دانلود پروژه کارآفرینی تولید گل رز


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید گل رز

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

طرح کارآفرینی تولید گل رز 

فهرست

هزينه هاي طرح 3
مقدمه: 4
مجري طرح: 5
عنوان طرح: 5
موقعيت و محل اجراي طرح: 5
مساحت طرح: 5
وضعيت آب و هوايي منطقه: 5
منبع تامين آب: 5
وضعيت مالكيت: 5
اهداف حاصل از اجراي اين طرح: 5
جدول هزينه تاسيسات و سازه گلخانه 6
جدول ادوات و تجهيزات مورد نياز و ماشين آلات 6
جدول ساختمان هاي مورد نياز 7
جدول هزينه نصب تجهيزات و تاسيسات 7
جدول ماشين آلات موجود 7
جدول ساختمان و تاسيسات موجود 8
جدول منابع تامين سرمايه گذاري 8
جدول هزينه هاي پرسنلي و نيروي انساني 9
جدول هزينه هاي مواد اوليه و مواد مصرفي ساليانه(جدول هزينه هاي جاري) 9
هزينه هاي جاري ساليانه 10
جدول درآمد ساليانه طرح 10
موارد مشمول مشاركت مدني 10
منابع تامين سرمايه گذاري مشاركت مدني 11
جدول هزينه خريد و كاشت پايه مادري رز 11
جدول استهلاك ساليانه(ارقام به هزار ريال) 13
جدول بازپرداخت اقساطي ثابت 15
جدول بازپرداخت اقساطي جاري 17
جدول پيش بيني سود و زيان طرح(ارقام به هزار ريال) 18
جدول گردش وجوه نقدي(ارقام به هزار ريال) 19
جدول جايگزيني(ارقام به هزار ريال) 21
 

هزينه هاي طرح
سرمايه گذاري كلي طرح: 1431039000 ريال
سهم متقاضي: 286207000 ريال
سهم بانك: 1130520810
 


مقدمه:
مطالعه و بررسي در تاريخچه علم كشاورزي در شاخه باغباني بيانگر اين حقيقت است كه مسير حركت و پيشر فت اين شاخه از كشاورزي مديون تجربه و اطلاعات علمي است و استفاده از تجربيات در پيشبرد اهداف مهمترين نقش را ايفا مي كند با توجه، به پيشرفت علمي مشكلاتي نظير خشكسالي- كمبود آب و فقر غذايي زمين هاي كشاورزي، نياز به ساخت گلخانه و استفاده از فضاي محدود كنترل شده را مؤكد مي سازد. توليد گل ابتدا در باغچه هاي كوچك منازل و به مرور در مزرعه ها و بعد گلخانه ها توسعه پيدا كرد. 
گلخانه اي كه براي اجراي طرح مذكور پيش بيني شده است داراي تعداد دهانه نامحدود با عرض دهانه 8 متر و ارتفاع 5-4/4 متر مي باشد.
اين گلخانه مجهز به نگهدارنده پلاستيك uv3% در چهار طرف است و سيستم پنجره ها به منظور هوادهي جانبي نيوماتيك است.
اين تيپ گلخانه مناسب براي سطوح بالاي 1000 متر مربع و قابل توصيه براي كاشت و پرورش انواع گل و گياه، صيفي جات، قارچ و توت فرنگي است.
تجهيزات جانبي:
1- سيستم گرمايشي: رادياتورهاي طولي جهت بكارگيري در كناره هاي گلخانه با حداقل حرارتي و حداكثر گرمادهي
2- سيستم آبياري اتوماتيك: تنظيم گلخانه با قطره چكان هاي مدپاش و نبظي
3- سيستم سرمايش: كه شامل سيستم پروفن بوده و هوا و رطوبت فضاي گلخانه را براي استفاده مساعد مي سازد.

مجري طرح:
شركت مهندسي خرم ساز خمين
عنوان طرح:
احداث گلخانه، جهت توليد گل رز شاخه بريده
موقعيت و محل اجراي طرح:
روستاي خوراوند از توابع دهستان گلدشت
مساحت طرح:
2000 مترمربع گلخانه
وضعيت آب و هوايي منطقه:
جهت بادهايي كه در منطقه مي وزد از غرب به شرق است كه در ساخت گلخانه بايد مدنظر قرار گيرد همچنين روستاي خوراوند از نظر دمايي به گونه اي است كه مي توان با تجهيزات و تاسيسات پيش بيني شده در طرح درجه حرارت مناسب در فصل سرما را تامين نمود.
منبع تامين آب:
آب مورد نياز از يك حلقه چاه عميق بادي 15 ليتر در ثانيه تامين خواهد شد و با توجه به سيستم كاشت و آبياري از نظر تامين آب مشكلي وجود ندارد.
وضعيت مالكيت:
اراضي مذكور داراي سند مالكيت بنام شركت مهندسي خرمساز مي باشند.
اهداف حاصل از اجراي اين طرح:
1. گسترش توليد گل رز با توجه به مستعد بودن منطقه
2. ايجاد اشتغال در منطقه و بكارگيري نيروي بيكار
3. توسعه و ترويج توليد محصول با استفاده از پايه هاي اصلاح شده
4. كاهش هزينه هاي توليد
5. افزايش ميزان توليد

جدول ساختمان هاي مورد نياز

 

رديف

شرح و مشخصات فني

ارزش كل (هزارريال)

عمر مفيد

1

ساختمان اداري-(دفتركار) و سرويس بهداشتي

50000

25 سال

2

انبار

20000

20 سال

3

ساختمان نگهباني

30000

15 سال


جدول هزينه هاي پرسنلي و نيروي انساني

 

رديف

شرح

تعداد(نفر)

حقوق ماهيانه(هزار ريال)

حقوق ساليانه(هزارريال)

1

كارشناس باغباني

1

2500

30000

2

مدير طرح

1

2500

30000

3

كارگر ساده

2

3000

36000

4

تكنسين فني تاسيسات

1

2000

24000

 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink