دانلود پروژه کارآفرینی توليد نورافكن


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی توليد نورافكن

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 طرح توليد نورافكن

فهرست
مقدمه 4
فصل اول: كليات و سوابق 4
1ـ1 : معرفي اجمالي پروژه 5
2ـ1معرفي محصول: 8
3ـ1 سوابق توليد: 8
4ـ1 كاربرد محصول : 9
5 ـ1 بررسي نياز جامعه: 10
6ـ1 مصرف كنندگان: 10
فصل دوم : طراحي توليد 11
1ـ2 فرايند توليد: 12
2ـ2 نمودار فرايند توليد: 13
3ـ2 مواد اوليه و منابع تأمين آن: 16
4ـ2 ابزار و ماشين آلات و منابع تأمين آن: 17
5ـ2 برنامه زمان بندي اجراي پروژه: 18
6ـ2 ظرفيت توليد: 19
7ـ2 پلان سالن توليد 20
8ـ2 جايابي و محل اجراي طرح: 21
فصل سوم : 22
نيروي انساني 22
1ـ3 نيروي انساني مورد نياز: 23
2ـ3 دستمزد و حقوق: 24
3ـ3 شرح وظايف پرسنل طرح : 25
فصل چهارم : 26
زمين و ساختمانهاي مورد نياز 26
1ـ4 زمين مورد نياز: 27
2ـ4 ساختمانهاي توليد: 28
3ـ4ساختمانهاي خدمات و پشتيباني و اداري: 29
4ـ4 هزينه هاي ساختمان سازي: 30
5ـ4 پلان طرح: 31
1ـ5 انرژي برق: 34
2ـ5 انرژي آب: 36
3ـ5 تأسيسات سوخت رساني: 36
4ـ 5 تأسيسات حرارتي: 37
5ـ 5 تأسيسات برودتي: 37
6ـ 5  ارتباطات: 37
7ـ5 تجهيزات اطفاء حريق: 38
فصل ششم: 40
محاسبات مالي طرح 40
1ـ6 سرمايه كل و منابع تأمين آن : 41
2ـ6 برآورد سرمايه ثابت طرح: 41
3ـ6 سرمايه در گردش: 42
4ـ6 هزينه هاي توليد ساليانه : 43
5ـ6 هزينه هاي ثابت و متغير توليد: 46
7ـ6 محاسبه قيمت تمام شده محصول: 49
8ـ6 محاسبه قيمت فروش محصول: 50
12ـ6 توجيه اقتصادي طرح : 51
منابع و مؤاخذ 52
 
مقدمه  
طراحي و احداث صنايع نيازمند شناخت مباني تيوري و برخورداري از ديدگاههاي تجربي و علمي متناسب با شرايط اقتصادي و فرهنگي حاكم و دانش فني موجود جامعه، به منظور نيل به اهداف توليد ميباشد.
اطلاعات فني ايجاد صنايع، مجموعه اي از تحقيقات در خصوص ماهيت مواد و محصولات، شناخت فرايند هاي توليد و تكنولوژي هاي موجود و بررسي سيستمها، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز ميباشد. اين بررسي ها در راستاي نيل به هدف توسعه، توليد و افزايش كيفيت محصولات توليدي صورت ميگيرد كه با بهبود بافت فني واحدهاي جديدالتأسيس در داخل كشور، پاسخگويي به نياز بازار و رقابت با ساير توليدكنندگان جهاني را امكان پذير مي سازد.
در بررسي هاي فني ابتدا روشهاي مختلف توليد محصول مورد مطالعه قرار ميگيرد و پس از بررسي هاي لازم مناسبترين تكنولوژي كه با فرهنگ كاري و تواناييهاي بالقوه صنعت تناسب داشته باشد انتخاب مي گردد. با انتخاب بهترين روش توليد هر محصول مي توان دستگاهها و تجهيزات مورد نياز را بر اساس فرايند منتخب، انتخاب نمود.


فصل اول: كليات و سوابق
1ـ1 : معرفي اجمالي پروژه
2ـ1 : معرفي محصول
3ـ1 : سوابق توليد 
4ـ1 : كاربرد محصول 
5ـ1 : بررسي نياز جامعه
6ـ1 : مصرف كنندگان
 
1ـ1 : معرفي اجمالي پروژه
مشخصه طرح: 
نام محصول: نورافكن                   ظرفيت: 100 هزار عدد
فرايند توليد: 1ـ ذوب آلومينيم 2ـ ريخته گري تحت فشار 3ـ سوراخ كاري 4ـ قلاويز كاري 5ـ آماده سازي 6ـ آستركاري 7ـ خشك شدن 8ـ رنگ كاري 9ـ خشك شدن 10ـ مونتاژ محصول
شاخصهاي عملياتي:
تعداد روز كاري: 270 روز     
   تعداد نوبت كاري: 1     
   زمان نوبت كاري: 8 ساعت       
  درصد تامين مواد اوليه: 100% داخلي
تعداد كاركنان: الف) مديريت: 1 نفر  ب) مهندس: ندارد  ج) تكنسين: 2 نفر  د) كارگر ماهر: 5 نفر  ه) كارگر ساده: 13 نفر  ي) كل پرسنل: 27 نفر
تأسيسات عمومي: الف) برق مصرفي: 103 مگا وات ساعت  ب) آب مصرفي ساليانه: 2160 متر مربع  

هزينه هاي قبل از بهره برداري

شرح

هزينه (ميليون ريال)

هزينه مطالعات مقدماتي ، تهيه طرح اجرايي و... (3/0%)

7/5

هزينه هاي تأسيس شركت و اخذ مجوز (7/0%)

3/13

هزينه هاي جاري در دوره اجراي طرح

20

هزينه هاي مربوط به دريافت تسهيلات بانكي(3%)

7/15

هزينه هاي آموزش، راه اندازي و...

2/62

ساير هزينه ها(5/3%)

1/4

جمع كل

121

 

هزينه انرژي مصرفي

شرح

واحد

مصرف ساليانه

بهاي واحد(ريال)

هزينه كل (ميليون ريال)

برق

مگا وات ساعت

103

915000

5/94

آب

متر مكعب

2160

2000

5/4

گازوييل

متر مكعب

4/106

200000

5/21

بنزين

ليتر

16200

900

15

جمع كل

5/135


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink