دانلود پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

طرح کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی

 

 فهرست مطالب 

مقدمه 3
فصل اول   طراحی سردخانه عمومی شهر طبس 4
1-2 موقعیت سردخانه : 5
1-3 فرضیات : 6
1-4 تنوع محصولات 7
1-6 ضخامت عایق برای اتاق های مختلف 8
1-7 محاسبه مقدار ضریب حرارتی (u) : 9
فصل دوم  محاسبه بار برودتی اتاق ها 10
محاسبه بار حرارتی محصول 11
2-1-11 بار حرارتی راهروها : 14
2-4 خواص نقاط : 17
2-5 حجم کنترل فلاش تانک : 18
2-6 انتخاب اواپراتور : 19
2-7 ظرفیت سرمایی جدید: 19
 
مقدمه
قرار است سردخانه ای در شهر طبس برای تأمین 000/45 نفر ساخته شود. در این سردخانه گوشت گاو و گوسفند و مرغ از اول تیرماه تا آخر شهریور ماه توسط  اهالی کشتار شده و وارد سردخانه می شود و پس از 24 ساعت نگهداری برای مصرف روز بعد به بازار عرضه می شود. گوشت های ذخیره شده تا اول دیماه نگهداری و از اول دیماه تا آخر اسفند به ترتیب به طور مساوی هر روز به بازار عرضه می شوند (فرض بر آنستکه در این سه ماه کشتار وجود ندارد).
 سیب و هلو برای مصرف یک ماه جمعیت در اواخر مرداد ماه وارد سردخانه می شود (که برای بالا نرفتن از سردخانه به برش این محصول را بصورت 15 روزه در نظر گرفته ایم).
در اوایل مهر ماه نگهداری می شود از اول مهر ماه تا آخر همان ماه بطور مساوی و روزانه به بازار عرضه می گردد.
محصولات در زمستان برای مصرف یک ماه جمعیت وارد سردخانه می شود و تا آخر مرداد نگهداری می شود. سیب زمستانی در اخر آزذرماه برای مصرف یک ماه اهالی وارد سردخانه می شود و تا اول فروردین نگهداری می شود و تا آخر همان ماه بطور مساوی به بازار فرستاده می شود.
خیار و سبزیجات برای مصرف 15 روز نگهداری و هنگام لزوم به بازار عرضه می شود (همیشه)
 
فصل اول   طراحی سردخانه عمومی شهر طبس
 

1-1 خواسته های پروژه
1- محاسبه بار برودتی حداکثر برای سردخانه مذکور
2- انتخاب دیوارها و مصالح مناسب
3- طرح و نقشه پلان سردخانه ، همراه مقیاس
4- نقشه موتورخانه 
5- ترسیم مدار لوله کشی
6- با فرض سیستم دو کمپر سوره و چند اواپراتور ترسیم سیکل تبرید و محاسبه قدرت کمپرسورها
7- محاسبات و تعیین کندانسور آبی یا کندانسور هوایی
8- تعیین مشخصات هریک از اواپراتورها
 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink