دانلود پروژه کارآفرینی عرضه كننده محصولات فرهنگي


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی عرضه كننده محصولات فرهنگي

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 شبكه پخش هنر

عرضه كننده محصولات فرهنگي
فهرست
مشخصات طرح : 3
ماموريت : 3
فهرست محتوا : 3
تعريف و توصيف كسب و كار : 4
محصولات يا خدمات : 4
محل : 4
مشخصات مجري و همكاران 5
برنامه زمانبندي اجراي طرح 5
تحليل استراتژي بازار 6
روش بازاريابي : 6
روش بازاريابي : 6
نكته مهم : 6
صورتحساب سود (زيان) 7
صورتحساب سود (زيان) 8
برآورد تجهيزات 8
اسناد و مدارك : 9
 
 
ماموريت : 
1 ـ تاسيس موسسه پخش و عرضه محصولات فرهنگي 
2 ـ آموزش مباحث علمي ، تربيتي ، و مذهبي
3 ـ دسترسي به اهداف اجتماعي 
4 ـ تامين درآمد 
5 ـ ايجاد اشتغال
6 ـ ايجاد امنيت رواني
فهرست محتوا : 
تهيه پخش محصولات فرهنگي، آموزشي ، كمك درسي ، تفريحي ، انواع اجناس خام مورد نياز مصرف كننده  كارت اينترنت پر سرعت ، مجموعه آثار بزرگان ، و …  
 
 
 

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink