دانلود پروژه کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 طرح کارآموزی تأسیس آموزشگاه آشپزی 

 

فهرست مطالب 
مقدمه : 3
هدف : 3
توصیف پروژه : 4
توجیه پروژه با منطق 4
امکان سنجی 5
بیمه و دریافت مجوز 7
چارت تشکیلاتی 8
برآورد نیروی انسانی و حقوق و دستمزد 9
برآورد تجهیزات و برآورد قیمت : 10
برآورد مواد و برآورد قیمت 12
برآورد استهلاک : 13
توجیه اقتصادی : 14
جدول هزینه و سود و زیان برای 3 ماه با ظرفیت کامل 15
آموزشگاه شیرینی پزی شیرین 17
زمانبندی پروژه 18
گزارش بازدید 19
ضمایم : 20
 
مقدمه :
بدون شک قویترین غریزه ای ازابتدای تولد انسان اجرا به جنب وجوش وتلاش وادار ساخت ونظام تلاش خود را درراه سیدن وارضای این غریزه به کارگرفت . احساس گرسنگی وبرطرف کردن آن بود که این امری اجتناب ناپذیراست . درراه اصطلاح وبهترکردن وضعیت غذا وتغذیه ، انسان ها درطول تاریخ ، بایکسری اکتشافات بزرگ توانستند ازریشه ها ، گیاه ها ، میوه های جنگلی وشکار حیوانات استفاده نمایند ویرای بهبود این امر ازوسایل کشاورزی مکانیزه امروزی ، امرازعلمی ، پرورش طیور وصیدهای دریایی ووسایل پیشرفته ، استفاده نماید ازمهمترین افتخارات انسان درپیشبرد امرتغذیه می توان کشف آتش رانام برد که مصادف است با پختن مواد خوراکی ودرحقیقت ازآن زمان درامر تغذیه ، تحولی عظیم وشگرف پدیدار شد واندک اندک هنرآشپزی ، تاریخ خودراآغازکرد . 
تا کمترین امکانات ، بهترین نتیجه رابدست آورد . نکته حائز اهمیت این است که  علاقمندان به هنرآشپزی درهرسن ودرهرشرایطی باتوجه به خلاقیت وتلاش به بهترین نتایج دست خواهند یافت .
هدف :
انتخاب این کار، علاقمندی به این هنر مکانی برای خود شکوفاشدن خلاقیت ها ازمهمترین مسائل درهر زمینه ای ، داشتن علاقه ونوآوری وخلاقیت است که         می تواند مارادررسیدن هرچه بهتر، به هدفمان کمک کنیم . ازمهمترین نکات قابل توجه دراین امراین است که عملی کردن این پروژه کاری غیرممکن ومشکل نیست وشخصاً نیازبه پشتکار دارد. یکی ازاهداف ما ازراه اندازی وتأسیس آموزشگاه آشپزی ، آموزش دادن غذاها مختلف اعم ازسنتی ومدرن می باشد وهمچنین تحویل دادن مربیان وکارآفرینان به جامعه است . 
توصیف پروژه :
پروژه مایک آموزشگاه آشپزی است که دریک محل 75 متری  دایر خواهد شد 

جدول هزینه و سود و زیان برای 3 ماه با ظرفیت کامل

درآمد                                                                                              57000000 ریال

                              کسر میشود هزینه ها :

هزینه اجاره                                                       3450000 ریال

هزینه آگهی                                           1500000 ریال

هزینه انرژی                                         3300000 ریال

هزینه حقوق                                         18500000 ریال         

هزینه استهلاک                                      784500 ریال  

هزینه مواد                                            499500 ریال

هزینه پیش بینی نشده                         500000 ریال

جمع هزینه                                           18534000 ریال

سود ویژه                                            38466000 ریال

__________________________________________                                  میزان نسبت بین سود و سرمایه

(38466000 تقسیم بر 57000000) * 100 67%
 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink