دانلود پروژه کارآفرینی تولید تابلوهاي برق فشار قوي و ضعيف


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید تابلوهاي برق فشار قوي و ضعيف

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

طرح کارآفرینی تولید تابلوهاي برق فشار قوي و ضعيف

 فهرست مطالب 

مقدمه: 5
فصل اول 6
كليات و سوابق 6
1-1-معرفي اجمالي پروژه: 7
جدول (1-1) معرفي اجمالي پروژه 7
2-1-معرفي محصول: 10
تابلوهاي برق فشار ضعيف: 11
تابلواي برق فشار ضعيف داراي انواع: 11
جدول (2-1) معرفي محصول 11
3-1-سوابق توليد: 12
جدول (3-1) سوابق توليد 12
تابلواي برق داراي انواع: 13
نحوه بسته بندي: 15
فصل دوم: 19
طراحي توليد 19
1-1-2-تشريح مراحل فرايند توليد: 20
روش اول: خريداري بصورت آماده 29
1-تست اتصال بدنه: 35
2-تست مدارهاي فرمان: 35
3-1-2-تشريح فرايند عمليات و جريان مواد: 36
3)رنگ كاري: 37
1-3-2-مواد اوليه توليد تابلوي فشار قوي و ضعيف 40
2-3-2-نام، مقدار و ارزش مواد مصرفي: 41
مصرف ساليانه 41
4-2-ابزار و ماشين الات و منابع تهيه آن: 43
بخش بسته بندي 43
2-4-2-نام و مشخصات ماشين آلات و تجهيزات اصلي خط توليد: 47
جدول (3-2) ماشين آلات و تجهيزات اصلي خط توليد 47
5-2-برنامه زمانبندي اجراي پروژه: 49
جدول (4-2) برنامه زمانبندي طرح 49
6-3-ظرفيت توليد: 51
7-2) استقرار ماشين آلات و جريان مواد 54
8-2) جايابي و محل اجراي طرح 55
9-2) پلان سالن توليد 55
فصل سوم 56
نيروي انساني 56
1-3)‌ نيروي انساني مورد نياز 57
2-3) شرح وظايف 57
جدول (2-3) حقوق و دستمزد 59
4-3) سازماندهي نيروي انساني (چارت سازماني) 60
فصل چهارم 61
زمين و ساختمان 61
1-4) زمين مورد نياز طرح 62
2-4) ساختمان واحد اداري 62
3-4) واحد توليد و پشتيبان 63
محاسبه فضاي توليد : 64
واحد بسته‌بندي 65
جدول (3-4) واحد  توليد و پشتيبان 66
4-4) محوطه سازي و پاركينگ و فضاي سبز 66
5-4) هزينه‌هاي ساختمان سازي و محوطه سازي 67
6-4) پلان يا نقشه طرح 68
فصل پنجم 69
1-5- انرژي برق 69
1-5) انرژي برق 70
جدول (1-5) برق مصرفي تجهيزات 70
جدول (2-5) برق مورد نياز 71
2-5)  انرژي آب 71
جدول (3-5) آب مصرفي 72
3-5) انرژي سوخت 72
4-5) تأسيسات حرارتي 72
6-5) وسايل ترابري 73
جدول (5-5) وسايل حمل و نقل 73
7-5) ارتباطات 73
9-5) هزينه انرژي و تأسيسات 74
جدول (6-5) مقدار و هزينه، انواع انرژي مصرفي 74
جدول (7-5) برآورد هزينه سرمايه‌اي تجهيزات و تأسيسات عمومي 75
فصل ششم 76
مقدمه 77
1-6) سرمايه كل و منابع تأمين آن 78
جدول (1-6) برآورد سرمايه گذاري 78
2-6) سرمايه در گردش و برآورد آن 78
جدول (2-6) برآورد سرمايه در گردش 79
3-6) سرمايه ثابت و برآورد آن 79
1-3-6) هزينه‌هاي قبل از بهره برداري 79
جدول (3-6) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري 80
2-3-6- هزينه‌هاي سرمايه‌اي 80
جدول (4-6) هزينه‌هاي سرمايه‌اي 81
3-3-6) جمع‌بندي و برآورد هزينه سرمايه ثابت 81
جدول (5-6) هزينه سرمايه ثابت 82
4-6- هزينه توليد ساليانه 82
1-4-6) هزينه استهلاك 83
جدول (6-6) هزينه استهلاك 83
2-4-6) برآورد هزينه تعميرات و نگهداري 84
جدول (7-6) هزينه تعميرات و نگهداري 84
3-4-6) هزينه مواد اوليه و بسته‌بندي 84
4-4-6) هزينه حقوق و دستمزد 86
جدول (9-6) هزينه حقوق و دستمزد 86
5-4-6) هزينه انرژي مصرفي 87
جدول (10-6) هزينه مصرف انرژي 87
5-4-6) جمع بندي هزينه‌هاي توليد ساليانه 87
5-6) هزينه‌هاي ثابت و متغير 88
1-5-6) هزينه‌هاي ثابت 89
3-5-6) جمع بندي هزينه‌هاي ثابت و متغير 90
جدول (12-6) هزينه‌هاي ثابت و متغير 90
6-6) محاسبه نقطه سر به سر توليد 91
7-6) قيمت تمام شده محصول 91
8-6) قيمت فروش 92
10-6) محاسبه سود خالص 92
11-6) دوره برگشت سرمايه 93
12-6) توجيه اقتصادي طرح 93
منابع و مآخذ 94
 
مقدمه:
در اوايل دوران صنعت برق، سيستم هاي توزيع و تابلوهاي فشار قوي و فشار ضعيف جزء نيروگاه بودند. طراحي آنها، اگر بتوان چنين ناميد، تقريبا در تمام موارد به صورت تعجيلي و كاربردي انجام مي گرفت. 
و امروزه با توجه به افزايش تقاضا و مصرف كننده هركدام به صورت يك بخش جداگانه درآمده اند كه با پيشرفت علم و تكنولوژي در تمام صنايع و بخش ها تابلوهاي برق هم از اين امر مستثناء نبوده اند. 
با توجه به اينكه صنعت برق دنيا رو به الكترونيك نهاده است و تابلوهاي مانند PLC جايگزين اغلب تابلوهاي برق شده اند اما تابلوهاي فشار قوي و فشار ضعيف با اندكي تغييرات نسبت به گذشته در حفاظت و ايمني آنها، هنوز هم كه مدت هاي زيادي از توليد برق در دنيا مي گذرد در ورودي هر كارخانه بزرگ توليدي، پوشاك، ريسندگي و بافندگي، صنايع داخلي و كشاورزي، مناطق مسكوني و شهرك ها … وجود دارد و بدليل قدرت مورد استفاده كارخانه ديگر مراكز احتياج به آن در ابتدا و انتهاي خطوط توليد برق ضروري به نظر مي رسد. 
اين طرح با توجه به افزايش روز افزون كارخانجات و مراكز صنعتي و شهرك ها و نياز به تابلوهاي فشار قوي و ضعيف تهيه شده است كه اميد است گامي در جهت كارآفريني و خودكافيي ملت عزيزمان باشد. فصل اول
كليات و سوابق
شامل:
1-1)معرفي اجمالي پروژه
2-1)معرفي محصول 
3-1)سوابق توليد
4-1)كاربرد و مصرف محصول 
5-1)مشخصات فني و نحوه بسته بندي محصول 
6-1)بررسي نياز جامعه و تحليل عرضه و تقاضا
 
1-1-معرفي اجمالي پروژه: 
پروژه توليد تابلوهاي برق فشار قوي و فشار ضيف با ظرفيت توليد سالانه 1500 پانل توليدي در مساحتي به طول 4900 مترمربع بنا شده است كه تعداد كاركنان ان 2 نفر در 2 نوبت كاري بوده و تعداد روز كاري آنها 270 روز در سال است. 
تاسيسات عمومي آن: برق، اب، سوخت (گازوئيل و بنزين) بوده و در قسمت اطفاء حريق 13 عدد كپسول آتش نشاني وجود دارد. 
تاسيسات و تجهيزات و همچنين مواد اوليه آن داخلي بوده و در داخل كشور عزيزمان «ايران» تهيه مي شود و حدامكان سعي شده است از مصرف مواد خارجي بدليل هزينه هاي اضافه (گمرك و..) استفاده نشود. 
 

) هزينه تعميرات و نگهداري

رديف

شرح

مبلغ

(ميليون ريال)

درصد تعميرات

ارزش كل

هزار دلار

ميليون ريال

1

ماشين آلات اصلي

84/1485

5%

0/0

2/74

2

تأسيسات  عمومي

06/167

10%

0/0

7/16

3

وسائط نقليه

168

10%

0/0

8/16

4

ساختمان و محوطه سازي

7/980

2

0/0

6/19

هزينه سرمايه ثابت

رديف

شرح

ارزش كل

هزار دلار

ميليون ريال

1

هزينه‌هاي سرمايه‌اي

0/0

6/3431

2

هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري

0/0

7/256

3

سرماي گذاري ثابت غيرمتمركز

0

0

جمع كل

 

6/3431

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink