دانلود پروژه کارآفرینی سنگبری سنگهای تزئینی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی سنگبری سنگهای تزئینی

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 پروژه درس کارآفرینی


موضوع پروژه: تاسیس کارگاه سنگبری تولید سنگ های تزئینی

تهیه کننده:  

فهرست:
ردیف موضوع شماره صفحه
طرح جاری در یک نگاه 4
فصل اول: تاریخچه ، مقدمه 5
1-1- مقدمه: 6
1-2- هدف 8
1-3- مخاطبان این نوشته 9
1-4- محدوده پروژه: 9
1-5- بیانیه ماموریت 10
1-5-1- چشم انداز 10
1-5-2- ماموریت 10
1-6- مروری بر تاریخچه موضوع پروژه: 11
فصل دوم : بررسی و امکانسنجی طرح 12
2-1- ارزیابی بازار 13
2-1-1- بررسی نیاز بازار 13
2-1-2- بررسی سهم بازار 14
3-2- بررسی امکانات و محدودیتهای ارائه خدمات 14
3-2-1- امکانات: 14
3-2-2- محدودیتها: 15
3-2- بررسی عرضه گذشته و حال 17
4-2- بررسی ثبات تقاضا 18
1-4-2- بررسی تقاضا در سال 1383 ، 1384 و 1385 بنابر گزارش گمرک: 18
2-4-2- بررسی تقاضا بر طبق گزارشات اداره معادن ایران: 19
فصل سوم : تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز طرح 22
1-3- تجهیزات صنعتی مورد نیاز 23
2-3- شرح محوطه مورد نیاز 23
3-3- تاسیسات 24
4-3- نیروی انسانی 24
6-3- مواد اولیه مورد نیاز 25
5-3- تجهیزات و ملزومات اداری 25
فصل چهارم : برآورد میزان سرمایه و هزینه های طرح 27
1-4- برآورد هزينه تجهیزات صنعتی مورد نیاز 28
2-4- برآرود هزينه محوطه مورد نیاز 28
3-4- هزينه هاي تاسیسات 29
4-4- هزينه هاي ماهيانه و ساليانه نیروی انسانی 30
5-4- تجهیزات و ملزومات اداری 31
6-4- برآورد هزينه مواد اولیه مورد نیاز 32
7-4- برآورد هزینه استهلاک سالیانه 32
8-4- برآورد هزینه های تولید سالیانه 33
9-4- برآورد قیمت تمام شده یک واحد از محصولات 34
10- 4- محاسبه نقطه سر به سر در راندمان 100%: 34
11-4- سود و زیان ویژه: 34
12-4- دوره برگشت سرمایه: 35
فصل هفتم: برخی از محصولات تولیدی 36
فصل هشتم: نحوه انجام بازاریابی و تبلیغات 40
الف) تبلیغات و بازاریابی با استفاده از روشهای ارتباط جمعی 43
ب) استفاده از نیروی انسانی متبحر 43
ج) تبلیغات الکترونیکی 44
د) سایر رسانه های تبلیغاتی 45
فصل نهم: نحوه آماده سازی محصول 47
مزایای سنگ زنی خزشی در مقایسه با دیگر روشهای ماشینکاری معمولی 49
برخی از کاربردهای سنگ زنی خزشی در فرایندهای تولیدی 51
فصل دهم : راهنماي نصب پلاکهای سنگی بر دیوارها و کف 52
فصل یازدهم : راهنماي ثبت شركت 58
9- نحوه ثبت شرکت 59
بسمه تعالی 60
اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/ عام 69
بسمه تعالی 71
10- فرمهای مورد نیاز 74
فرمها و تقاضانامه های ثبت شرکت و . . . 94
فرم اضهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی 94
فرم آگهی تاسیس شرکت 95
فرم تقاضای افراز 96
فرم تقاضانامه صدور اجرائیه دفترخانه اسناد و املاک کشور 97
فرم تقاضای صدور اجرائیه چک 98
مراحل اجرایی مربوط تاسیس شرکتها 99طرح جاری در یک نگاه

نام شرکت: شرکت سنگبری امین
نوع شرکت: سهامی خاص
موضوع: تاسیس کارگاه سنگبری
نام شرکا و موسسان:
میزان وام درخواستی:                   000/000/000/2  ریال
محل اجرای پروژه: 
شماره ثبت شرکت: *********
میزان سرمایه اولیه شرکت :         000/000/000/3  ریال
کل سرمایه مورد نیاز طرح:         000/000/000/5  ریال
دوره برگشت سرمایه:                                   2/6  سال

فصل اول: تاریخچه ، مقدمه 

1-1- مقدمه:
نرخ رشد فزاينده جمعيت، كمبود منابع سرمايه اي ، موانعي كه در راه انتخاب و انتقال تكنولوژي مناسب وجود دارد ، نوعي هشدار براي كشورهاي در حال توسعه جهان سوم است كه براي گسترش فرصت هاي اشتغال و تأمين نيازهاي اساسي افراد جامعه خود پيوسته بررسي و تحقيق نمايند و برنامه هاي مناسب و نويني را جهت نيل به هدف مذكور تهيه و به اجرا گذارند. از اين رو در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ، مهمترين مساله ، برنامه ريزي ، بررسي و تحقيق در زمينه جستجوي راههاي گوناگون و مناسب جهت ايجاد فرصتها و امكانات اشتغال است.
ذخاير زيرزميني‌ و معدني‌ ايران‌ از تنوع‌ و وفور برخوردار است‌. اما اين‌ ثروت‌ ارزشمند نياز به‌ برنامه‌ريزي‌ جامع‌ و مدون‌براي‌ بهره‌برداري‌ دارد. برنامه‌ريزي‌ كه‌ بتواند حداكثر ارزش‌ افزوده‌ را براي‌ اقتصاد كشور به‌ ارمغان‌ آورد، نيازمندسرمايه‌گذاري‌ و به‌كارگيري‌ فناوري‌ روز و پيشرفته‌ است‌ تا ضمن‌ تأمين‌ ارزش‌ افزوده‌ قابل‌قبول‌ براي‌ اقتصاد ملي‌، ايجاددرآمد ارزي‌ مناسب‌ و فرصت‌هاي‌ اشتغال‌ جديد بنمايد. ذخاير سنگ‌هاي‌ تزييني‌ و نماي‌ ايران‌ در اكثر استان‌هاي‌ كشور وجود دارد. موقعيت‌ زمين‌شناسي‌ اين‌ وضعيت‌ را در ايران‌به‌وجود آورده‌ است‌.
بيشترين‌ پراكندگي‌ سنگ‌هاي‌ تزييني‌ و نماي‌ ايران‌ در استان‌هاي‌ خراسان‌، اصفهان‌، يزد، آذربايجان‌ غربي‌، فارس‌ و لرستان‌ وكمترين‌ تعداد معادن‌ سنگ‌هاي‌ تزييني‌ در استان‌هاي‌ ايلام‌، بوشهر، خوزستان‌، قزوين‌ و گلستان‌ مي‌باشد.
ذخاير پايه‌ سنگ‌هاي‌ تزييني‌ و نماي‌ ايران‌ حدود 2 ميليارد تن‌ برآورد مي‌شود كه‌ تاكنون‌ 600 ميليون‌ تن‌ آن‌ به‌ اثبات‌رسيده‌ است‌. با وجود آنكه‌ ايران‌ در رديف‌ ده‌ كشور عمده‌ داراي‌ ذخاير غني‌ سنگ‌هاي‌ تزييني‌ و نما به‌حساب‌ مي‌آيد، اما درتجارت‌ جهاني‌ آن‌ سهم‌ درخور توجهي‌ ندارد و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ بخش‌ قابل‌توجهي‌ از سنگ‌هاي‌ صادراتي‌ ايران‌ به‌ صورت‌خام‌ به‌ بازارهاي‌ جهاني‌ عرضه‌ مي‌شود و بخش‌ قابل‌توجهي‌ از ارزش‌ افزوده‌ فرآوري‌ سنگ‌ نصيب‌ كشورهايي‌ مي‌شود كه‌ بابهره‌گيري‌ از فناوري‌ روز كالاهاي‌ موردپسند بازار را توليد مي‌كنند. با اين‌ وصف‌ براي‌ كسب‌ حداكثر منافع‌ قابل‌حصول‌ نيازمندبهره‌گيري‌ از سرمايه‌گذاري‌ و فناوري‌ روز دنيا هستيم‌. کارخانه های تولید سنگ با به کارگيری مجرب ترين افراد و بهترين دستگاه ها ، سنگ های کوپ را برش داده تا به صورتهای مختلف تزئینی و . . . جهت استفاده مشتریان آماده گردند.كيفيت و زيبايي سنگهاي ايراني در همه جهان مشهور است. انجمن صاحبان معادن سنگ ايران در كشورهاي عربي ، خاورميانه ، اروپا و آسيا كاملا  شناخته شده است. ايران دومين صادر كننده سنگ هاي طبيعي به تمام جهان است. 
تعداد سنگهاي ساختماني که از معادن سنگ استخراج می شود و در کارگاه های تولیدی سنگ (سنگ بریها) تولید و آماده تحویل می شوند بیش از 150 نوع است. از این رو این صنعت می تواند صنعت بسیار گسترده و پول سازی در ایران و در خاور میانه باشد.
همانگونه که در سالیان اخیر نیز مشاهده گردیده است صادرات صنایع سنگ واقعا رشد بسیار زیادی در هر سال داشته به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران داخلی نیز در این رشته سودآور سرمایه گذاری نمو ده اند.
از جمله راههاي اشتغال زايي گسترش صنايع سنتي ، صنايع كوچك ماشيني و نيز ترويج روحيه كارفرمائي ميان متقاضيان كار و گسترش اشتغال آزاد است. ايجاد واحدهاي صنعتی توليدي باعث توزيع فعاليتهاي توليدي و خدماتي در بخشهاي متعدد و جلوگيري از تمركز توان اقتصادي و سرمايه در دست عده اي معدود مي شود.
یکی از صنایعی که در حال حاضر به صورت دستی و سنتی و نیمه سنتی در کشور انجام می شود تولید انواع سنگهای تزئینی در سنگبریها می باشد. این طرح در حقیقت طرحی برای مکانیزه کردن کامل این صنعت در ایران می باشد. در ادامه توضیحات بیشتری در مورد این طرح ارائه خواهیم نمود.
1-2- هدف
هدف از انجام اين پروژه تاسیس یک شرکت مکانیزه ، مستقل و بزرگ  جهت تولید انواع سنگهای تزئینی در طرحها و رنگهای مختلف و با استفاده از استاندارهای جهانی جهت برآوردن گوشه ای از نیازهای بازار داخلی کشور می باشد.
این نوع سرویس با سایر انواع سرویسهایی که در ایران ارائه می شود تفاوت خاصی دارد و آن هم این است که پس از دریافت وام و در آینده دستگاهی تمام اتوماتیک که دارای یک سیستم تمام کامپیوتری است ، خریداری ، وارد و استفاده خواهد شد و در حقیقت قسمت اعظم کار با همین دستگاه انجام خواهد گرفت.
تکنولوژی مربوط به تولید سنگ از حدود 5 سال پیش در دنیا شروع شده و تاکنون بیش از شصت خط تولید بزرگ از این کارخانه در ابعاد مختلف ، در نقاط مختلف جهان نصب و راه اندازی شده است. 
محصول اصلی این خط تولید ، سنگهای تزئینی ، پله ، سنگ نما است. محصولات تولید شده در این روش دارای ابعاد متفاوتی می باشند.  ابعاد محصولات معمولا از 20×20 سانتیمتر الی 150×60 سانتیمتر می باشد. 
با استفاده از این روش جدید (که تکنولوژی آن به تازگی وارد ایران شده و حتی می توان گفت که این نوع تکنولوژی در بسیاری از کشورها هنوز ناشناخته است) می توان در هزینه و زمان که هر دو از فاکتورهای بسیار مهم در تولید هستند ، صرفه جویی به عمل آورد و کارهایی را که قبلا به صورت کاملا دستی انجام می گرفته ، تماما به صورت مکانیزه و اتوماتیک انجام داد.  
مساله مهم دیگر این است که ظرفیت تولید این خطوط بسته به نوع ماشینهای مورد استفاده از یکصد و پنجاه الی یک هزار متر مربع در یک شیفت کاری می باشد.  
این نوع سنگهای تزئینی در ابعاد متفاوت با ضخامت تقریبی سیزده میلیمتر ارائه می گردند. ضخامت کم ، استحکام بالا ، کیفیت بالا ، سطوح کاملا صیقلی از جمله خصوصیات این سنگهای تزئینی هستند. 
در این نوع سنگهای تزئینی کاهش ضخامت تا حد 15 میلیمتر ، نصب آسان ، قابلیت پولیش و استفاده مجدد و کاهش وزن تا 40% و همچنین افزایش مقاومت  تا 12 نیوتن در میلیمتر موجب پائین آمدن قیمت تمام شده و کاهش هزینه های حمل و نقل در مقایسه با سایر محصولات مشابه تولیدی به روش سنتی  می گردد.


1-3- مخاطبان این نوشته
مخاطبان اين نوشته توسعه دهندگان ، مديران و مسئولين و کارشناسانی که قرار است در مورد طرح اظهارنظر نمایند می باشند. به علت تخصصی بودن ، اين طرح براي افراد عادي نوشته نشده و لزومي ندارد که اين دسته از افراد از اين نوشته با خبر شوند.

1-4- محدوده پروژه:
توسعه اين پروژه به منظور اهداف درآمد زا صورت می گیرد واستفاده کاملا تجاري از آن مد نظر است. در دنیای امروز که زمان نقش بسزایی در انجام کارها و خدمات ایفا می نماید ، دیگر انجام پروژه های بزرگ به روشهای سنتی به صرفه نیست و حتی ممکن است در برخی موارد موجب شکست در پروژه های بزرگ و بسیار مهم گردد.1-5- بیانیه ماموریت 
1-5-1- چشم انداز 
کارگاه تولید سنگ امین در نظر دارد تا ده سال آینده در حیطه صنایع تولید انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی بماند و در طی این ده سال به حد پنج شرکت برتر ایران و برترین شرکت در استان در این صنعت برسد. 
این شرکت تا پنج سال آینده به حد مطلوبی از صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت دست می یابد و همه ساله بر کیفیت خدمات و محصولات خود می افزاید. 

1-5-2- ماموریت
کارگاه تولید سنگ امین فعالیت خود را به طور رسمی در زمینه ارائه خدمات سریع ، مطمئن و دقیق و همچنین به منظور جمع آوری و کاتالیزه کردن ایده های نو در صنعت خود به ثبت و آغاز به کار تنموده است. این شرکت سعی نموده با همدلی مدیران و پرسنل و دانش فنی پرسنل در جهت رضایت مشتریان و بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات خود با استفاده از نظرستنجی از مشتریان گام بردارد.
کارگاه تولید سنگ امین پس از تاسیس در نظر دارد در چند سال آینده در صورت موفقیت طرح های اولیه ماشین آلات پیشرفته و سنگین این صنعت را که به دست توانمند کارشناسان و متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است جهت بالاتر بردن کیفیت محصولات تولیدی خریداری نماید.
سیاستهایی که در این کارگاه در نظر گرفته شده ، دقیقا بر اساس محوریت مشتری و منطبق بر استراتژی کلان مبنی بر اعتمادسازی و نشاندهنده اعتقاد ما به ماموریت است. لذا کلیه واحدهای گارگاه نگاه و حساسیت ویژه ای به رضایت مشتریان و تبدیل مشتریان به مشتریان وفادار دارد. ما معتقدیم که مشتریان ما کالا نمی خرند ، آنان کالا – ارزش می خرند. از جمله مزایای رقابتی ما توجه به ارزشهای مورد نظر مشتری ، میزان رضایت مشتریان قبلی ، حساسیت در پیشنهاد و انتخاب بهینه ، مشاوره های رایگان پیش از خرید ، تحویل به موقع محصول ، گارانتی واقعی ، خدمات پس از فروش و قیمت مناسبتر در این زمینه است.
ما باید با تلاش ، جدیت ، همدلی و برنامه ریزی صحیح و استراتژیک به کل بازار ایران و بازارهای جهانی دست یابیم و به چشم انداز خود نزدیک شویم.

برآرود هزينه محوطه مورد نیاز

ردیف

شرح

نوع ساختمان

مساحت (متر مربع)

قيمت كل (ريال)

1

سالن تولید

بلوک و سقف ایرانیت

42

000/400/329

2

انبار مواد اولیه

بلوک و سقف ایرانیت و کف سازی

150

000/000/750

3

انبار محصول

بلوک و سقف ایرانیت

100

000/000/450

 

- هزينه هاي تاسیسات

 

ردیف

عنوان

شرح

مشخصات فنی

مبلغ كل

1

برق رسانی

کابل و ملزومات

سه فاز

000/000/25

2

آب رسانی

لوله کشی داخلی

1 و 2 اینچ

000/000/19

3

سوخت رسانی

----

---

000/000/4

4

تجهیزات حفاظتی - امنیتی

دوربینهای مداربسته و . . .

---

000/000/16

جمع كل

000/000/64 ريال


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink