دانلود پروژه کارآفرینی تولید کیک و کلوچه


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید کیک و کلوچه

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 پروژه طرح توجیهی نصب و راه اندازی کارخانه کیک و کلوچه 

فهرست مطالب 
مقدمه: 4
نقطه سربسر توليد: 4
نرخ بازدهي سرمايه: 5
روش توليد: 9
برق مصرفی:‍ 11
محاسبه انرژي مصرفي: 11
مصرف آب: 12
مصرف گازوئيل: 12
مصرف بنزين ونفت 12
نفت مصرفي روزانه: 12
آشنائي با مشخصات فني دستگاه فر 13
كيك و كلوچه 16
فرآيند توليد كيك و كلوچه 19
قسمت پنجم – اطلاعات مربوط به توليد كالا 24
2-2-قيمت تمام شده محصول: 25
3-محاسبه قيمت فروش 26
2-3-قسمت فروش كل محصول توليد: 27
2-محاسبه قميت تمام شده محصول: 27
1-2-محاسبه هزينه هاي ثابت توليد: 27
-استهلاك ها 28
-هزينه هاي غير پرسنلي دفتر مركزي 28
1-محاسبه هزينه ها‍: 29
4-1-بر آورد هزينه هاي: 31
كل سرمايه در گردش بريال 33
-برآورد ساخت و هزينه هاي ساختماني ومحوطه سازي: 36
پلان كلي استقرار كارخانه 39
-محاسبه انرژي برق مصرفي رزانه( به كيلووات ساخت): 40
2-11-محاسبه هزينه انواع انرژي مصرفي ساليانه: 42
8- ليست مشاغل و مقدار حقوق ماهانه وسالانه 42
9- نوع و مقدار انرژي و هزينه آن: 44
1-9- محاسبه انواع انرژي موردنياز: 44
-محاسبه توان برق مصرفي(به كيلووات): 44
«جدول پيش بيني تراز نامه طرح» 44
نمودار نقطه سر به سر 50
جدول مشخصات هزينه هاي طرح» 51
جدول پيش بيني عملكرد و سود و زيان طرح 62
سالهاي بهر ه برداري 62
اقلام 62
سال اول 62
سال دوم 62
سال سوم 62
سال چهارم 62
سال پنچم 62
ملاحظات 62
درصد وفروش 62
استفاده از ظرفيت 62
روش كل 62
ساير فروش 63
خالص 63

 
بنام خداوند جان و خرد                           كه ازين برتر انديشه برنگذرد
مقدمه:
از آنجائيكه اين طرح ماهيتاً داراي ارزش افزوده پائين مي باشد وقسمت اعظم قيمت تمام شده را مواد اوليه آن تشكيل ميدهد لذا با تغيير در تكنولوژيهاي توليد كه آنها در نوع خود بسيار محدود مي باشد تغييرات خيلي ناچيزي در قيمت تمام شده ايجادمي شود. لذا ويژگيهاي برتر و بالاتر در اين طرح صرفا مربوط به كيفيت توليد محصول مي باشد كه لازمه كنترلهاي كيفيت در مرحله خميرگيري و پخت و بسته بندي را طلب مي نمايد و در كنار اينها توجه به ذائقه مصرف كننندگان نيز حائز اهميت مي باشد در اين طرح نيز تكنولوژي متداول توليد كيك وكلوچه استفاده شده است و قيمت تمام شده محصول براحتي قابل رقابت با محصولات مشابه داخلي مي باشد.
نقطه سربسر توليد:
در نقطه سربسر توليد در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزينه هاي ثابت و متغير توليد خواهد بود 
هزينه‏هاي متغير+ هزينه هاي ثابت اوليه= درآمد حاصل از فروش
(مقدار توليد× هزينه متغير واحد محصول) + هزينه ثابت سالانه= قيمت فروش واحد× مقدار توليد در نقطه سربسر
  نقطه سر بسر
تن278 XC=
نقطه سربسر توليد معادل قريب6/55% ظرفيت توليد طرح مي باشد كه با توجه به سادگي توليد محصول و پائين بودن سطح پيچيدگي دستگاههاي خط توليد كه موجب سهولت نگهداري تعميرات آنها مي گردد. كارخانه قادر خواهد بود همواره در ظرفيتي بمراتب بالاتر از نقطه سربسر و درحد ظرفيت 500 تن درسال كاركند.
نرخ بازدهي سرمايه:
سود ويژه كارخانه پس از كسر ماليات در سال اول سالانه000/616/23 ريال و در سالهاي بعد در جدول سود وزيان برآورده شده است. (بديهي است با توجه به آئينامه هاي ماليات در هر مقطع زماني و در شرايط خاص مبلغ سود تغيير پيدا كند. ضمنا ماليات معادل 205%  سود عملياتي در نظر گرفته شده است)  و از طرفي با توجه به اينكه مبلغ سرمايه گذاري ثابت معادل 417/190/64 ريال مي باشد لذا نرخ برگشت سرمايه و مدت آن بشرح زير محاسبه مي ‏شود.

نام ساختمان

    زير بنا

 (متر مربع)

هزينه هرمتر مربع(ريال)

هزينه كل (هزار ريال)

     توليد

انبارها(مواد 55 متر مربع محصول 55 متر مربع)

تعميرگاه، تاسيسات، آزمايشگاه ساختمانهاي اداري ونگهبان

نمازخانه، غذا خوري

(ذكر شود) سرويس بهداشتي و رخت كن

300

110

 

20

50

12

15

40000

20000

 

30000

45000

45000

45000

12000

2200

 

600

2250

540

675

جمع

507

 

18265

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink