دانلود پروژه کارآفرینی خدمات خودرو


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی خدمات خودرو

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 طرح توجيهي فني ، اقتصادي و مالي خدمات خودروفهرست
مشخصات صنفي 3
مشخصات شناسنامه‌اي و حرفه‌اي متقاضي 3
مشخصات ثبتي (اشخاص حقوقي / حقيقي) 4
2- محصول: 5
3- زمين: 6
4- ساختمان سازي: 6
5- ماشين آلات و تجهيزات: 7
6-شرح مختصر فرآيند و رسم نمودار توليد: 8
7- تأسيسات و تجهيزات عمومي : 9
8- وسايل نقليه و اثاثيه اداري : 10
9- مواد اوليه  مورد نياز : 11
10- آب ، برق و سوخت مصرفي : 12
11- هزينه اجاره : ماهانه 12
12- برآورد هزينه تعميرات و نگهداري : 13
13- برآورد حقوق و دستمزد نيروي انساني‌: 14
هزينه‌هاي سرمايه‌اي : 15
هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري : 15
هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري + هزينه‌هاي سرمايه‌اي = سرمايه ثابت 15
15- برآورد سرمايه در گردش: 16
16- نحوه سرمايه‌ گذاري: 16
17- برآور هزينه استهلاك بر اساس جدول ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم : 17
18- هزينه‌هاي توليد ساليانه: 18
19- 18
قيمت تمام شده محصول 18
21- محاسبه نقطه سر به سر (در 100% راندمان) : 19
22- درآمد حاصل از فروش محصولات در پنج سال اول توليد: 20
23- صورتحساب عملكرد سال مالي 87 21
صورتحساب سود و زيان سال مالي 87 21
صورتحساب عملكرد سال مالي 88 22
صورتحساب سود و زيان سال مالي 88 22
صورتحساب عملكرد سال مالي 89 23
صورتحساب سود و زيان سال مالي 89 23
صورتحساب عملكرد سال مالي 90 24
صورتحساب سود و زيان سال مالي 90 24
صورتحساب عملكرد سال مالي 91 25
صورتحساب سود و زيان سال مالي 91 25
24- ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهاي آنها 26
25- نسبت سرمايه ثابت سرانه‌: 26
26- نسبت سرمايه گذاري كل سرانه : 26
27- نسبت ارزش افزوده خالص به سرمايه گذاري كل : 27
28- نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش كل : 27
29- نسبت ارزش افزوده خالص به فروش كل : 27
30- 27
32- فروش در نقطه سر به سر 28
33- محاسبه اصل و سود و قسط سالانه : 28
- سود دوره فروش اقساطي با بهره‌ سالانه 12% به مدت 5 سال 29
- اصل و فرع دوره فروش اقساطي 29
- قسط ماهانه 29
 

برآورد سرمايه در گردش:

عنوان

مبلغ (ريال)

مبلغ كل (ميليون ريال)

موجود

مورد نياز

مواد اوليه  

 

 

 

حقوق و دستمزد  3% بيمه

 

534982000

982/534

تنخواه گردان

 

5000000

5

جمع كل (ميليون ريال)

 

 

982/539

 

صورتحساب سود و زيان سال مالي 91

رديف

شرح

مبلغ بدهكار (ميليون ريال)

مبلغ بستانكار (ميليون ريال)

 

سود ناويژه

 

54/3388

 

هزينه اداري و فروش

38/99

 

 

سود ويژه

 

16/3289

 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink