دانلود پروژه کارآفرینی سیستم کتابخانه


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی سیستم کتابخانه

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 فهرست

سيستم كتابخانه: 2
چارت سازماني كتابخانه : 3
تعريف مسئله: 3
امكان سنجي : 6
روشن كردن اهداف محدوده پروژه: 6
مطالعه سيستم موجود : 8
تعريف مجدد محدوده و اهداف: 9
ايجاد راه حل هاي مختلف: 9
تحليل : 10
عناصر داده اي در جريان رزرو : 11
استراتژي دوم: 11
استفاده از يك شبكه اطلاع رساني: 11
صرفه جويي حاصل: 11
ايجاد راه حل هاي مختلف: 13
استفاده از يك شبكه داخلي: 15
تحليل كامل سود وهزينه وزمان : 15
ليست سود ها : 16
جدول ثبت نام : 16
جدول امانت: 17
جدول ارسال به صحافي: 17
 
سيستم كتابخانه:
كتابخانه فوق در سال1365 تاسيس گرديد و تا چندي  پيش حوزه فعاليت آن محدود بود اما در ماه اخير به دليل تغيير مديريت و تمايل به افزايش فعاليت مشكلات زيادي به دليل همين گسترش فعاليت بوجود آمد و از طرفي چون سيستم دستي بوده زمان زيادي صرف فعاليتهاي عادي كاركنان شده است و از طرفي نياز به استخدام يك كارمند ديگر هست لذا رئيس كتابخانه بر آن شد  تا بامكانيزه كردن سيستم نياز به استخدام كارمند جديد و ساير مشكلات را برطرف سازد.
كتابخانه فوق داراي 4 بخش كه عبارتند از:
 1-  بخش ثبت نام عضو
 2- بخش ثبت كتابهاي جديد 
  3- بخش امانات
4- بخش نگهداري كتب
 مي باشد و يك مدير بر كار هر 5 بخش نظارت دارد و هر بخش متشكل از كارمندان بخش مي باشد. 
علت مكانيزه كردن سيستم از حالت دستي به كامپيوتري:
1- نياز به استخدام نيرو جديد را برطرف سازد.
2- از خطاهاي  كارمندان جلوگيري شود چون اين امر باعث از دست دادن زمان ومفقود شدن  كتب و نارضايتي عضوها مي‌شود.
3- هزينه هاي مالي وروحي ناشي از اين خطاها افزايش يافته 
4- به علت گسترش سيستم فعاليت كتابخانه كارمندان افزايش يافته كه اين امر باعث افزايش هزينه ها اضافه كاري شده 
5- زمان خدمات رساني به مشتركين (كه از حالا بجاي عضو آن را به كار خواهيم برد) افزايش يافته


از يك تحليل گر درخواست مي شود با بررسي هاي لازم امكان انتقال سيستم فوق را به يك سيستم مكانيزه بررسي نمايد.
تعريف مسئله: 
رئيس كتابخانه از تحليل گر پياده سازي يك سيستم مكانيزه را نخواسته بلكه درمرحله اول از وي خواسته بررسي كند كه آيا اين امر شدني هست يا خير؟ براي مديريت مهم است كه آيا با مكانيزه شدن سيستم تاچه حدودي هزينه ها كاهش خواهد يافت ؟
رئيس كتابخانه با پيشنهاد اينك كل كار كتابخانه را كامپيوتر كنيم مواجه مي شود مديريت اين موضوع را با تحليل گر در ميان مي گذارد نه بعنوان راه حل بلكه يك بصورت يك پيشنهاد منطقي 
با سپري شدن مراحل فوق سوال جديدي براي مديريت پيش مي آيد آيا با سرمايه گذاري دراين سيستم امكان خدمات دهي بهتر وسريعتر به مشتركين وجود خواهد داشت ومضافا بازگشت سرمايه اوليه وجود خواهد داشت يا خير؟ 
پس تاكنون تحليل گر با چند سوال اصلي و مهم مواجه شده كه براي ادامه كار نياز به پاسخگويي آنها مي باشد.
 

تحليل كامل سود وهزينه وزمان :

نوع فعاليت

هزينه

مدت زمان

1- امكان سنجي

100000

2 هفته

2-طراحي نرم افزار

2000000

4هفته

3- خريد لوازم شبكه ونصب

300000

1هفته

4- خريد كامپيوتر

1400000

1هفته

 

ليست سود ها :

نوع فعاليت

كاهش هزينه

استخدام نيروي جديد

150000

كاهش خطا

144000  =12*12000

حذف اضافه كاري

200000

 

جمع كل :464000


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink