دانلود پروژه کارآفرینی تأسیس آموزشگاه زبان


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تأسیس آموزشگاه زبان

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 کارآفرینی آموزشگاه زبان

پيشگفتار 3
چکیده 4
مقدمه 5
روش تحقيق 6
بیان مسأله و ضرورت انجام: 6
فرضيات تحقيق 7
اهداف تحقيق 7
1-     اهداف کوتاه مدت: 7
2-     اهداف بلند مدت: 7
سریعترین و اصولیترین  روش یادگیری زبان 8
نحوه بازاريابي و كسب و تجارت و افزايش سود در كار آفريني 8
شركت هاي پيشرو: 10
شركت هاي پيرو: 10
شركت هاي ايستا: 10
ابزار اصلي تشكيل دهنده ي بازار يابي به چهار P معروفند : 10
تقاضانامه 12
1 - عنوان طرح:  آموزشگاه زبان خارجي 12
آموزشي 13
3 - مشخصات متقاضيان 13
نام ونام خانوادگي 13
4- هدف از اجرای طرح : 13
نام واحد : آموزشگاه زبان خارجي ارديبهشت 13
5- شرایط و تعداد نوبت کاری : 14
6- معرفی خدمات طرح : 14
7- شرح فرآیندکار و فلوچارت ( ( OPERATION  FLOW CHART 14
8- تشریح فرآیند : 15
9- پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح : 16
10- پیش بینی بر نامه تولید : 17
11- بررسی اجمالی بازار محولات طرح موضوع تسهیلات : 18
12- بر آورد هزینه های سر مایه گذاری طرح :     (مبلغ به ریال) 19
جمـــــع كل 19
6/1185 19
13_ ریز اقلام هزینه های سرمایه گذاری : 20
14- سرمايه گذاري مورد نياز طرح 21
2- تجهيزات فني : 21
3- اثاثيه اداري : 21
4- هزينه هاي قبل از بهره برداري : 22
جمع كل سرمايه گذاري ثابت 23
جمـــــع كل 23
9/408 23
ب- سرمايه در گردش : 23
1- ملزومات اداري و آموزشي : 24
2- سوخت و انرژي : 24
3- حقوق و دستمزد : 24
4- هزينه استهلاك : 24
رديف 25
5- هزينه  نگهداري و تعميرات : 25
رديف 25
جدول هزينه هاي جاري طرح 25
سرمايه در گردش 26
جدول كل هزينه هاي طرح 26
برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي: 27
درآمد طــرح : 27
پيش‌بيني مالي طرح 28
محاسبه نقطه سر به سر: 29
محاسبه كارمزد وام : 30
چارت  تشكيلاتي 32
نتيجه گيري 33
منابع 34


پيشگفتار
رشد روزافزون سطح تحصيلات افراد جامعه ، باعث افزايش ميزان استفاده از منابع مختلف علمي است. از ديگر سو ، حجم اين منابع به حدي است كه نه تنها ترجمه و انتشار تمام آنها عملي نيست ، بلكه حتي در صورت ترجمه شدن اين مطالب، مدت زماني كه صرف ترجمه مطلب مي‌شود ، باعث از دست رفتن تازگي آن مطلب مي‌گردد. به همين دليل آشنايي با زبان هاي خارجي، سهم بسزايي در سهولت استفاده از منابع علمي ، اعم از كتب و نشريات تخصصي و همچنين اينترنت دارد. ضمن اينكه تسلط به زبان هاي خارجي موجب استفاده سهل تر از نرم افزارهاي عمومي و تخصصي رايانه اي را نيز فراهم مي‌آورد.
   نكته ديگري كه اهميت يادگيري زبان هاي خارجي را دو چندان مي‌كند ، يكپارچگي اقتصادي جهان است كه موجب افزايش حجم مكاتبات خارجي بازرگاني و سفرهاي تجاري خارجي است. بديهي است تسلط به زبان مورد استفاده در مذاكرات تجاري مي‌تواند از بروز خطاهاي سهوي پيشگيري نمايد.
   


چکیده 
   همچنين عدم تناسب آموزش زبان هاي خارجي در سيستم آموزش رسمي كشور با نيازهاي افراد در محيط اجتماعي ، ميل به شركت در كلاس هاي آزاد را كه آموزش كاربردي تري ارائه مي‌كنند افزايش مي‌دهد.
   و در نهايت، « يادگيري هر زبان جديد، آغاز يك زندگي تازه است. » اين جمله به تنهايي اهميت يادگيري زبان هاي خارجي را بيان مي‌كند.
   اجراي اين طرح ضمن اينكه پاسخي به نياز اقشار مختلف جامعه براي يادگيري زبان هاي خارجي است، مي‌تواند از بازدهي اقتصادي مناسبي نيز برخوردار بوده و همچنين زمينه ساز اشتغال نيروهاي متخصص به خصوص در رشته زبان هاي خارجي گردد. علاوه بر آن با توجه به اين كه طرح هاي آموزشي مي‌توانند براي آموزش پسران يا دختران اجرا شوند، در اجراي اين گونه طرح ها مي‌توان از نيروي كار بانوان تحصيلكرده نيز استفاده نمود.
مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب ساختمان با كاربري اداري به مساحت تقريبي 90 متر مربع مي‌باشد كه ارزش هر مترمربع آن چهار ميليون ريال وهزينه كل خريد محل 360 ميليون ريال برآورد مي‌شود.

پيش‌بيني مالي طرح

شرح

ميليون ريال

درآمد طرح

96/336

هزينه هاي عملياتي:

    ملزومات اداري

    حقوق و دستمزد

    تعميرات و نگهداري

    استهلاك

    سوخت و انرژي

    پيش بيني نشده

 

5/2

09/113

5/16

2/22

12

31/8

 

   برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

رديف

                          شرح    

مبلغ(ميليون ريال)

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 5ساله )

هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه )

3/0

7/6

      جمــع

7

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink