دانلود پروژه کارآفرینی دستمال کاغذی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی دستمال کاغذی

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 کارآفرینی دستمال کاغذی

فهرست 
كلياتي در راستاي شناسائي محصول 5
مقدمه 5
1-2 تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصول 6
1-1-2 نام كاربرد محصول 6
2-1-2 طبقه بندي محصول 7
3-1-2 ويژگيها و مشخصات فني محصول 7
4-1-2 بسته بندي محصول 7
5-1-2 شماره تعرفه گمركي 8
6-1-2 استاندارد محصول 9
2-2 كالاهاي قابل جانشيني 10
3-2 بررسي بازار و قيمت فروش 10
1-3-2 بررسي روند مصرف 10
3-3-2 بررسي قيمت فروش محصول مشابه 11
فصل سوم 13
بررسي و برآوردهاي فني 13
مقدمه 13
1-3 ارائه روشهاي مختلف توليد 14
2-3 تشريح جامع فرآيند توليد 14
1-4-3 كنترل كيفيت مواد اوليه 16
2-3-3 كنترل كيفيت فرآيند 16
3-3-3 كنترل كيفيت محصول نهايي 17
3-3 تعيين ظرفيت، برنامه توليد و شرايط عملكرد واحد 17
6-3 دستگاهها و تجهيزات خط توليد 21
1-6-3 معرفي دستگاهها و تجهيزات خط توليد 22
1- برش و پرفراژ 24
برق روشنايي محوطه و ساختمانها 29
7-7-3 ساير تأسيسات 34
4-9-4 مساحت آزمايشگاه 44
4-1 برآورد انرژی مورد نیاز: 48
4-2 اخذ وام بانکی: 62
ابدون اخذ وام: 62
وام کوتاه مدت: 62
قسمت چهارم: جداول مالی 68
10-3 زمان بندی اجرای پروژه  (CPM) 78
مقدمه 80
5-1-4 جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه در گردش: 86
 مواد اولیه و قطعات مورد نیاز: 86
حقوق و دستمزد کارکنان: 86
انرژی مورد نیاز: 86
هزینه های فروش: 86
سایر هزینه ها: 87

 

فصل دوم 
كلياتي در راستاي شناسائي محصول 
و ارتباط منطقي آن با زنجيره توليد 
مقدمه 
اصل پيشگيري بيماري و رجحان آن به درمان موضوعي است كه همگام با پيشرفت در علوم باعث اهميت فوق العاده در بكارگيري بهداشتي گرديده است، آمار و ارقام ارائه شده توسط كارشناسان و متخصصين در مورد بيماريهاي حاصله بر اثر استفاده از لوازم غير بهداشتي ضرورت اهميت كاربرد انواع بهداشتي اينگونه محصولات را به وضوح نشان مي دهد. به ويژه در اين زمان كه آلودگيها بر اثر كثرت جمعيت، بيماريهاي جديد نامناسب و هزاران علل اجتماعي ديگر سير صعودي يافته است. به همين علت نيز همه روزه شاهد روند فرايند مصرف محصولات بهداشتي مي باشيم. 
توجه به امر بهداشت در جامعه نشانه پيشرفت و تمدن تلقي مي شود و در جهت ترويج بهداشت موضوع پيشگيري به عنوان يك اصل مسلم مطرح مي گردد و با استفاده از وسايل بهداشتي دليره شيوع بيماريهاي گوناگون در نيم قرن گذشته مؤثر قرار گرفته، استفاده از محصولات بهداشتي بوده است. در طي دو دهه، گذشته توليد انبوه و انتخاب مواد اوليه طبيعي و لرزان بهاي تمام شده را به نحو چشمگيري كاهش داده و در نتيجه استفاده از محصولات بهداشتي به طور روز افزون جهت عموم مردم امكان پذير گرديده است و با گذشت زمان و بالا رفتن سطح آگاهي ها مصرف و محصولات بهداشتي جنبه ضروري به خود گرفته و هم اكنون در اين رشته از صنايع سرمايه گذاريهاي قابل توجهي بكار گرفته شده است و گذشته از اينكه ظرفيتهاي فعلي پاسخگوي نياز نمي باشد در سنوات گذشته در حال بخشي از توليدات به منظور لرزي به خارج از كشور صادر مي گردد. 
1-2 تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصول 
هر محصول ويژگيها و مشخصات خاصي دارد كه پيش از هر گونه بررسي فني و مالي طرح، لازم است اين خصوصيات به درستي شناخته شوند. شناخت صحيح مشخصات و انواع مختلف محصول بدون ترديد، راهنماي مناسبي جهت تصميم گيري هاي لازم در انتخاب روش و عمليات توليد و محاسبات بعدي مورد نياز خواهد بود. در اين ارتباط يكي از مؤثرترين روشهاي قابل استفاده به كارگيري استانداردهاي مدون ملي و جهاني هر يك از محصولات مي باشد. علاوه بر اين جهت بررسي بازار لازم است كه شماره تعرفه گمركي (نامگذاري بروكسل) محصولات نيز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل شود. 
در اين بخش نام و كاربرد، طبقه بندي، مشخصات فني، بسته بندي، شماره تعرفه گمركي و استانداردهاي محصول مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

 -2 خلاصه اجزاء و برآورد سرمایه در گردش :

 

 

ارزش کل

 

شرح

تعداد روزهای کاری

میلیون ریال

هزار دلار

جمع (میلیون ریال)

تأمین مواد اولیه داخلی

45

2/2032

0/0

2/2032

تأمین مواد اولیه خارجی

100

0/0

0/0

0/0

حقوق و مزایای کارکنان

68

9/162

0/0

9/162

انواع انرژی مورد نیاز

65

8/63

0/0

8/63

               

8-1-2 جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت:

 

ارزش کل

شرح

میلیون ریال

هزار دلار

جمع (میلیون ریال)

ماشین آلات و تجهیزات

3/312

0/0

3/312

تجهیزات و تأسیسات عمومی

9/202

0/0

9/202

وسائط نقلیه

0/139

0/0

0/139

زمین

0/280

0/0

0/280

ساختمان و محوطه سازی

8/930

0/0

8/930


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink