دانلود پروژه کارآفرینی پروار بندی گوسفند


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی پروار بندی گوسفند

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 کارآفرینی پروار بندی گوسفند

خلاصه اي از طرح 4
سرمایه گذاری 4
عنوان 4
زمین با انجام عملیات تسطیح 4
ساختمانها و تأسیسات 4
ماشین آلات و ادوات و تجهیزات اداري 4
کارآرفینی پروار بندی گوسفند 5
مقدمه 16
شناسنامه طرح 17
تامين هزينه هاي طرح 17
محل اجراي طرح 17
مجوزهاي طرح 18
رقباي طرح 18
اهداف طرح 18
.تامین بخشی از نیاز جامعه به پروتئین حیوانی در راستای تامین امنیت غذایی. 18
.افزایش تولید ظرفیت دامی 18
.جلوگیری از کشتار دامها قبل از وزن مطلوب و استفاده بهینه از منابع موجود 18
.فرآیند نمودن تولیدات زراعی و ایجاد ارزش افزوده محصولات زراعی 18
.ایجاد اشتغال  وایجاد در آمد پایدار و سالم برای افراد جامعه 19
.حفظ مراتع کشور از طریق جلوگیری و کم نمودن فشار چرای دام 19
1/1: زمين 20
2/1 : محوطه سازي 20
3/1 :ساختمان 20
4/1 : ماشين آلات و تجهيزات 20
5/1 :تاسيسات 20
6/1 :وسايل اداري 20
7/1 :هزينه هاي قبل از بهره برداري 20
زمین با انجام عملیات تسطیح 28
ساختمانها و تأسیسات 28
ماشین آلات و ادوات و تجهیزات 28
هزينه هاي قبل از بهره برداري 28
هزينه هاي جاري 29
2/2 هزينه خريد دام 29
2/2 هزينه تغذيه دام 29
3/2 هزينه پرسنل شاغل در طرح 29
4/2 استهلاك 29
5/2 هزينه هاي در طي يك دوره(آب.برق.سوخت و . . .) 29
2/2 هزينه خريد دام 30
شرح سرمايه گذاري طرح 35
درآمد سالیانه 36
سود و زیان ویژه يك دوره 37
دوره برگشت سرمایه 38
تحقیقات ضمیمه 39
تغذیه 39
احتیاجات غذایی مهم گوسفندان 39
مواد معدنی 40
ویتامین ها 40

 


مقدمه 
رشد بی رویه جمعیت در اکثر کشورهای جهان مشکلات عدیده ای را بوجود آورده که به ناچار دولتمردان را به فکر چاره جویی واداشته است. ولی از آنجا که هیچ تصمیم و اقدامی در این زمینه، نتیجه آنی و فوری را در برنخواهد داشت بایستی بالاجبار جهت تغذیه جمعیت رو به تزاید جهان و کشورمان به فکر چاره جویی جدی بود. این جمعیت متاسفانه از پراکنش نامتعادلی برخوردار بوده و فقط 3/1 آن در کشورهای پیشرفته مستقر می باشند و از طرفی کشورهای پیشرفته تولید80% پروتئین دامی جهان را دارا می باشند، از این نسبتها در می یابیم که بایستی فکر جدی در این خصوص برداشته شود تا این نسبت معکوس غذا و جمعیت به یک تعادل نسبی برسد. در آینده ما دیگر جنگهای نظامی را شاهد نخواهیم بود. بلکه جنگ آینده در خصوص غذا و تامین مایحتاج مورد نیاز هر جامعه  خواهد بود و در این میان کشورهایی می توانند روی پای خود بایستند که از تولیدات بالای محصولات کشاورزی و دامی برخوردار باشند و بتوانند علاوه بر تولید غذای مورد نیاز کشور خود، زمینه صادرات  این مواد و فرآورده ها را فراهم آورند. 
امروزه در کشور ما، علیرغم واردات مواد غذایی، مصرف سرانه پروتئین دامی دارای متوسط 19 گرم در روز می باشد و این در حالی است که متوسط مصرف سرانه این ماده غذایی 24 گرم در روز و در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته میانگین سرانه 3/57 گرم در روز می باشد. 
(از F.A.O نقل شده است). 
براساس استانداردهای جهانی مصرف سرانه گوشت قرمز سرانه 5/35کیلوگرم بایستی باشد که در کشورما این رقم حدود 20 کیلوگرم در سال است و اختلاف زیادی را نسبت به مصرف سرانه جهانی نشان می دهد. پس با توجه به این اختلاف جا دارد در این خصوص سرمایه گذاری انجام پذیرد. تا انشاء ا... در آینده نه چندان دور شاهد قطع وابستگی و حتی صادرات در این زمینه باشیم. 
با توجه به این که ذائقه ی مردم ایران با گوشت گوسفند گرایشی بیشتر داشته، به نظر می رسد پروار بندی بره با نیاز جامعه هماهنگی بیشتری دارد. شناسنامه طرح
این طرح جهت پرواربندی گوسفند  در نظر گرفته شده است بطوری که نیمی از نیاز غذایی دام به صورت دستی و نیم دیگر با چرا در مراتع خوب تامین گردد و ظرفیت آن می تواند از مقدار حداقل(100 راس) به بالا تا سقف 2000 راس جهت افراد حقیقی و بیش از 2000 راس جهت افراد حقوقی باشد. میزان زمین محل تاسیسات و کشت علوفه مطابق ظرفیت دام بوده و لازم است علاوه بر زمین واجد شرایط جهت ایجاد تاسیسات ، به منظور کشت و تامین علوفه مورد نیاز زمین مناسب را تهیه کنیم تا بتواند بخشی از علوفه را تامین نماید. شرایط زمین محل تاسیسات  بشرح ذیل می باشد: رعایت  فاصله با کشتارگاه دام یکهزار متر، با کشتارگاه طیور، کارخانه  جوجه کشی و کارخانه خوراک دام پانصد متر و با واحدهای پرورشی سگ و گربه دویست 200 متر می باشد رعایت فواصل با سایر  دامداریها و مرغداریهای مجاور کمتر از پانصد متر می باشد که این مورد در خصوص مرغ اجداد یکهزار و پانصد متر و مرغ لاین سه هزار متر استثناء می باشد. 
تامين هزينه هاي طرح
تأمین هزینه طرح از طریق مجریان طرح انجام می پذیرد که در این صورت بهره برداری طرح به سهولت میسر و درزمان مطلوب انجام خواهد شد. 
در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات لازم به یادآوری است که هر ساله حدود پنج درصد متقاضیان می توانند از تسهیلات استفاده نمایند و مابقی آنها درنوبت وام قرار خواهند گرفت ترتیب اولویت بندی جهت اعطا تسهیلات بشرح ذیل می باشد.
 
 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink