دانلود پروژه کارآفرینی تولید خیار گلخانه ای


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید خیار گلخانه ای

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 فهرست

مقدمه 2
به طور کلی کشت بدون خاک از دو سیستم پیروی می کند : 3
کشت آبی یا مایع در کشت هیدروپونیک 5
کشت در سنگریزه در کشت هیدروپونیک 5
کشت در هوا روشی از روشهای کشت هیدروپونیک 6
محيط كشت : 6
ظروف كشت : 6
محلول غذايي : 7
عناصر اصلي و مهم : 7
ريشه گياه: 7
ريشه گياهان دو وظيفه عمده دارند 7
خصوصيات فيزيکي ريشه 7
درجه حرارت: 8
محيط هاي کشت هيدروپونيک 8
چهار روش براي کشت هيدروپونيک 9
سيستمهاي جذر و مد(Ebb and Flow) 9
سيستم قطره چکاني(Drip System ) 10
تکنيک فيلم غذايي (NFT) 10
احتياجات گياه   11
تغيير دادن PH 11
سه روش رايج براي آزمايش PH 12
آموزش پرورش خیار گلخانه ای(درختی) 14
خاک مناسب برای خیار درختی 16
سایر بسترها 17
مشخصات بذر خیار گلخانه ای 18
مراحل مختلف کشت خیار درختی 19
محاسبه نقطه سر به سر 37
ميزان فروش در نقطه سر به سر 37
دوره بازگشت سرمايه 38

مقدمه 
کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و ... کلمه هیدروپونیک برای اولین بار در آمریکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خاک است . ولی در آلمان و انگلیس کشت آب برای این روش نام گذاری می شود ... 
کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و ... کلمه هیدروپونیک برای اولین بار در آمریکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خاک است . ولی در آلمان و انگلیس کشت آب برای این روش نام گذاری می شود . 
روش کشت گیاهان بدون خاک از سالها قبل در فلسطین اشغالی استفاده می شده است  در این منطقه به دلیل کمبود آب و خاک این روش جایگزین مناسبی برای زراعت روشهای متداول است .
هيدروپونيک در عمل به معني کاشت گياهان در آب و محلول غذايي بدون استفاده از خاک مي باشد. کشت هيدروپونيک اين امکان را به کشاورز مي دهد که در زمان کوتاهتر با زحمت کمتر محصولي با راندمان بيشتر را کشت نمايد.علم هيدروپونيک ثابت کرده است که براي رشد گياهان به خاک احتياجي نيست اما به عناصري که در خاک موجود است( مواد معدني، موادآلي) احتياج است. هر گياهي را مي توان به صورت هيدروپونيک کشت کرد ولي بعضي از آنها موفقيت بيشتري در اين سيستم دارند. کشت هيدروپونيک براي ميوه هايي با محصولات مقاوم از قبيل گوجه - خيار - فلفل - گياهان برگي مثل کاهو - سبزي و گياهاني که رشد سريعي دارند ايده آل است.
امروزه از کشت هيدروپونيک براي توليد علوفه دام استفاده هاي زيادي مي شود و اين امر به يک راه اقتصادي و مناسب براي توليد علوفه دامداران تبديل شده است.
در کشت هيدروپونيک در صورتي مي توانيد پيشرفت کنيد که محلول غذايي صحيحي براي تامين احتياجات گياه تهيه کنيد. 
اغلب اعمالي که براي کشت هيدروپونيک انجام مي شود شبيه اعمال کاشت گياهان در خاک است. کشت تجاري هیدروپونیک شامل ترکيبي از تکنولوژي هيدروپونيک با کنترل عوامل محيطي براي رسيدن به بهترين کيفيت محصول مي باشد. در ساختار گلخانه شما با کنترل دما ، رطوبت و نور قادر به کشت در تمام طول سال مي باشيد.

- محوطه سازي:

رديف

شرح

مساحت (متر مربع)

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل (ميليون ريال)

1

خاكبرداري و تسطيح

5000

100

1

2

گود برداري

100

50000

5

3

حصاركشي

300

150000

45

4

فضاي سبز، خيابان كشي

250

200000

50

جمع

-

-

101

 

- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي:

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

تعداد

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل (ميليون ريال)

1

تجهيزات آبياري قطره اي

1

40000000

40

2

سمپاش پشتي موتوري

1

4000000

4

3

چرخ دستي

6

1000000

6

جمع

-

-

50

 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink