دانلود پروژه کارآفرینی شستشو و دانه بندی شن و ماسه


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی شستشو و دانه بندی شن و ماسه

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 طرح کسب و کار: شستشو و دانه بندی شن و ماسه 

فهرست 
مقدمه 2
انواع ماسه: 2
مواد اضافی در ماسه 2
مصالح سنگی درشت دانه 3
شکل، اندازه و سلامت دانه ها 3
دانه های سبک 3
2-تسطیح و محوطه سازی و دیوار کشی 9
7-هزینه های عمومی تولید: 10
8-قیمت فروش: 11
9-بررسی های فنی و اقتصادی 11
10-روشهای تولید: 12
11-تجهیزات خط تولید: 12
12-انتخاب خط تولید: 13
1-13-کنترل مواد اولیه: 13
2-13-کنترل مواد تولیدی: 13
3-13-ظرفیت سیستم: 13
فصل دوم: 13
مشخصات مواد اولیه از نظر نوع میزان مصرف سالیانه و قیمت 13
الف)مساحت بخش تولید: 17
ج)انبار محصول: 18
ح)ساختمان آزمایشگاه 18
د)ساختمان اداری و رفاهی 18
ز)ساختمان نگهبانی 19
و)محوطه سازی 19
B سرمایه در گردش در پایان سال مالی  برآوردی 27
محاسبه نقطه سر به سر: 27
1-محاسبه نقطه سر به سر: 28

 
 
مقدمه 
اساسی ترین مواد لازم در توسعه و پیشرفت هر کشور مصالح ساختمانی و پایه ای ترین آنکه دامنه کاربرد وسیعی در تمام ابعاد دارد شن و ماسه است. به همین منظور پر کاربردترین و بیشترین استفاده از شن و ماسه را که در بتن ساختمانی ایجاد می شود بحث خواهیم کرد (در مقدم) 
انواع ماسه: 
مصالح سنگی ریز دانه (جز در مورد بتن سبک) از ماسه طبیعی، ماسه شکسته، یا ترکیبی از این دو تشکیل می شود. مشخصات ASLM ماسه طبیعی را به صورت مصالح ریز دانه ای تعریف می کند که از فروپاشی طبیعی سنگ ها یا از خرد کردن ماسه سنگ ترد حاصل می شود. ماسه شکسته مصالح ریز دانه ای است که از خرد کردن و دانه بندی (سرند کردن) سنگ، شن، یا سرباره آهن گذاری بدست می آید. 
ماسه باید شرایط آزمایشهای استاندارد را برای سلامت، ناخالصی های آلی و مواد آسیب زا که ممکن است با قلیاهای موجود در سیمان واکنش زیانباری داشته باشند، برآورده سازد. همچنین دانه بندی آن باید درون حدود مشخصی جای بگیرد. الکلهای استاندارد برای دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه الکلهای به استانداردهای مختلف است. 
مواد اضافی در ماسه 
وجود مواد اضافی، همچون رس، لای، میکا و مواد آلی به کیفیت بتن آسیب می رساند از این رو ماسه ای را که حاوی بیش از 3 درصد رس بالای باشد نباید به کار برد. 
مصالح سنگی درشت دانه 
دانه های سنگی درشتی که در بتن به کار می رود بر سه نوع است: 1-شن طبیعی و شکسته 2-سنگ شکسته 3-دانه های سنگ 
شکل، اندازه و سلامت دانه ها 
شکل و بافت سطحی دانه های سنگکی بر چگونگی کارکرد آنها در بتن اثر می گذارد. وجود دانه های تخت یا دراز موجب کاهش کار پذیری می شود. بتنی که با چنین مصالحی ساخته شود به ماسه بیشتری نیاز دارد، و از این رو برای رسیدن به میزان نشست مورد نظر نیازمند آب بیشتری هم خواهم بود. همین افزایش سطح خارجی ماسه و مقدار آب موجب می شود که برای حفظ مقاومت بتن، عیار سیمان بالاتری لازم باشد. 
شن رودخانه ای تمیز و سنگ شکسته، با دانه بندی مشابه و عیار سیمان مساوی، مقاومت یکسانی ایجاد می کنند. اما دانه های سنگی شکسته، هنگامی که به شکل مخروط توده شوند و یا هنگام تخلیه از محفظه ذخیره دستگاه بتن ساز، تمایل کمتری به جداشدگی دارند تا دانه های گرد. 
دانه های سبک 
در سالهای اخیر مصالح درشت دانه سبک کاربرد روزافزونی یافته اند. این دانه ها چگالی کمتری دارند و وزن مخصوص بتن را از 2300 تا 2400 کیلوگرم بر مترمکعب برای بتن عادی، به 1800 تا 1900 کیلوگرم بر مترمکعب برای بتن سبک کاهش می دهند. 
میزان جذب آب این نوع دانه ها بسیار متغیر است و به نوع مواد اولیه و روش تولید بستگی دارد. برای حفظ ثبات دانه ها در هنگام کار، اشباع کردن کامل آن ها با آب ضروری است. این امر به خصوص در مورد بتنی که پمپ می شود اهمیت بیشتری دارد. اگر دانه ها تنها اندکی تر شده باشند، مقدار از آب مخلوط را جذب می کنند و موجب کاهش میزان نشست، کارپذیری و قابلیت پرداخت بتن می شوند. 
1-تعریف: شن و ماسه فرآیندی است طبیعی که از مصالح خام رودخانه ای یا سنگ کوهی طی پروسه سرند کردن و دانه بندی و شستشو جهت مصارف عمرانی بدست می آید. 
 
2-هدف پروژه: فراهم نمودن ماسه شسته و شکسته و همچنین شن و گراویه مورد نیاز شهرستان مربوطه و همچنین تا سطح شهرستان های اطراف به طور استاندارد برای نیازمندیهای مختلف از جمله راهسازی و آسفالت و ساختمان سازی و .... 
 
میزان تامین مصالح خام مصرفی: 
حقوق دولتی 182000000=  910   200000
هزینه جمع آوری و دپو 600000000=3000  200000
هزینه بارگیری 500000000 =2500   20000
هزینه حمل 2000000000= 10000   200000
جمع هزینههای پرداختنی 3282000000
هزینه های انجام شده با امکانات خود شرکت 000/000/500/1
جمع هزینه های پرداختی 1782000000 = 1500000000   3282000000
 

هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری

شرح داراییهای ثابت

ارزش داراییها

استهلاک

 

تعمیرات و نگهداری

 

 

 

نرخ

مبلغ هزینه

نرخ

مبلغ تعمیرات

ساختمان و محوطه سازی و دیوار کشی

000/560/916/1

5%

000/828/95

2%

200/331/48

ماشین آلات و تجهیزات تولیدی

612/979/4

2%

240/592/99

10%

200/961/497

تاسیسات و دستگاه های تاسیساتی

3/866

10%

000/630/86

10%

000/630/86

 

A برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح

شرح هزینه های سرمایه گذاری

معادل ریالی هزینه ها

 

جمع کل

 

شرکت

بانک

 

زمین

000/000/600

-

000/000/600

تسطحیح و محوطه سازی و دیوارکشی

000/900/134

000/900/89

000/800/224

ساختمان

000/460/541/1

000/300/150

000/760/691/1

ماشین آلات داخلی

000/812/925/1

000/800/053/3

000/612/979/4

تاسیسات

000/300/180

000/000/686

000/000/300/866

ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

000/000/8

000/000/2

000/000/10


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink