دانلود پروژه کارآفرینی چاپ عکس رنگی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی چاپ عکس رنگی

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 فهرست مطالب 

پيشگفتار 3
مقـــدمه : 4
فصل اول  :( کلیات ) 5
الف : تعاریف مفاهیم و اصطلاحات 6
عكاس كيست ؟ 6
سبك در عكاسي 9
كي كيست و چي چيست. 10
عكاسي مستند 11
ب: تعریف و تشریح موضوع تحقیق 13
خلاصه طرح 13
گزارشي از عكاسي و كار آن 14
عكس خوب وجذاب 15
ج : اهداف پروژه 16
فصل دوم :جمع آوری مقدماتی اطلاعات ( پیشینه طرح ) 17
الف : پيدايش عكاسي در جهان - پيدايش عكاسي در ايران 18
تاريخچه عكاسي مستند 22
تاريخچه عكاسي در ايران 25
ب : تاريخچه طرح 27
فصل سوم :  برنامه عملیاتی 28
الف : تهیه و تبدیل مواد اولیه 29
ب : خدمات طرح 30
ج : روشهای بازار یابی و تبلیغات 30
روشهای بازار یابی 30
روش تبلیغات 30
فصل چهارم : نیروی انسانی 31
چارت تشكيلاتي 32
فصل پنجم  :منابع مالی 33
الف : ضوابط جواز تاسيس و گرفتن مجوز 34
ب : توجيه اقتصادي طرح 35
محل اجراي طرح : 35
حقوقي: 35
توليدي 35
شرایط و تعداد نوبت کاری : 35
نمونه برنامه زمانبندی برای یک سال کاری 36
توجيه اقتصادي طرح : 37
الف – سرمايه گذاري ثابت : 37
الف – 1 ) زميـن : 37
الف – 2 ) ساختمانها: 37
الف – 3 ) ماشين‌آلات: 38
الف – 4 ) تاسيسات: 39
الف – 5 ) وسايل نقليه : 39
الف – 6 ) تجهيزات اداري: 40
الف – 7 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري : 40
جمع كل سرمايه گذاري ثابت 41
ب- هزينه هاي جاري : 42
ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد : 42
ب – 2 ) حقوق و دستمزد : 43
ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات : 44
ب- 4 ) هزينه استهلاك : 44
ب- 5 ) سوخت و انرژي : 45
جمـع هزينه هاي جاري طرح 45
سرمايه در گردش 46
جمع كل سرمايه گذاري طرح 46
جمع كل هزينه هاي طرح 47
ج- درآمد طــرح : 48
محاسبه نقطه سر به سر توليد: 49
سود ويژه: 49
محاسبة كارمزد وام 50
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات : 51
نتيجه گيري 52
منابع 54پيشگفتار
«كارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين با ايده‌هاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي جديد و با بسيح منابع ،‌مبادرت به ايجاد كسب و كار و شركت‌هاي نو، سازمانهاي جديد و نوآور و رشد يابنده نموده كه توأم با پذيرش مخاطره و ريسك است و منجر به معرفي محصول و يا خدمت جديدي به جامعه مي‌گردد.» کار آفرینی زمینه های لازم را برای یافتن فرصتها  در  بازار کار وتولید  برای توانایی فردی مورد  بررسی قرار می دهد  و مجموعه دانش و مهارتهایی را که برای ورود به بازار کار ورد نیاز است و همچنین راهبردهای لازم را برای موفقیت در کسب و کار ارائه می نماید تا پس ازفراغت ازتحصیل چنانچه  تمایل داشته  باشی به  جای استخدام و کار برای یگران در حد توان مالی و تخصصی به تنهایی یا به کمک دوستان و نزدیکان نسبت به راه اندازی و اداره یک واحد کوچک صنعتی،کشاورزی،خدماتی ویا هنری برای کسب وکارتولیدی اقدام نمایی.سرعت روند تحولات فن اوری واقتصادی درجهان به گونه ای است که حتی راه اندازی و اداره واحدهای تولیدی وخدماتی کوچک نیز نیازمند اطلاعات و دانش است که در این  مجموعه  سعی شده است این گونه اطلاعات در حد امکان و ضرورت ارائه شود.روحیه و تفکر کار افرینی هم در واحد های بزرگ تولیدی و خدماتی و هم درواحد های کوچک کاربرد فراوان دارد و می تواند خلا قیتها ، نواوریها و موفقیتهای زیادی را به دنبال داشته باشد اما جایگاه اصلی توسعه تفکر کار آفرینی در واحد های کوچک تولیدی و یا خدماتی است.
مقـــدمه :
   هدف از اجراي اين طرح احداث يك واحد ظهور وچاپ عكس سياه وسفيد ورنگي در ابعاد 3×2 تا 70×100 بصورت مكانيزه وتجاري جهت استفاده در نمايشگاهها ، تهيه كاتالوگ وبروشورهاي تبليغاتي ، معرفي محصولات توليدي واحدهاي صنعتي ، عكسهاي پرسنلي ، يادبود ،مجالس و... مي باشد. 
 روش :
1- 1- ظهور فيلم: نخست فيـــــلم عكاســـي درتاريكخانه باز شــــده وتوسط گيـــــره برروي هنگر (Hanger )آويخته مي شود.سپس هنگر رابرروي اولين شيار ترانسپورت قرارداده وآنرا بصورت پله اي بلند نموده ودر مخازن مربوطه ، حاوي مواد ظهور وثبوت وشستشو ، به مدت مشخص قرار مي دهند. درادامه هنگرها توسط زنجير نقاله از خشك كن عبورداده شده وپس از قرار گرفتن در يك سطح شيبدار، درقسمت پائين سطح شيبدار برروي يكديگر جمع مي شوندواپراتور با باز كردن درب اتاقك ، هنگرهاي آمادة چاپ برروي كاغذ را خارج مي كند.
2- 2- دستگاه ظهور عكس: پس از آنكه ظهور فيلم انجام شد، رول عكس جهت ظهور در تاريكخانة دستگاه ظهور عكس قرار گرفته وتوسط مجموعه اي از غلتكهاي ترانسپورت باز شده وبعداز عبور از مخازن ظهور وثبوت وشستشو ، وارد خشك كن مي شود. دراين قسمت بوسيلة دمنده والمنت هاي ميله اي ، كاغذ خشك شده ودر قسمت جمع كن كاغذ، مجددا روي قرقره پيچيده وآمادة برش مي گردد.
3- 3-     دستگاه ميكسر: اين دستگاه بمنظور مخلوط كردن مواد شيميايي مختلف جهت مخازن جبراني دستگاه ظهور عكس وفيلم بكار مي رود . بدينصورت كه مواد مختلف درداخل ؟آن ريخته شده وتوسط يك دستگاه الكتروپمپ سيركوله مي شود.

فصل اول  :( کلیات )
 
الف : تعاریف مفاهیم و اصطلاحات
عكاس كيست ؟
عكاس مترجم واقعيت است و اين امر اجتناب ناپذير است. بنابراين ما مجبور هستيم تا در خصوص پيام و عكس خود فكر كنيم. اگر سعي داريم بگوييم كه داشتن نوزاد همراه با خون است پس بايد حتماً از عكس رنگي استفاده كنيم، اما در صورتي كه بخواهيم ورود يك نوزاد زيبا به دنيايمان را به تصوير بكشيم مي‌توانيم از خون صرف‌نظر كرده و توجه خود را به نوزاد معطوف كنيم. ما هنوز در خصوص عكس‌هاي سياه و سفيد چيزي نگفته‌ايم چگونه مي‌توان گفت سياه و سفيد از رنگي گوياتر است؟ آيا چيزي خنده‌دارتر از يك عكس سياه و سفيد از رنگين‌كمان وجود دارد؟ آيا از تمام كساني كه مجذوب و شيفته عكس هاي آنسل آدامز هستند كسي واقعاً تمايل دارد تنها با قلم سياه و سفيد و در بهار از بوسميتي عكاسي كند؟ بر حسب اتفاق آنسل آدامز كمتر از مقلدينش در خصوص عكس هاي سياه و سفيد قاطع بود. اگر كارهاي آدامز با گلن راور را مقايسه كنيم مشاهده خواهيم كرد كه هر دو عظمت را به خوبي نشان مي دهند. مي خواهيم محتويات اطلاعاتي يك تصوير را مورد توجه قرار دهيم . ما مترجمان واقعيت هستيم و برخي از جنبه هاي يك منظره و صحنه را انتخاب كرده و آن را بر روي فيلم بازسازي مي كنيم . چالش اصلي ما اين است كه تنها اطلاعات ضروري براي انتقال پيام مورد نظر را بر روي فيلم قرار دهيم . نه كمتر و نه بيشتر . ما پيش از باز شدن شاتر نبايدفقط در خصوص چيزي كه قصد انتقال آن را داريم تصميم گيري كنيم . بلكه بايد در خصوص چگونگي انتقال موثر پيام نيز فكر كنيم . اگر جزئيات زيادي در عكس قرار دهيم بيننده پيام ما را به درستي درك نخواهد كرد.و توجهش به جزئيات غير ضروري معطوف خواهد شد . برعكس اگر عكس ساده اي بگيريم ، به احتمال زياد نمي توانيم با اشخاصي كه كمي متفاوت فكر مي كنند ارتباط برقرار كنيم. ما بايد با ايجاد توازن در عكس هايمان كاري كنيم كه اغلب بينندگان منظور ما را از عكس خوب درك كنند.براي روشن تر شدن اين موضوع از دستور زبان انگليسي كمك مي گيريم به عنوان مثال اغلب تصاوير همانند يك جمله طو لاني هستند . عكاسان بر شرح مي خواهند تمامي جزئيات را در عكس خود بگنجانند اما عكاس با فكر مي خواهد تمامي جزئيات غير ضروري عكس را حذف و تصاوير نهايي را متوازن و گويا كند كه همانند جمله اي است كه شامل فاعل، مفعول و فعل است.به ياد داشته باشيد كه ما اين مقايسه را بطور تصويري مطرح ميكنيم. اين تكنيك در ايجاد عكسهاي با كيفيت موثر است . اگر چه اين تكنيك دستورالعمل ساده اي براي گرفتن تصاوير فوق العاده نيست.سوژه (subject) ، لغتي در جمله است كه در مورد آن چيزي گفته مي شود . در يك عكس چه ميزان سوژه بايد وجود داشته باشد؟ يك عكس بايد براي اجتناب از سردرگمي تنها بايد يك سوژه داشته باشد كه اين سوژه مي تواند يك برگ ، جمعيتي از مردم با رعد و برق باشد. اگر به هنگام ديدن يك عكس اين سوال در ذهن ايجاد شود كه اين عكس چه چيزي است ؟ آنگاه بايد بدانيد كه عكس شما فاقد سوژه است.فعل در جمله يعني چيزي كه عمل را نشان مي دهد به همين صورت يك عكس جذاب هم بايد اعمالي را به تصوير بكشد كه اين اعمال مي تواند اعمال واقعي همچون عكس هاي ورزشي باشد و يا وقايع طبيعي همچون عكاسي از غروب زيباي آفتاب باشد. همچنين ، حتي در يك عكس كاملاٌ انتزاعي ، تصوير بايد يك عمل بصري داشته باشد تا اينكه نگاه بيننده را به خود جذب كند.وين بالوك- عكاس- بر اهميت به تصوير كشيدن بعد زمان در عكس تاكيد دارد كه واقعاً درست است. جذاب ترين عكسها مربوط به وقايع هستند نه اشياءصرف. موضوع زمان در عكس هاي تماشايي ناديده گرفته نمي شود. بهترين عكس ها عكس هايي هستند كه در آنها تغييرات زود گذر واضح بوده و لحظه عكس گرفتن به اندازه كمپوزيسيون اهميت دارد . اگر يك عكس بطور ساده يك موضوع را به ثبت برساند ، ممكن است بيننده تصميم بگيرد كه خودش برود و موضوع يا سوژه را ببيند. وقتي يك رويداد به تصوير كشيده مي شود بيننده ممكن است آرزو كند كه كاش آنجا بود اما بيننده مي داند كه اين عكس در يك زمان غير قابل بازگشت گرفته شده است.آخرين جزء اين بخش ابژه (object) است كه در دستورزبان به آن مفعول مي گويند . مفعول در جمله اسمي است كه بر روي آن فعلي انجام مي شود . ترجمه ابژه به اصلاحات تصويري از سوژه و فعل دشوارتر است و دقا بيشتري مي طلبد و مثال هاي برعكس مي تواند در اين جا موثر تر واقع شود.وقتي عكس چيزي براي جلب نگاه شما نداشته باشد يعني ابژه ندارد.در يك كمپوزيسيون خوب نگاه شما در ابتدا بايد به ابژه جلب شود و سپس به جزئيات ديگر بپردازد . اين عكس ممكن است مورد تحسين شما قرار بگيرد. اما جايي براي استراحت چشمان شما باقي نمي گذارد . اگر هيچ جايي در عكس برجسته نبود و اگر تمامي بخش هاي عكس تاكيد يكساني داشتند پس اين عكس قادر نخواهد بود توجه شما را به خود تداوم ببخشد.هدف از اين بحث اين بود كه شما را به تفكر در خصوص ارتباط و انتقال پيام در عكس ها تشويق كند . براي بهره بردن از اين نوع تحليل ها ، شما بايد ياد بگيريد تا عكس ها را با مقياس خود نقد كنيد . آن هنگام وقتي ميخواهيد عكاسي كنيد اصولي كه براي شما مهم بودند ملكه ذهن شما خواهند شد. در آن صورت وقتي اطلاعات بيشتري در خصوص علايق خود در كمپوزيسيون كسب كرديد عكاسي براي شما راحت تر مي شود.
 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تجهيزات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

120

78

5/322

78

2/35

10

1/21

 

مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

 

 

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

داروي ثبات BL.f

داروي Developer

كاغذچاپ باعرض cm13

كاغذچاپ باعرض cm20

كاغذچاپ باعرض cm30

كاغذچاپ باعرض cm50

كاغذچاپ باعرض cm65

ساير مواد مصرفي و فيلم

600 ليتر

9000 ليتر

10 رول

16 رول

20 رول

12 رول

8 رول

-

15

16

550

650

1300

1600

1800

-

9

144

5/5

4/10

26

2/19

4/14

1/7


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink