دانلود پروژه کارآفرینی فرآوری و صادرات پسته


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی فرآوری و صادرات پسته

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 طرح کارآفرینی فرآوری و صادرات پسته  

فهرست
عنوان طرح 4
مجري طرح : 4
محل اجراي طرح : 4
مقدمه : 4
جدول 4 : آمار سطح زيركشت پسته در استانهاي مختلف ايران در سال 1381 5
جدول 5: آمار ميزان توليد و عملكرد در استانهاي  مختلف ايران از سال 1381 6
نمودار 7: توزيع ميزان توليد پسته استانها نسبت به كل كشور در سال 1381 7
نمودار 8:  ميزان صادرات  پسته نسبت به ساير محصولات كشاورزي صادراتي در سال 1380 7
سوابق تجربي و تخصصي مجري طرح: 11
هدف از اجراي طرح : 11
1)  هزينه‌هاي سرمايه‌اي (دارائيهاي ثابت) 11
1-1)  زمين  موجود : 11
2-1)  ساختمانها 11
3-1)  تاسيسات و دارايهاي نامشهود 13
رديف 13
آب در نطنز 13
4-1)   وسايل و اثاثيه اداري 14
رديف 14
شرح 14
ميز 14
جمع 14
2) هزينه ‌هاي جاري 15
1-2)  مواد اوليه  نهاد‌ه‌هاي توليدي و كالاي لازم جهت توليد 15
رديف 15
پسته فندقي  32-30 طبيعي 15
2-2)   حقوق و دستمزد 16
رديف 16
مدير بازرگاني 16
3-2)   نگهداري و تعميرات 17
رديف 17
ندارد 17
4-2)   آب ،‌برق، تلفن و سوخت و هزينه‌هاي مالي : 17
رديف 17
آب  2 واحد 17
5-2)   ساير هزينه‌هاي متفرقه 18
رديف 18
اقساط اصل وام سرمايه در گردش 18
6-2) استهلاك دارايييهاي ثابت 19
7-2)  خلاصه وضعيت سرمايه 20
3)  پيش بيني درآمدهاي طرح 20
پسته فندقي  32-30 طبيعي 20
پسته فندقي  30-28 طبيعي 20
پسته كله قوچي  24-22 طبيعي 20
4) پيش بيني سود طرح 21
5) دوره برگشت  تسهيلات : 21
6) نقطه سر به سر: 21
7) نسبتهاي فعاليت(كارايي): 21
8)  نرخ بازده سرمايه: 22
9)نسبتهاي سودآوري: 22
10) نسبتهاي سرمايه‌گذاري: 22
11) توجيه اقتصادي طرح: 22
مشخصات طرح 23
محل اجراي طرح 23
معرفي به بانك 23
 
عنوان طرح :   
فرآوري و صادرات پسته  

مجري طرح
مقدمه : 
بعلت وابستگي كشور به درآمد حاصل از فروش نفت سالهاست كه دولت توجيه خاصي به صادرات غير نفتي داشته و بطرق مختلف شركت‌ها و اشخاص سرمايه گذار در اين راه را تشويق و ترغيب مي‌نمايد و براي تسهيل اين هدف و توسعه آن  مساعدت‌هاي لازم را مبذول مي‌دارد.

وضعيت پسته در ايران
 
1- سطح زيركشت:
 ايران در سال 1381، 380 هزار هكتار برآورد گرديده است كه از اين مقدار 114 هزار هكتار نهال و 266 هزار هكتار باغات پسته بارور است. نمودار چهار تغييرات سطح زيركشت نهال و بارور باغات پسته ايران را از  سال 1373 تا 1381 نشان مي دهد. بطور متوسط از سال 1373 تاكنون،  سالانه 9/8 درصد سطح زيركشت پسته افزايش يافته است . 
 2- توليد و عملكرد:
ميزان توليد پسته ايران از سال 1998 تا سال 2003 در نمودار شش نشان داده شده است. همانگونه كه ملاحظه مي شود با توجه به سال آوري پسته ميزان توليدي پسته در سالهاي مختلف داراي نوسانات شديدي مي باشد. ميزان توليد پسته ايران در سال 2002 و 2003 به ترتيب 200 و 150 هزار تن برآورد شده است.
صادرات:
پسته يكي از اقلام مهم صادراتي محصولات كشاورزي مي باشد و حدود 69 درصد از صادرات محصولات كشاورزي را به خود اختصاص داده است 

وسايل و اثاثيه اداري

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد(ريال)

هزينه كل(ريال)

1

ميز

4

3500000

14000000

2

صندلي

12

1500000

18000000

3

مبل راحتي

12

5000000

60000000

4

كامپيوتر

3

7000000

21000000

5

پرينتر

3

4000000

12000000

 

تاسيسات و دارايهاي نامشهود

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد(ريال)

هزينه كل(ريال)

1

آب در نطنز

1

5000000

5000000

2

برق در نطنز

1

3000000

3000000

3

تلفن

3

800000

2400000

4

گاز

1

4500000

4500000


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink