دانلود پروژه کارآفرینی تولید آب معدنی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید آب معدنی

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 کارآفرینی تولید آب معدنی کوهسار

فهرست
ماده ای شگفت انگیز 6
فرمول شیمیایی آب 6
اشکال متغیر 7
آب در زندگی روزانه 11
مصرف آشکار و نهان آب 12
آب آشامیدنی 13
آب ، فرهنگ و مذهب 13
شناخت محیط رشد:آب 14
آلودگی آبهای زیرزمینی 15
موارد مورد توجه در یک منبع آب زیرزمینی 16
جمع‌ بندی نکات مهم 20
تاریخچه 22
عوامل آلوده کننده آبهای زیرزمینی : 23
عوامل آلوده کننده آبهای سطحی: 24
منابع تامین آب 26
نکات مهم در تهیه آب شرب 26
آب باران 28
آب رودخانه‌ها 29
پدیده حیاتی در ذخیره آب 31
اشعه خورشید 33
آبهای معدنی 33
نگاه اجمالی 34
ترکیبات آب معدنی 34
طبقه بندی آبهای معدنی 35
آبهای معدنی اسیدی 35
آبهای معدنی سولفات سدیم‌دار 36
آب چشمه‌های تلخ 36
چشمه‌های کلرور سدیم 37
آبهای آهن‌دار 37
آبهای گوگردی 38
آبهای ‌آهک‌دار 38
چشمه‌های آرسنیک‌دار 39
آبهای یددار 40
پروسه تولید آب معدنی 44
خلاصه شركت: 50
مالكيت شركت: 51
مكان شركت وتسهيلات آن: 53
خدمات شركت: 53
مقايسه رقابتي: 54
زمينه ها وامكانات فروش: 55
تكنولوژي: 57
خدمات آينده 58
بخش بندي بازار: 59
تيم مديريتي: 63
كمبود هاي مديريتي: 63
قيمت داخلي وجهان محصول 67
7-1 كالاي جايگزيني 70
8-1 اهميت استراتژيكي كالا در دنيا 71
9-1 كشورهاي عمده توليد كننده ومصرف كننده محصول 92
جدول شماره (9-2) ميزان توليد آب معدني در جهان 92
وضعيت عرضه وتقاضا 93
3-2بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه اول 98
1)بهينه كردن مصرف آب آشاميدني 99
6) مرحله استريل كردن آب: 104
3)مرحله برچسب زني: 105
بخش دوم-توليد بطري 106
1ـآب معدني: 112
2-گرانول PET: 112
3-در بطري: 113
4-برچسب: 113
5-پلاستيك شيرينگ: 113

 
مقدمه 
آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و... دیده می‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود، اما از بین نمی‌رود. هر گونه حیات محتاج آب می‌باشد. انسان ها از آب آشامیدنی استفاده می‌کنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.

با رشد جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله ، سبب نگرانی بسیاری از دولت‌ها در سراسر دنیا شده است. گاهی بدلیل مشکلات کمبود آب ، این ماده را جیره بندی می‌کنند تا مصرف آن را تعدیل نمایند. 
 


ماده ای شگفت انگیز 
فرمول شیمیایی آب 
آب نوعی ماده مرکب است که از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط‌ها طبقه‌بندی نمی‌کنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص اکسیژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، یک مولکول آب بوجود می‌آید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می‌باشد.

) ميزان پراكنش طرح ها آب معدني در سطح كشور

رديف

نام استان

تعداد طرح

1

آذربايجان شرقي

5

2

آذربايجان غربي

2

3

تهران

2

4

چهارمحال وبختياري

19

5

خوزستان

3

6

زنجان

1

 

) نيروي انساني مورد نياز طرح

رديف

شرح نيروي انساني مورد نياز طرح

تحصيلات وتخصص

تجربه (سال)

تعداد مورد نياز

ملاحظات

1

مديركارخانه

ليسانس با گرايشهاي صنايع،شيمي

حداقل 5 سال

1

 

2

مدير توليد

ليسانس هندسي با گرايش صنايع غذايي شيمي

حداقل 5 سال

1

 

3

مدير مالي اداري

ليسانس مالي با گرايش هاي مشابه آن

حداقل 5 سال

1

 

4

پرسنل اداري ومالي

حداقل ديپلم

حداقل 2 سال

4

 

5

سرپرست توليد

حداقل ديپلم

حداقل 2 سال

2

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink