش توليد : 9
جدول(5-5)- برنامه توليدات 10
بخش دوم : بررسي فني طرح 12
2-1- محل اجراي طرح 12
2-2- ميزان سرمايه گذاري ثابت طرح : 13
جدول(5-7)- مشخصات زمين : 14
ديوار كشي و محوطه سازي : 14
جدول(5-8)- ديوار كشي ومحوطه سازي 14
ساختمان ها: 14
ب  )ساختمان مواداوليه : 15
جدول(5-9)- مشخصات ساختمان ها 15
جدول (5-10)- تاسيسات مورد نياز 17
جدول 05-12) وسايل نقليه 18
جدول زمانبندي طرح: 20
نحوه مصرف سرمايه گذاري ثابت 21
جدول( 5-13)صورت ریز هزینه های تاسیس و سرمایه گذاری های انجام شده : 22
2-4- برنامه توليد وبرآورد هزينه هاي توليد : 22
جدول(5-14)- برنامه توليد 22
حقوق و دستمزد مستقيم و غيرمستقيم : 23
هزينه تعمير ونگهداري : 23
بخش سوم: بازار وبازاريابي 24
بخش چهارم : بررسي هاي اقتصادي 25
4-1-)موقعيت كلي اقتصادي طرح : 25
4-2-) محدوده جغرافيايي طرح : 25
4-3-)بررسي عرضه : 25
بخش پنجم : بررسي هاي مالي 27
جدول(5-17)- برآورد سرمايه گذاري طرح 27
جدول (5-18)- پرسنل توليد 32
جدول (5-19)- دستمزدمستقيم و غيرمستقيم : 32
جدول 5-20)- هزينه تعميرونگهداري 33
جدول (5-21)- هزينه سوخت انرژي مصرفي 34
جدول (5-22)استهلاکات 34
جدول (5-23)- سايرهزينه هاي ثابت 35
جدول (5-23)- هزينه هاي توليد وعملياتي متغير وثابت 36
پيش بيني حساب سود و زيان : 41
جدول (5-25) پيش بيني حساب سود و زيان 42
پیش بینی گردش وجوه نقد : 43
جدول (5-26)  پیش بینی گردش وجوه نقد 43
جدول( 5-27) تراز نامه پیش بینی شده 44
5-12) تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر : 45
تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي: 47
شاخص سود آوري: 56
خلاصه و نتيجه گيري: 56
نتيجه گيري و پيشنهاد: 59
 
مقدمه:
امروزه با پيشرفت جوامع ورشد روز افزون اقتصادي جوامع كه نتيجه آن نياز به محصولات جديد كه اين مورد خود دليل مهمي براي تاسيس و راه اندازي اين نوع شركت مي باشد .
اين طرحهاي جديد و نو موجب افزايش اشتغال در كشور مي باشد و ايين طرحها مي تواند زود بازده باشند و در نتيجه آن گسترش دامنه فعاليت مي باشد.0
صنعت توليد سيمان صنعتي است كه قابليت ساخت انواع سيمان مورد نياز صنايع مختلف را از آميزه هاي مختلف دارا مي باشد سيمان به دليل تنوع نوع مصرف داراي موارد استفاده بسيار وسيع مي باشد و لذا داراي با زار بسيار خوبي مي باشد .
براي انتخاب ظرفيت واحد بر مبناي ظرفيت موجود و نيز كم كردن ريسك سرمايه گذاري پس از صحبت كردن با صاحب نظران در اين محدوده ظرفيت توليد بين 20000الي 115000 مي باشد كه ظرفيت مورد انتظار و انتخابي براي گام اول 27000 تن مي باشد.
بر اساس نرخهاي متداول موجود و استعلامهاي بدست آمده از صاحبان صنايع و فروشندگان تمام آن ها نشان دهنده سود آوري طرح و حالت بسيار پايدار اقتصادي آن مي باشد كه موجب جذب متقاضيان خصوصي براي سرمايه گذاري در اين رابطه خواهد داشت.

نيروي انساني بخش هاي مختلف پروژه
با در نظر گرفتن ظرفيت عادي و عملي دستگاههاي توليد سيمان  و با توجه به امكانات توليد نيروي انساني مورد نيازشركت به شرح زير پيش بيني مي شود :

نيروي انساني بخش توليد  :          2 نفر
نيروي انساني بخش غير توليد:       2 نفر 
  جمع                                   4 نفر

البته با توجه به موقعيت  و محل تاسيس و احداث طرح و فراوان بودن نيروي كار تامين پرسنل مورد نياز به سادگي امكان پذير مي باشد.


 مراحل و روش توليد :
در تهيه سيمان فرآيند اختلاط – شكل دهي و پخت وجود دارند كه از ميان اين فرآيند ها تنها مرحله پخت است كه روشها مختلف انجام مي شود كه عبارت است از:1- پخت كننده بشكه اي 2- بستر هاي سيالي   3- بستر هاي نمك مذاب    4- واحد ميكرو ويو   5- لوله بخار فشار بالا6- سره بوشني7 اتو كلاو بخار.
روش مورد انتخاب روش اتو كلاو بخار : اين روش به منظور پخت قطعات بزرگ و پخت ثانويه 
قطعات بزرگ و پخت آميزه اكسترودر بكار مي رود.

هزينه هاي توليد وعملياتي متغير وثابت 

رديف

شرح هزينه

ظرفيت عادي

ظرفيت مورد انتظار

ثابت

متغير

ثابت

متغير

1

مواد مستقيم

10626000

53130000

63756000

231878000

2

دستمزد مستقيم

187833341

93916659

112700000

56350000

3

سربار

113850000

56925000

68310000

34155000

 

جمع كل

312309341

203971659

244766000

122383000

     

پیش بینی های حساب تولید و عملکرد                            (ارقام به ريال)

شرح

سا ل اول

سا ل دوم

سا ل سوم

سا ل چهارم

سا ل پنجم

ظرفيت توليد مورد نظر

 

توليدات سالانه

فروش خا لص هزينه هاي توليدي :

الف )هزينه هاي متغير :

 

مواد مستقيم وغير مستقيم

 

ساير دستمزد مستقيم وغير مستقيم

هزينه هاي سربار

جمع هزينه هاي متغير توليدي

60%

65%

70%

75%

80%

26910

29152

31394

33636

35878

331200000

345000000

358800000

372600000

386400000

 

 

 

 

 

31878000

34534500

37191000

39847500

42504000

56350000

61045833

65741667

70437500

75133333

34155000

37001250

39847500

42693750

45540000

122383000

132581583

142780167

152978750

163177333

 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink