دانلود پروژه کارآفرینی توليد گلداني گريبكس پيكان


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی توليد گلداني گريبكس پيكان

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 طرح کارآفرینی بررسي و تهيه طرح توليد گلداني گريبكس پيكان

فهرست مطالب 
پيشگفتار: 7
مقدمه: 8
فصل اول: کلیات و سوابق 9
1-1- مشخصات   متقاضیان  طرح : 10
3_1_معرفي محصول: 12
4_1_ سوابق توليد: 12
6_1_مصرف كنند گان: 13
فصل دوم: 14
1-2- فرآیند تولید 14
2_2_نمودار توليد: 16
نمودار(1-2)فرایند  تولید گلداني گريبگس پيكان 17
مشخصات نقاط: 18
جدول (1_2)ابزار و ماشين الات مورد نياز طرح 21
4_2_طرح استقرار ماشين الات 22
1-4-2-فاصلة دستگاه نسبت به یکدیگر: 22
5_2_مواد اوليه ومنابع تامين ان : 23
6_2_ظرفيت توليد : 24
8_2_جايابي ومحل اجراي طرح : 26
فصل سوم: 27
1-3 نیروی انسانی مورد نیاز طرح: 28
جدول 1_3 نيروي انساني مورد نياز طرح 28
2_3_شرح وظايف پرسنل : 29
1_2_3_ مدیر عامل: 29
2_2_3_ مدیر تولید: 30
5_2_3_ريختگر نيمه ماهر : 30
6_2_3_كارگران ساده : 31
4_3_سازمان دهي نيروي انساني : 32
فصل چهارم:  ساختمان ها و فضاهای مورد نیاز 33
1-4- زمین مورد نیاز طرح 33
1-4 زمین مورد نیاز : 34
2_4_ساختمان هاي توليد : 34
4-4_هزينه هاي ساختمان سازي : 35
5_4_ هزينه هاي محوطه سازي : 36
ـ هزینه های حصارکشی: 37
2ـ فضای سبز: 37
5ـ سایر هزینه ها: 37
5-4 پلان طرح: 38
1_5_4_ساختمان های واحد تولید: 39
فصل پنجم : 40
انرژي و تاسيسات 40
4_5_ارتباطات : 42
6_5_براورد هزينه هاي مصرف انرژي : 43
7_5_تاسيسات برودتی: 43
8_5_تاسيسات حرارتي : 43
جدول شماره (6_5)هززينه هاي مصرفي انرژي 44
9_5_وسايل حمل ونقل : 45
جدول 7_5 وسايل حمل و نقل 45
فصل ششم 46
محاسبات مالي طرح 46
1_6_سرمايه كل و منابع تامين ان : 48
جدول شمارة (1-6) سرمایه کل و منابع  تأمین  آن : 48
جدول3_6_هزينه هاي قبل از بهره برداري 49
2-6سرماية ثابت طرح: 50
3-6 سرمایة در گردش طرح: 51
4_6_محاسبه هزينه هاي توليد ساليانه 52
3_6_4_براورد هزينه انرژي 53
5_4_6_براورد هزينه استهلاك 54
جدول (9-6) هزینه های تولید سالیانة طرح 55
5-6- هزینه های ثابت و متغیرتولید: 56
6-6 محاسبه قیمت تمام شدة محصول: 57
12_9_توجيه اقتصادي طرح : 58
13_6_محاسبه نسبت هاي مالي طرح 59
منابع و ماخذ : 60
 


مقدمه:
ایجاد فرصت های شغلی، کسب درآمدهای ارزی، بالا بردن سطح اقتصادی کشور، بالا بردن دانش فنی و مهارت های علمی در بخش صنعت و یا بخش های دیگر جامعه و هزاران اهداف دیگر از اهداف اصلی دولت برای قطع نیازهای خود به جوامع و دولت های دیگر می باشد و نیل به این اهداف مشارکت همه جانبه مردمی را می طلبد و تشویق برای سرمایه گذاری و حمایت دولت از مهمترین روش های میل به این اهداف می باشد. 
با توجه به این توضیحات ما نیز به سهم خود در اجرای طرح های اشتغال زا و همچنین برای قطع نیاز به کشورهای بیگانه خود را مسئول دانسته  و امیدواریم بتوانیم در اجرای این اهداف سهمی داشته باشیم تا در پیشگاه خداوند جوابگو باشیم. 
 

فصل اول:
کلیات و سوابق
 شامل:
1-1-مشخصات  متقاضیان  طرح 
2-1- معرفی اجمالی پروژه
3-1- معرفی محصول 
4-1- سوابق تولید 
5-1- مصرف کنندگان 
6-1- مواد کاربردی 
7-1- بررسی نیاز جامعه به محصول
 

) هزينه هاي ساختمان سازي   

شرح

 

نوع ساختمان

مساحت

(متر مربع)

قيمت واحد

(ريال)

كل هزينه

(ريال)

سالن توليد

سوله وديوارآجري

400

500000

200000000

سالن ريختگري

ساختمانبا لوله هاي فلزي باپوشش ايرانيتي

300

450000

135000000

انبارمواد اوليه

سوله وديواراجري

200

500000

100000000

انبار محصول

سوله

200

450000

9000000

 

هزينه هاي سرمايه اي تامين انرژي

شرح

واحد

مصرف روزانه

مصرف ساليانه

هزينه واحد

(ريال)

هزينه كل

(ريال)

اب مصرفي

M3

1.21

320.65

3000

961950

برق مصرفي

Kw/h

23.72

50286.4

240

12068736

ارتباطات

پالس

100

26500

49

1298500

    سوخت

گاز

M3

 

60

15900

500

7950000

     مصرفي

بنزين

lit

10

2650

1000

2650000

گازوئيل

lit

30

7950

200

1590000


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink