دانلود پروژه کارآفرینی توليـد رشته آشي و پلويي


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی توليـد رشته آشي و پلويي

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  توليـد  رشته آشي و پلويي 

 
 
فهرست
خلاصه طرح 3
توجيه اقتصادي طرح : 5
جمع كل سرمايه گذاري ثابت 8
جمـع هزينه هاي جاري طرح 12
سرمايه در گردش ( دوره يك ماهه ) 13
جمع كل سرمايه گذاري طرح 13
برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي 14
پيش بيني مالي طرح 14
محاسبه دوره برگشت سرمايه: 15
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد ) 15
محاسبة كارمزد وام 16
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات : 17
 
خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد رشته آشي و پلويي 

ظرفيت : 360 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 

سرمايه گذاري كـل: 876 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 88 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 785 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 19 ماه

اشتغالزايي : نه نفر
 
   مقدمــه :

   پديده پويايي در يك جامعه ، گذشته از تاثير در ساختارهاي ديگر زندگي از قبيل روابط اجتماعي ، مسكن ، بهداشت، آموزش و غيره، كم و بيش در نوع و مواد مصرفي آن جامعه نيز تاثير مستقيم داشته و بسته به وضعيت اقتصاد جامعه در اغلب جوامع دگرگوني هاي كاملا مشخص، در وضع و نوع تغذيه به وجود آورده است.
   لذا همين مساله باعث شده است كه اقشار مختلف جامعه در ميان غذاهاي متنوع دست به انتخاب زده و نوع مواد مصرفي را با در نظر گرفتن دو فاكتور اساسي يعني مطلوبيت فرهنگي و امكانات اقتصادي در برنامه غذايي خود قرار دهند.
   در اين ميان يكي از انواع غذاهايي كه با توجه به معيارهاي مورد اشاره مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گرفته است انواع رشته هاي آش و پلويي مي باشد كه گذشته از ظاهر مطلوب و تطابق با تحولات فرهنگي از جنبه اقتصادي نيز مقرون به صرفه است. زيرا ماده اوليه آن ، گندم ، خوراك اصلي و دائمي ما را تشكيل مي‌دهد و اين در شرايطي است كه تعدادي از استانهاي كشور، رشته مورد نياز خود را از ساير استانها تامين مي‌كنند. لذا اين امر لزوم تشكيل چنين كارخانجاتي را در مناطقي از كشور كه مصرف بيشتري دارند را نشان مي‌دهد.
    روش تولـيد :
    ابتدا آرد را به صورت خمير درآورده كه اين عمل در دستگاه خميركن انجام مي‌گيرد. سپس خمير ساخته شده وارد دستگاه خمير پهن كن مي‌شود ، سپس خمير پهن شده برش داده مي‌شود و بعد از آن وارد اطاق خشك‌كن مي‌شود تا عمل خشك كردن انجام بگيرد. سپس محصول آماده شده بسته بندي شده و آماده عرضه به بازار خواهد بود.
   با توجه به مصرف بالاي انواع رشته هاي خوراكي در ايران ، توجيه اقتصادي اجراي اين طرح مناسب بوده ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.
 

تاسيسات:

 

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

 انشعاب برق،ترانس و تابلو

انشعاب آب و لوله كشي

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق وكمكهاي اوليه

منبع ذخيره گالوانيزه آب

مخزن سوخت

تجهيزات اطاق خشك‌كن (شامل دستگاه و مخازن و لوله كشي و 6دستگاه فن)

-

-

-

-

1

1

1 سري

-

-

-

-

8

6

25

40

30

2/4

8

8

6

25

      جـــمـــع

2/121

 هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

 

2

3

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شركت وتسهيلات،

عقد قرارداد وخريد سفته و...

آمــوزش

هزينه هاي متفرقه

24

 

5

5/1

      جــــــمـــــع

5/30

 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink