دانلود پروژه کارآفرینی راه اندازی آرایشگاه زنانه


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی راه اندازی آرایشگاه زنانه

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

پروژه کارآفرینی راه اندازی آرایشگاه زنانه

 فهرست مطالب 


آرايشگاه زنانه 1
مجري طرح: 1
محل اجراء طرح:مشهد 1
جدول شناسه طرح 5
شناسنامه طرح 5
مشخصات مجري ؛ 5
سوابق کاری و تجربی 6
سوابق كاري و تجربي وآموزشي 6
توضيحات: 6
بخش اول 6
مشخصات و سوابق متقاضي 6
كليات و معرفي توليد: 7
2-شرح فرآيند 7
3-مجوزات قانوني: 7
4-معرفي و ميزان ارئه خدمات: 7
جدول ميزان و قيمت خدمات(ماهيانه) 7
بخش دوم 7
بررسي فني 7
5- ميزان و نوع مواد اوليه: 8
جدول مواد اوليه و مقدار مورد نياز طي يك دوره يك ماهه 8
6- معرفي و ويژگي هاي محل اجراي طرح: 8
جدول پرداخت حقوق و دستمزد طي يك دوره ي ماهه 9
8- فهرست تجهيزات و ادوات مورد نياز: 9
جدول تجهيزات و ادوات 9
11- تاسيسات و انرژي: 10
12-زمانبندي اجراي طرح: 10
زمانبندي اجراي طرح 10
بررسيهاي اقتصادي طرح 11
بخش سوم 11
بررسي اقتصادي و بازار 11
مراجعه مشتري به محل اجراء طرح 13
جدول ميزان و قيمت خدمات(ماهيانه) 13
سرمايه گذاري ثابت طرح: 13
جدول سرمايه گذاري ثابت 13
بخش چهارم 13
بررسي مالي 13
1- هزينه هاي جاري: 14
جدول هزينه هاي جاري در يك دوره يك ماهه 15
جدول تفكيكي هزينه هاي ثابت و متغيير                 15
هزينه هاي ثابت و متغيير: 15
جدول  سرمايه در گردش 15
3- سرمايه در گردش: 16
4- هزينه استهلاكات و تعمير و نگهداري : 16
جدول هزينه استهلاك و تعمير و نگهداري ساليانه 16
سرمايه گذاري كل: 16
ساختار تامين منابع و سرمايه: 17
جدول نحوه تامين منابع سرمايه گذاري طرح 17
شاخصهاي مالي طرح: 18
نتيجه گيري و پيشنهاد : 18
 
كليات و معرفي توليد:
موضوع طرح احداث يك واحد آرايشگاه زنانه مي باشدكه شرح خدمات آن به شرح زير است:
1- آرايش مو و صورت
2- طراحي و اجرا مدل آرايش عروس

2-شرح فرآيند
انجام خواسته هاي مشتري اعم از كوتاه كردن مو و اجرا آرايش وارانه طرح ها قبل اجرا به مشتري طبق روش هاي مورد تاييد

3-مجوزات قانوني:
مجوز مربوطه از سازمان فني و حرفه اي اخذ گرديده است.
 

جدول پرداخت حقوق و دستمزد طي يك دوره ي ماهه

رديف

سمت

تعداد

حقوق ماهيانه(ريال )

حقوق ساليانه(ريال)

1

مجري و مديريت طرح

1 نفر

8،400،000

40،800،000

2

آرايشگر حرفه اي

1 نفر

3500000

3600000

3

آرايشگر ساده

1 نفر

3200000

3500000

جمع كل حقوق ماهيانه

135000000

جمع كل حقوق ساليانه

79،800،000

 
 

زمانبندي اجراي طرح:

  

زمانبندي اجراي طرح

رديف

شرح اجرا

زمان مورد نياز

1

تجهيز و آماده سازي محل

15 روز

2

خريد و نصب دستگاهها

5 روز

3

انجام تزيينات داخلي

10 روز

4

فعاليتهاي بازاريابي(تلفني،آگهي وحضوري)

15 روز


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink