دانلود پروژه کارآفرینی عمل آوري و بسته بندي داروهاي گياهي


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی عمل آوري و بسته بندي داروهاي گياهي

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 طرح کارآفرینی عمل آوري و بسته بندي داروهاي گياهي


فهرست
عنوان طرح 2
1- كليات و معرفي طرح : 3
2-  معرفي و مشخصات مجري / مجريان طرح : 3
بررسی هاي فنی 3
2- شرح فرآيند (روش توليد / روش ارايه خدمات ) : 4
3- مجوزات قانوني مورد نياز : 5
4- معرفي محصولات / خدمات طرح  و جدول فروش : 5
5- معرفي و ويژگي هاي محل اجراي طرح : 6
ويژگيها و مشخصات و نوآوري محصول / خدمات : 7
شرح مواد اوليه و ميزان قيمت و خريد مواد اوليه محصولات /خدمات طرح : 7
مشخصات و تعداد نيروي انساني مورد نياز طرح : 8
6- فهرست ماشين آلات و تجهيزات / ادوات مورد نياز : 9
7- زمانبندي اجراي طرح : 10
بهره برداري كامل طرح .                   50روز 11
جدول زمانبندي اجراء طرح : 11
بررسی هاي بازار 12
مشتريان و بازارهاي هدف : عطاري ها و سوپر ماركتها 13
نحوه تامين مواد اوليه : 14
بررسی هاي مالي و اقتصادي 16
ساختار تامین منابع و سرمایه : 21
شاخصهاي مالي  و اقتصادي طرح : 22

1- كليات و معرفي طرح : 
هدف از اجراي اين طرح ، توليد / ارايه خدمات : 
خدمت وعرضه بهينه گياهانه دارويي و سالم سازي داروها با قيمت مناسب يكنواختي اجناس و ارائه آن جهت داروخانه هاي گياهي .
خريد مستقيم از كشاورز و كوتاه نمودن دسته واسطه ها و ارائه بصورت يك فروشگاه زنجيره اي در شهر و شهرستانهاي نيازمند  

به منظور تامين بخشي از نياز منطقه مي باشد . 

1-  فهرست ماشين آلات و تجهيزات / ادوات مورد نياز :

فهرست تجهيزات  و ادوات و ماشين آلات مورد نياز

ردیف

شرح

تعداد

قیمت واحد

قیمت کل

 

دستگاه بسته بندي اتوماتيك

1 عدد

000.000/150

000/000/150

 

دستگاه بسته بندي وكيوم

1 عدد

000/000/100

000/000/100

 

خط توليد وبسته بندي تيبك

1 عدد

00/000/5000

000/000/500

 

وسايل آزمايشگاهي

 

000/000/60

000/000/60

 

تابلو برق

1 عدد

000/000/45

000/000/45

 

       مشخصات و تعداد نيروي انساني مورد نياز طرح :

فهرست نیروی انسانی و تخصص های مورد نیاز و حقوق و دستمزد

رديف

شرح نيروي انساني مورد نياز

تعداد

تخصص

حقوق ماهيانه

حقوق ساليانه (18ماه)

1

مديريت طرح

1نفر     

مدير عامل

000/000/10

000/000/180

2

مدير توليد

1 نفر

مديريت بازرگاني و توليد

000/000/6

000/000/108

3

كار گر ماهر

3نفر

 

000/000/3

000/000/162

4

كارگر ساده

4نفر

 

000/200/2

000/400/158


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink