دانلود پروژه کارآفرینی تولیدی لباس کار


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولیدی لباس کار

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 طرح تولیدی لباس کار

فهرست مطالب 
پيشگفتار: 5
پيشنهاد چيست؟ 5
بيان موضوع پروژه: 7
فصل اول : 8
مديريت 8
1-2 مديريت يا سرپرستي : 9
2-2 مديريت پروژه : 9
نمودار نحوه انتخاب و تشكيل توليدي : 10
مشخصات سهامداران و ميزان سرمايه آنان : 11
3-2 تعيين هيأت مؤسس : 12
5-2- معرفي نماينده تام الاختيار : 14
6-2- دريافت مجوز فعاليت ذكر شده در طرح : 14
7-2- تدوين اساسنامه پيشنهادي : 14
8-2- افتتاح حساب در صندوق تعاون : 15
9-2- آگهی دعوت از داوطلبان عضویت 15
10-2- آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی 16
11- 2- ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان 16
12-2 معرفی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان به دوره های آموزشی : 17
13- 2 برگزاری اولین مجمع عمومی عادی 17
تعریف مجمع عمومی 17
وظایف و اختیارات هیأت مدیره : 18
انتخاب بازرس یا بازرسان علی البدل : 19
راهنمای علائم 21
فصل دوم : 22
برنامه ریزی 22
مقدمه : 22
نمونه برنامه ريزي براي يك سال كاري 24
مشخصات و ظرفيت ماشين آلات( همراه با قيمت) 25
فصل سوم 26
مديريت اقتصادي 26
تاسيسات ساختماني 27
هزينه هاي ساختمان سازي 28
مشخصات و ظرفيت ماشين آلات و لوازم ساليانه 29
نيروي انساني بخش هاي مختلف پروژه 30
حقوق پرسنل قبل از توليد تجاري 31
مواد و لوازم مورد نياز 32
سرمايه گذاري ثابت طرح 32
برآورد هزينه ها در يك سال مالي 33
هزينه هاي سوخت مصرفي 34
حق بيمه و پاداش 34
فصل چهارم 36
نتيجه گيري 36
نظام مديريتي مشاركتي 37
فهرست منابع و ماخذ 39
 
پيشگفتار:
در جوامع بشري بيكاري بعنوان معضل مطرح مي باشد كه در حال حاضر كشور ما نيز به شكل چشمگيري با آن رو به رو مي باشد. اين مشكل در بين جوانان و فارغ التحصيلان به صورت عمده مشاهده مي شود. مسئولين و برنامه ريزان كلان كشور بدنبال راه حلي مناسب،جامع و در عين حال عملي براي رهايي از اين معضل مي باشد.
پيشنهاد چيست؟
تمامي افراد در زندگي خود به نوعي با مشكلات و مسائل متفاوتي دست به گريبان مي باشند و در اين زمينه تمام انرژي و همت خود را براي غلبه بر اين مشكلات و مسائل بكار مي گيرند و به صورت تنها و انفرادي در اين راه قدم بر مي دارند.
با توجه به پيشرفتهاي گسترده و ايجاد پارامترهاي جديد در برهه حساس عبور از هزاره دوم ميلادي موفقيت و غلبه بر مشكلات با اقدامات انفرادي،دور از دسترس و بعضاً غيرممكن به نظر مي رسند.
از طرف ديگر مي دانيم بطور كلي هر عدم موفقيتي ناشي از عدم انتخاب روشهاي كارآمد مربوط مي باشد. اولين تصميم در تعيين يك روش انتخاب كار فردي يا گروهي براي اجراي آن روش مي باشند. بيائيد اين انتخاب را ريشه اي بررسي كنيم،يك سؤلال پيش مي آيد چرا بايد به تنهايي به مصاف مشكلات رفت؟ آيا علت عدم موفقيت اشخاص در اين نيست كه به تنهايي به جنگ مشكلات مي روند؟ آيا به نظر شما در اين برهه اقدام و عملكرد انفرادي محكوم به فنا نمي باشند؟
نيازها و خواستگاه مشترك افراد در جوامع توسط گروههاي متشكل و نظام يافته قابل حصول مي باشند. در جهت حل مشكلاتي مانند بيكاري، مسكن و ... اقدام انفرادي ثمربخش نبوده و متضمن همكاري و همياري گروهي مي باشد. در اين حالت وظايف و مخاطرات كار بعده اين تيم يا گروه بوده و با اطمينان بيشتري مي توان به رفع نيازهاي معقول اميدوار بود.
اگر تجربيات ناموفق در كار گروهي مشاهده شود بي گمان مي توان  ادعا كرد كه به روش صحيح تشكيل و اداره كار گروهي بهاي كافي داده نشده است. متأسفانه در كشورها آموزش كافي و عملي در جهت انجام امور به صورت گروهي داده نشده است،معلمين ما اين روش را به ما آموزش نداده اند. گويا فرهنگ ما با اين روش بيگانه مي باشد. بايد اين روش را بپذيريم و آن را به فرزندان خود بياموزيم كه اگر به دنبال فرداي روشن و موفق مي باشند بايد به كار گروهي ايمان داشته باشند آنرا بياموزند و در عمل تجربه نمايند و در پاسخ به سؤالات زير ورزنده شوند:
1- چگونه مي توان يك گروه تشكيل داد؟
2- تركيب يك گروه چگونه است؟
3- روش كار گروهي چگونه است؟
4- سيستم تصميم گيري و نظارت و كنترل و هدايت كار گروهي چگونه است؟
سؤالات فوق هنگام تشكيل يك گروه و نيز در اداره آن مطرح خواهد شد. آيا مي توان بدون زمينه و تجربه قبلي پاسخگوي اين سؤالات بود و مي توان راه كارهاي منطقي و عملي را ارائه دهد.
دولت جمهوري اسلامي ايران به اين باور رسيده است كه در اين زمينه نياز افرادي را كه به كار گروهي علاقه مند هستند،جوابگو باشند.بگونه اي كه ضمن سازماندهي اين افراد آنها را از حمايتهاي خود بهره مند سازند.

حقوق پرسنل قبل از توليد تجاري 

رديف

عنوان شغلي

تعداد

حقوق ماهيانه

مدت قرارداد

دستمزد كل

1

نگهبان قبل از توليد

1

1200000

6 ماه

7200000

2

نماينده هيات مديره

1

1800000

6 ماه

10800000

3

بازارياب

1

900000

6 ماه

5400000

جمع كل

3

 

16.200.000

 

                 

 

سرمايه گذاري ثابت طرح

 

رديف

نوع هزينه

ارزش كل(ريال)

1

جمع تاسيسات ساختماني

185.500.000

2

هزينه ماشين آلات

128.460.000

سرمايه گذاري ثابت

313.960.000


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink