دانلود پروژه کارآفرینی تاسیس مهد کودک


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تاسیس مهد کودک

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 تاسیس مهد کودک شبانه روزی 5

1- خلاصه مدیریتی 7
1-1-1. نکات مهم و برجسته در خلاصه مدیریتی 8
1-1-2. قواعد به کار رفته در اين نوشته: 10
1-1-3. چشم‌انداز و ماموریت: 11
1-1-4. برنامه عملياتي برای توسعه در سال‌هاي آتي 11
1-1-5. نیازهای مالی 12
2- پیشینه و سابقه فعالیت 13
1-2.  کلاسهای آموزشی مجازی 14
2-2.  مربی Online کیست؟ 15
3-2. روش آموزش طبيعي و مصنوعي 15
1-3-2.  روش طبيعي 15
2-3-2- روش مصنوعي (مجازي) 15
1)  اشكال مفهوم 16
2) مدا ومت 16
3)  تعامل 16
4) محتوای آموزشی 16
5) آموزش خطي 16
3- اهداف ساخت مهد کودک: 18
1-3- افزایش عملکرد کودک وکیفیت آموزش 19
2-3- افزایش مسئولیت پذیری 19
3-3- اختیار و اقتدار تصمیم گیری 19
4-3- بهره مندی سیاسی 19
1-تغییرات درساختارتصمیم گیری 20
3-اداره مشارکتی مهد کودک 20
4. بررسی پیشینه پژوهش 23
1-4.   تاریخچه و روند ایجاد مهد کودک در ایران 24
5- مدیریت و برنامه ریزی 25
1-5. برنامه ريزي استراتژيك 26
2-5. ويژگي‌هاي برنامه ريزي استراتژیک 28
3-5. مزاياي برنامه ریزی استراتژيك 28
4-5. برنامه زمانبندی اجرای پروژه 29
6: ارزیابی اقتصادی طرح 32
1-6. ارزیابی اقتصادی طرح 33
2-6. بررسی و تجزیه و تحلیل هزینه و سود آوری طرح از دید جامعه 33
3-6. بررسی اثرات طرح روی میزان صرفه جوئی و سرمایه گذاری 33
4-6.اثرات طرح بر روي سلامتی 34
1- اثرات طرح بر روی سلامتی افراد 34
5-6. مشتريان چه كساني هستند؟ 36
6-6. بررسی اثرات طرح بر روی خودکفائی ، اشتغال و نظم اجتماعی کشور 36
7-6. بررسی نحوه ارائه خدمات و سرویس 37
8-6. بررسی برنامه زمانبندی اجرای طرح 38
7. مدیریت اقتصادی، مالی و بازاریابی پروژه 39
1-7. مقدمه 40
2-7.  بررسی ساختار هزینه 40
- هزینه ایاب و ذهاب پرسنل و حمل و نقل 41
3-7. نحوه تبلیغات برای مهد کودک 41
8- شمای کلی از مهد کودک 42
1-8. شمایی از طول هر یک از کلاسها 44
2-8. طراحی سه بعدی از کلاس(1) 45
3-8.  طراحی سه بعدی از کلاس(2) 46
4-8.  طرح داخلی و طبقه همکف ساختمان مهد کودک 47
5-8. طرح شماتیک و سه بعدی بخش خدمات داخلی (آبدارخانه و . . .) 48
9- توجیه مالی و اقتصادی طرح: 49
1-9- سرمایه گذاری ثابت: 50
1-1-9. هزینه محوطه و زمین مورد نیاز 50
ردیف 50
شرح 50
مساحت (متر مربع) 50
مبلغ واحد (ریال) 50
مبلغ کل 50
(ریال) 50
2-1-9.  محوطه سازی: 50
2-9. ساختمان ها: 51
3-9.  تاسیسات اداری و هزینه های جانبی: 51
4-9. تاسیسات 53
5-9.  وسائل نقلیه: 54
6-9.  هزینه های قبل از بهره برداری: 54
7-9. جمع کل سرمایه گذاری ثابت 55
10- هزینه های جاری: 56
1-10. مواد اولیه و نهاده های تولید: 57
2-10.  حقوق و دستمزد: 57
ردیف 57
نیروی مورد نیاز 57
تحصیلات 57
تعداد 57
مبلغ (ریال) 57
3-10. هزینه نگه داری و تعمیرات: 58
4-10. هزینه استهلاک: 59
5-10. سوخت و انرژی: 60
6-10. جمع هزینه های جاری طرح: 60
7-10. سرمایه در گردش 61
8-10. جمع کل سرمایه گذاری در طرح 61
محاسبه قیمت ارائه شده برای هر نفر از کودکان برای یک سال 62
9-10. محاسبه نقطه سربه سر: 62
10-10. محاسبه دوران بازگشت سرمایه: 63

تاسیس مهد کودک شبانه روزی
مهد کودک شبانه روزی شکوفه های دانش 
تاریخ آماده سازی: 30/4/1390
آدرس: اصفهان، خیابان سعادت ، کوچه بهار پلاک 12، تلفن 629، فکس: 628، 
آدرس پست الکترونیک: ghonesh@yahoo.com 
معرفی:
مهد کودک شبانه روزی غنچه های دانش، در * * * * *، خیابان سعادت آباد، کوچه بهارستان، پلاک 12 قرار گرفته است. این مهد کودک، به صورت شبانه روزی فعالیت کرده و دارای دو مدیر برای دو شیفت کاری است. نام مدیران، خانم ها زهرا بیات و مهری مصطفوی است. خانم زهرا بیات دارای مدرک دکترای روانشناسی کودک از دانشگاه تهران و  صاحب اصلی و مالک مهد کودک هستند. شماره همراه ایشان، 0912**** است. ایشان از ساعت 8 صبح تا 8 شب در مهد کودک هستند و خانم مهری مصطفوی نیز از ساعت 8 شب تا 8 صبح در مهد کودک حضور دارند. شماره موبایل ایشان هم 0912****  میباشد. 
 

" این گزارش محرمانه است، لطفاً در نگه داری و مطالعه این گزارش، موارد امنیتی را رعایت فرمائید"
1- خلاصه مدیریتی
اندیشه مشارکت مردم درضمن برخورداری ازپشتوانه های متین درآموزشهای کمک درسی در دوران مهد کودک و پیش دبستانی، امری پذیرفته شده در مدیریت جامعه کنونی که همواره باپیچیدگی روبه افزایش است به شمارمی آید.
بر خلاف آنچه درتصوراولیه به نظرمی آید، شرکت دادن افراد درسرنوشت خویش نه لطف ومحبت و موهبتی است که دولت هابه مردم عطا می کنند ونه منت گذاشتن برگردن آنان است بلکه حق آنان وضرورت جامعه است .
درجهان امروزتوسعه درابعادمختلف آن هدف اصلی سیاستگذارای هاوبرنامه ریزی دولت هاست نیروی انسانی متخصص ازجمله عوامل اصلی توسعه پایداراست .
ارائه آموزش های عمومی به  کودکان و نوجوانان کشور، هدف اصلی نظام آموزش و پرورش کشورهاست. ازلحاظ کمی بااحتساب هیجده ونیم ملیون نفردانش آموز اولیای آنهاوهم چنین یک ملیون نفرمعلمان وسایردست اندرکاران نظام آموزشی  بیش ازدوسوم ازجمعیت کشورما به طور مستقیم یاغیرمستقیم باآموزش وپرورش سروکاردارند.به همین دلیل ازجمله ویژگی های سازمان آموزش وپرورش ومدیریت آن حضور گسترده  وفراگیرآن  به صورت مدرسه وآموزشگاه و مهد های کودک درسطح جامعه واقصی نقاط مملکت است. ازلحاظ کیفی باتوجه به نقشی که آموزش وپرورش درتوسعه و بهروزی فردی واجتماعی افراددارد، جامعه نسبت به اهداف آموزش وپرورش وچگونگی تحقق آنهاحساسیت واهمیت خاصی قائل است. لذا در اهمیت آموزش وپرورش  گفته شده که اگر می خواهید جامعه ای را اصلاح کنید،  ابتدا آموزش و پرورش آن را اصلاح کنید و چنانچه می خواهید آموزش و پرورش را اصلاح کنید، ابتدا مدیریت آن را اصلاح کنید.
مدیریت محور یا تصمیم گیری مشارکتی، از ویژگی های بارز نظام آموزشی در دهه اخیر به شمار می رود. این مهم به ویژه درکشورهای پیشرفته جهان دگرگونی های مهمی درروش های اداره وراهبری مراکز آموزشی وآموزشگاهی به وجودآورده است. آشنایی بااین شیوه ها، رهبران آموزشی وآموزشگاهی راقادرمی سازد تا تب رهبری سازمان خود را بسنجد و به عنوان قطب نمای علمی، حرکت خود را ازبرنامه روزی به برنامه ریزی تغییر داده وهم چنین به رفع ابهامات عملکرد بپردازد درنتیجه اهداف ورسالت مدارس رامحقق سازند .
مهدکودک محوری به این امر اشاره داردکه درفرآیندتصمیم گیری جامع وفراگیرهمه اعضای گروه به طور برابر شرکت داشته باشند. لازم است اقتدار گروههایی که درمدرسه تصمیم گیری می کنند بوسیله سطوح سازمانی و سلسله مراتب آن حمایت شود و مورد احترام قرارگیرد. 
کوشش برای تصمیم گیری درآموزش وپرورش به عنوان محوراصلاحات امری جدید نیست .تاریخچه تمرکززدایی درآموزش وپرورش فرازونشیب هایی داشته ولی هیچگاه  متوقف نشده است .دراین زمینه مالن ،اوگاوا و کرانز می گویندپیشنهاد تفویض اختیارتصمیم گیری ازمناطق آموزش وپرورش به مهدهای کودک و پیشنهاد توزیع اختیارات تصمیم گیری به شورایی مرکب مدیر مهد، اولیای کودکان وشهروندان محلی طی دهه های متوالی  مکرراً به تصویب رسیده به اجرادرآمده، متوقف یا لغوشده، مجدداً به تصویب رسیده است واجرا نشده است. درروند تمرکززدایی درآموزش و پرورش، ابتدا عدم تمرکز مالی واعطای اختیاراتی درزمینه اداری و مالی به مدارس صورت می گیرد و سپس به زمینه های دیگر مثل امورپرسنلی وبرنامه درسی آموزشی تعمیم می یابد. بخش عمده ای از پیشینه ای که طی دهه های اخیر درمدیریت آموزشی گردآمده وتدوین شده، مربوط به تحقیقات، طرح های اجرایی و تجربیاتی است که درکشورهای مختلف درزمینه تفویض اختیار و انتقال قدرت به مدارس صورت گرفته است. 

1-1-1. نکات مهم و برجسته در خلاصه مدیریتی
مهد کودک غنچه های دانش، یک موسسه آموزشی است که دارای کلاس های آموزشی نقاشی، زبان، سفالگری، آموزش قرآن، سرود خوانی، فعالیت های فرهنگی مانند بازدید از مراکز فرهنگی و سیاحتی و فعالیت های آموزشی دیگر است. برای این منظور، مهد کودک دارای ساختمان دو طبقه ای است که دارای یک طبقه کلاسهای آموزشی و طبقه بالا دارای اتاقهای خواب برای کودکان است. طبقه کلاسها، دارای شش کلاس مجزا است که تمام کلاسها دارای پارکت و کف کاملاً بهداشتی است. دیوارها دارای برچسب های مورد علاقه کودکان است و هر کدام از کلاس ها برای آموزش خاصی تدارک دیده شده اند. هر طبقه حسب نیاز کودکان کودکستان، دارای چهار سرویس بهداشتی است. طبقه بالا، دارای حمام مخصوص شستشوی کودکان نیز هست. اتاق های طبقه دوم، برای خواب کودکان در نظر گرفته شده است. این اتاق ها دارای تخت های یک طبقه برای هر کدام از کودکان است و اتاق جداگانه ای نیز به عنوان محل نگه داری کمد های لوازم کودکان در نظر گرفته شده است. طبقه دوم، دارای آشپزخانه و محل غذاخوری مخصوص کودکان است. کلاً سه وعده غذا برای کودکان در نظر گرفته شده است که برنامه غذایی و مکمل های مورد نیاز بدن کودکان، در جدول تغذیه در آشپزخانه نصب شده است. ظرفیت اصلی ساختمان، برای 40 نفر کودک در نظر گرفته شده است و یکی از اتاق های طبقه بالا، برای کودکان زیر دو سال در نظر گرفته شده است. 
ساختمان شرکت، متعلق به خانم زهرا بیات است و تا اوایل تابستان سال 1390 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. تعداد کل کارکنان در مرحله اول، شامل مدیران، مربیان، پزشک، پرستاران، آشپز، نظافتچی، حسابدار، منشی، سرایدار و نگهبان شب است. 
طبق تحقیقات انجام گرفته، این ناحیه از شهر، فاقد مهد کودک شبانه روزی هستند و ضرورت منطقه ایجاب میکند که حتماً یک مهد کودک در این ناحیه ایجاد شود. فعلاً رقیب اصلی در این زمینه در منطقه مورد نظر ما طرح کلی در یک نگاه: 
محل اجرای طرح:                                              اصفهان 
مساحت زمین :                                   3000 متر مربع
میزان نقدینگی اولیه:                         16.000.588.000 ریال
میزان وام درخواستی:                                           14.400.529.200   ریال
کل سرمایه مورد نیاز:                                            16000588000  ریال
تعداد پرسنل مورد نیاز:                            19 نفر
مدت زمان اجرای طرح: 18 ماه
دوره بازگشت سرمایه:                 4.5  سال
اساس فعاليت هاي آموزشي مهدهای کودک،  بر پايه (( آگاه سازي ))  کودکان و تقويت(( خود آموزي )) آنان گذاشته شده است و فلسفه (( آموزش براي زندگي )) بر فراز تمام هدف ها قرار دارد.

ردیف

شرح

مبلغ سالیانه(ریال)

1

آب مصرفی

5000000

2

برق مصرفی

30000000

3

سوخت مصرفی

10000000

جمع کل

45000000

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink