دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 موضوع : پروژه های کارآفرینی پرورش شتر مرغ

 
فهرست مطالب
عنوان                             صفحه
درمورد طرح جاری 7
مقدمه 8
تاريخچه شتر مرغ 9
انواع شترمرغ 9
ارتباط تغذيه و سلامتي در شترمرغ 10
مواد مغذي مورد نياز و قابليت استفاده آنها در شترمرغ 14
كمبود مواد مغذي مورد نياز 15
الياف و چربي در جيره‌هاي شترمرغ ها 17
مقدار آب مورد نياز شترمرغ ها 20
قابليت دسترسي اسيدهاي آمينه 22
انرژي مورد نياز شترمرغ در سنين مختلف 23
نقش ويتامين E و سلنيوم در جيره‌هاي غذايي شترمرغ 23
نتايج 24
خلاصه طرح : 26
1-سرمايه گذاري ثابت طرح : 27
1-1- زمين محل اجراي طرح: 27
1-2-محوطه سازي : 27
4-1: تأسيسات و تجهيزات : 28
5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي : 29
6-1- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه : 30
7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي 30
8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري: 31
جدول هزينه هاي ثابت طرح : 31
2-هزينه هاي جاري طرح 32
2-1- مواد اوليه و بسته بندي : 32
2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي : 32
3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي: 33
4-2- هزينه سوخت و انرژي 34
5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري : 34
جدول هزينه هاي جاري طرح 35
جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد: 35
سرمايه در گردش: 36
منابع 39
 
فهرست شکل ها
عنوان                             صفحه
شکل 1- نمایش جنين شتر مرغ با کيسه زرده جذب نشده 10
شکل 2- نمایش جنين شتر مرغ با کيسه زرده تقريباجذب شده 11
شکل 3- نمایش جوجه شتر مرغ با کمبود ويتامين E و سلنيوم 16
 
 

 
فهرست جدول ها
عنوان                            صفحه
جدول 1- جدول ميانگين هزينه و اندازه گله در حالت پرورش متراکم 12
جدول 2- جدول انرژي قابل متابوليسم ظاهري (ME) قابليت هضم ظاهري الياف (NDF) و چربي اندازه‌گيري شده در سنين مختلف شترمرغ ها. 18
جدول 3- جدول انرژي قابل متابوليسم حقيقي تصحيح شده براي ازت (TMEN) مواد خوراكي مختلف كه داراي 90 درصد ماده خشك بودند در شترمرغ و خروس 18
 
 
 
درمورد طرح جاری
در ایران  از حدود سال ۱۳۷۷ در جهت نگهداری و ازدیاد این حیوان اقدام گردید که نتیجه آن صدور بیش از ۲۰۰ فقره موافقت اصولی جهت ایجاد مزارع صنعتی پرورش شترمرغ در سطح کشور تا پایان سال ۱۳۸۲ است. امروزه در دنیا ۲میلیون شترمرغ یافت می شود که بیش از ۱۰هزار قطعه آن در ایران وجود دارد. در کشورهای کانادا، آمریکا، چین، استرالیا، برخی از کشورهای اروپایی و در اکثر کشورهای خاورمیانه پرورش این پرنده امکانپذیر است و به دلیل اینکه از پوست، گوشت، پر و سایر اندامهای این پرنده استفاده می شود، پرورش آن در دیگر کشورهای جهان مرسوم شده است. اروپایی ها بیشترین متقاضیان گوشت شترمرغ اند و حدود ۷۰ درصد صادرات شترمرغ آفریقا را جذب می کنند و ژاپنی ها هم خواهان پوست شترمرغ هستند. ایران در حال حاضر رقیبی جدی برای دیگر رقبای جهانی خود در این صنعت محسوب می شود و در آینده نزدیک جزو کشورهای صاحب نام تولیدکننده شترمرغ خواهد شد.
دراﯾﻦطرح ﺗﻼشﮔﺮدﯾﺪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪهیﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺘﺮﻣﺮغ وﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎیا اﺛﺮﮔﺬارﺑﺮﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪهوﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾﮏازاﯾﻦﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻗﺮارﮔﯿﺮد وﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺮﯾﮏ از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎیﻻزمﺑﺮایﮐﺎﻫﺶﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎوارﺗﻘﺎءﺑﻬﺮهوریدراﯾﻦﺻﻨﻌﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
شترمرغ يكي از حيوانات مهم، در صنعت پرورش دام در كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد و صادرات گوشت و پوست آن يكي از منابع ارزي پر ارزش براي اين كشورها محسوب مي‌شود. رشد و عملكرد توليد مثلي مطلوب شترمرغ بستگي به جيره  غذايي مناسب دارد و بنابراين فراهم نمودن جيره مناسب براي اين پرنده بسيار مهم مي‌باشد. متاسفانه برخي از توليد كنندگان به اشتباه تصور مي‌كنند كه جيره‌هاي غذايي ساير طيور براي شترمرغ نيز مناسب مي‌باشد. اما احتياجات ويتاميني و مواد معدني اين پرنده منحصر به فرد بوده و جيره آن با جيره‌هاي ساير دامهاي اهلي متفاوت مي‌باشد. بنابراين بهتر است كه توليد كنند‌گان اطلاعات كافي در مورد فراهم نمودن مواد مغذي لازم براي رشد و نمو مناسب اين پرنده را داشته باشند. تامين مواد مغذي كافي براي عملكرد بهينه در اين پرندگان ضروري بوده و نياز به تحقيقات بيشتري را در مورد مواد مغذي مورد نياز شترمرغ مي‌طلبد.
 
خلاصه طرح :
موضوع طرح : پرورش شتر مرغ
نوع توليدات : شتر مرغ 
تعداد شاغلين : 12 نفر 
مشخصات سرمايه گذاري طرح ( ارقام به ميليون ريال )
سرمايه گذاري كل طرح : 8/7919
سرمايه گذاري ثابت : 1/7571
سرمايه درگردش : 164
درآمد ساليانه : 4500
سود ويژه : 2833
دوره بازگشت سرمايه : 33 ماه 
نرخ بازدهي سرمايه : 37%
 

-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :

 

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

تعداد

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

دستگاه جوجه كشي

1

150000000

150

2

هچر

1

200000000

200

3

آسياب

1

100000000

100

4

آبخوري

100

5000000

500

5

ظرف خوراك

100

5000000

500

6

ساير 1

1

5000000

5


-1- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه :

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد    ( ريال )

هزينه كل                    ( ميليون ريال )

1

تراكتور

1

1200000000

120

2

وانت

1

9100000000

91

 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink