همه چیز در مورد آموزش الکترونیکی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

همه چیز در مورد آموزش الکترونیکی

HyperLink
قیمت: 60000 ریال - شش هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

تعداد صفحه: 229

فهرست مطالب
مقدمه 8
چکیده 10
فصل اول:آموزش الكترونيكي چيست؟ 11
آموزش الكترونيكي 12
دسته بندی نوع یادگیری 28
تفاوت‌های آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی: 29
در پنج فاکتور می توان تمایزاتی را در نحوه اجرایی شدن دو نوع آموزش سنتی و الکترونیکی قایل شد: 29
1) شیوه ارائه دروس به دانشجو 29
2) تعامل بین یادگیرنده و یاددهنده 29
3) دسترسی به منابع اطلاعاتی 30
4)تغییر نگرش و دانش 30
5) مدیریت 30
تفاوت آموزش سنتی و مدرن 32
فصل دوم:تاريخچه 35
تاريخچه آموزش الكترونيكي 36
2-1:تعريف e-learning 37
2-2:طبقه بندی تاریخی E-Learning 38
قبل از دهه 80 38
سالهاي 93-84 39
موج اول  e-learning(99-94) 39
موج دوم e-learning (2005-2000) 39
3:تكنولوژي e-learning 40
تأثير تكنولوژي كاربر برروي برنامه طراحي شده: 44
يادگيرندگان چه سخت‌افزاري دارند؟ 44
يادگيرندگان چگونه به شبكه وصل مي‌شوند؟ 44
يادگيرندگان داراي چه نرم‌افزاري هستند؟ 44
3-1:انواع e-learning و تكنولوژيهاي مورد نياز هر كدام 44
Learner-led e-learning3-1-1: 45
جدول3-1: تكنولوژي مورد نياز براي e-learning  leaner-led 46
3-1-3:Instructor–Led e-learning 50
جدول3-3: تكنولوژي مورد نياز براي e-learning instructor-led 52
EMBEDDED E-learning3-1-4: 53
جدول3-4: تكنولوژي مورد نياز براي e-learning embedded 55
3-2:ابزارهای مورد نیاز E-Learning 56
3-2-1:سخت‌افزار و شبكه 56
3-2-2:ابزارهاي دستيابي به e-learning 57
3-2-3:ابزارهاي عرضه محصولات e-learning 58
3-2-4:ابزارهاي ايجاد محتواي e-learning 59
4:استانداردهاي E-learning 61
5: ویژگیهای e-learning 63
5-1: مزایای آموزش الكترونیکی 63
1- عدم نياز به حضور فيزيكي استاد و دانشجو در كلاس درس 64
2-عدم وابستگي كلاس درس به زمان خاص(Tele-conferencing ) 65
3-كيفيت بالاتر ارائه دروس آموزشي 65
4-پشتيباني از تعداد زياد دانشجويان در يك كلاس 65
5-بالا بردن سطح علمي جامعه به‌خصوص نسل جوان 65
6-دسترسي به كتابخانه ديجيتالonline : 66
7-بالا رفتن ميزان اثر بخشي و بازده آموزشي 66
5-2 :معايب آموزش الکترونیکی 66
1.معايب براي آموزش‌دهنده يا سازمان: 67
2.معايب براي يادگيرندگان: 67
تاريخچه آموزش الكترونيكي در جهان 68
تاريخچه آموزش از راه دور در ايران 70
فصل سوم:مزايا و معايب آموزش الكترونيكي 73
مزاياي آموزش الكترونيكي: 74
معایب آموزش الکترونیکی: 76
1-3  معرفي چند مركز اينترنتي 78
مي باشد.…و 80
عملكرد ايران در اين زمينه :3-3 81
فصل چهارم:يادگيري الكترونيكي 89
يادگيری الکترونيکی 90
كلاس درس آموزش مجازی : 92
کلاس درس مجازی: 93
برتری یک کلاس مجازی 94
انواع روشهاي ارزيابي 95
١- ارزيابي تکويني : 96
٢- ارزيابي مبتني بر جمع بندي داده ها: 96
یادگیری در آموزش سنتی و الکترونیکی 97
سطوح آموزش الکترونيکی: 101
● پايگاه های دانش . 101
● حمايت فنی online: 101
● آموزش نامتقارن 101
● آموزش همزمان 102
روانشناسی يادگيری 104
يادگيری الکترونيکی به چه صورت نگهداشت اطلاعات را بهبود می بخشد ؟ 105
● بررسی نوع محتويات . 105
● ارتباط متفابل با فراگيران بگونه ای که ايجاد محرک های لازم را تضمين نمايد. 105
● ايجاد فيدبک های سريع 105
● ارتباطات صميمی با ساير فراگيران و مربيان الکترونيکی . 106
برنامه ريزی دوره های آموزشی 107
مرحله اول(برنامه ريزي): 107
مرحله دوم (سازماندهي): 108
ارتباط متقابل با فراگيران و استفاده مناسب از رسانه های اطلاعاتی 111
استفاده از متن 113
استفاده از صوت 114
استفاده از ويدئو 114
استفاده از انيميشن 114
استفاده از امتحانات کوتاه مدت 114
برخی نکات 115
چنداشتباه در استفاده از آموزش الکترونيکى 116
فصل پنجم:دامنه هاي آموزش الكترونيكي 119
1. آموزش بر پایه وب: 119
2. آموزش مبتنی بر کامپیوتر: 120
3. آموزش از طریق وسایل و ابزار دیجیتال همراه: 120
4.آموزش از طریق تلفن همراه: 120
مقایسه یادگیری از طریق آموزش الکترونیک و یادگیری در کلاس ها فزیکی معمولی 130
چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد 131
فصل ششم: 132
بكارگيري آموزش الكترونيك در شركت ها و موسسات 132
برنامه های شرکت ها و موسسات برای آموزش الکترونیکی 132
آموزش الكترونيك دورههاي IT  در معاونت پژوهشي دانشگاه 132
زيرساخت‌هاي ضروري براي آموزش الكترونيكي 136
مزايای استفاده از آموزش الکترونيکی برای سازمانها و مؤسسات 137
مشکلات آموزش الکترونيکی برای سازمانها و مؤسسات 139
مزايای استفاده از آموزش الکترونيکی برای فراگيران 140
مشکلات آموزش الکترونيکی برای فراگيران 140
فصل هفتم:آموزش الكترونيكي براي معلولان 142
آموزش الکترونيکی, نوعی آموزش از راه دور: 142
ابزارهای آموزش الکترونيکی معلولان: 143
انواع معلوليت: 144
مزيت ها و معايب آموزش الکترونيکی برای دانش آموزان معلول: 144
فصل نهم:مديريت آموزش الكترونيك 158
آموزش الکترونیک واژه معادل 159
مديريت آموزش الكترونيكي 160
ضرورت و اهميت آموزش الكترونيكي 165
مسائل ومشكلات آموزش الكترونيكي 168
معايب آموزش الكترونيكي: 169
فصل نهم:اهداف و عملكرد آموزش الكترونيكي در ايران 171
اهداف و ويژگي هاي آموزش الكترونيكي : 172
منافع آموزش الکترونيکی در ايران 176
مشکلات آموزش الکترونيکی در ايران 176
آموزش الکترونیکی و چالش های پیشِ رو 178
فصل دهم:زير ساخت هاي آموزش الكترونيكي 180
زير ساخت هاي ضروري 181
به روز آوري اطلاعات 182
ساير كاربردها 183
شيوه هاي جذب دانشجو 183
عقب ماندگي از زمان 184
آخرين تحولات در اين زمينه 184
فصل يازدهم:بايد ها و نبايد ها در آموزش مجازي 185
بايد ها و نبايد ها 186
معايب استفاده از آموزش مجازي 187
-1 هزينه 187
-2 زمان 187
-3محتواي آموزش 188
-4 محدوديتهاي تكنولوژيكي 188
-3 مشكل بودن استفاده از فن آوري هاي آموزش مجازي 189
-6 مقاومت در برابر تغيير اعمال شده 189
-7 فقدان تصميم سازي و برنامه ريزي مناسب 190
نقش واقعي و مناسب از تكنولوژي براي ايجاد فرهنگ يادگيري و آموزش الکترونیکی 191
نقش مناسب تكنولوژي در يادگيري چه چيزي است؟ 193
يك چهارچوب براي امتحان نقش تكنولوژي در يادگيري: 195
تجربه‎هاي عمومي: Communities of practice 201
حمايت اجراها: ‎Performance Support 206
مسير استعدادها: ‎Talent alignment 208
هماهنگي يك كليد است: Synchronization is the key 210
نتيجه: ‎Conclusion 211
يادگيري الكترونيكي 212
مزايا و محدوديتهاي يادگيري الكترونيكي: 214
نقد كلي بر دانشگاه مجازي 220
سخن پاياني: 225
نتیجه گیری و پيشنهادها 226
پيشنهادات 227
منابع و مآخذ 228

مقدمه
جهان امروز،جهان پیشرفتهای گوناگون درعرصه فناوری واستفاده ازآن درحوزهای  مختلف ازجمله حوزه آموزش ومسائل آموزشی است. پیشرفت های یادشده موجب گردیده تابازنگری شیوه های آموزشی وتلاش بری یافتن شیوه های نوین، به ضرورتی انكارناپدیرازعصر ما تبدیل گردد.
شیوه های كلاسیك آموزش به دلیل وابستگیهای خودبه مولفه های همچون محیط فیزیكی، تعداد آموزش دهندگان متناسب باشماری محدودازآموزش گیران ومواردی ازاین دست،فاقدامری لازم درسطح كل جمعیت بودكه حاصل آن درنبودفرصت های برابرآموزشی برای همگان تجلی می یافت. وابستگی های متقابل جهانی باتاروپودی ازارتباطات درظرفی باعنوان فرایند جهانی شدن، تجارب همگان رادرمقابل دیدگان همگان قرارمی دهندواین دیدن ها درعرصه آموزش به شتاب گرفتن ضرباهنگ رشدوتوسعه آموزشی كشورهایی كه فعالانه درتولیدوبازتولیدسیاست های آموزشی می كوشند، خواهدانجامید.
در حال حاضر انقلاب تكنولوژی عمیقاً نحوه تفكر عمل و بسیاری از فرایندهای كاری را در زندگی ما تغییر داده است . تحولات بزرگ جامعه بشری ، ما را به سویی می كشاند كه آموزش مجازی امری اجتناب ناپذیر خواهد شد و گاهاً میتوان در این عرصه فرصتهایی را یافت كه نتیجه فرایند آموزش را غنی تر نموده و چه بسا با در اختیار گرفتن امكانات كمك آموزشی دیداری و شنیداری پیشرفته در این نوع آموزش ، دروس و ارائه مطالب را بسیار جذاب تر كرد .امروزه با دسترسی گسترده به اینترنت، این امکان برای همه فراهم شده است که از راه دور به فراگیری مطالب بپردازند و بدین ترتیب با وجود برنامه های کاری فشرده و سنگین، خود را با تغییرات سریع در تمامی عرصه ها همگام سازند.در آموزش الکترونیکی ، دانش آموزان کل دوره آموزشی را به صورت online فرا می گیرند، یادداشت های دبیر را از اینترنت دریافت کرده، از طریق e-mail یا اتاق های گفتگو یا فرم های پرسش و پاسخ با سیر دانش آموزان و دبیر خود در ارتباط قرار می گیرند، و با پاسخ به سوالاتی که در خانه یا محل کار از اینترنت دریافت می کنند و یا به صورت حضوری، در امتحانات شرکت می کند.
آموزش الکترونیکی (به انگلیسی: electronic-learning) رشته‌ای است که از پیدایش اینترنت و گسترش این پدیده فن‌آوری و استفاده از قابلیت‌های آن ایجاد گردیده است و در حقیقت تکامل شیوه آموزش از راه دور برطرف کننده نیاز انسان‌های پرس‌وجوگر و خواهان یادگیری با توجه اختیاری بودن زمان و مکان است. آموزش الکترونیکی امروزه توجه بسیاری از دست اندرکاران آموزش را به خود جلب نموده و از مباحث و مصارف بسیار اساسی در اینترنت است.
آموزش الکترونیکی مترادف با واژه E-learning است. آموزش الکترونیکی نوع خاصی از آموزش از راه دور است که در آن با استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر وب و با استفاده از بسترهای انتقال مانند اینترنت یا اینترانت، با استفاده از ابزارهایی مانند Multimedia ، انیمیشن و شبیه‌سازها در یک محیط تعاملی مجازی به ارایه آموزش یا بازآموزی می‌پردازد. 

چکیده
با ورود به عصر اطلاعات، نهاد آموزش از نخستین نهادهایی می باشد که دستخوش تغییرات اساسی شده است. آموزش الکترونیکی به عنوان پارادایمی جدید این حوزه را متحول ساخته و تغییرات شگرفی را در این عرصه      به وجود آورده است. با توجه به تمایزات این شیوه از آموزش با آموزش سنتی بدیهی می باشد که نحوه و مراحل یادگیری و یادآموزی نیز در این ساختار آموزشی دارای وجوه متفاوتی است که با توجه به قابلیت های بسیار بالای این سیستم آموزشی و حجم عظیم تقاضا برای آموزش و ناتوانی نظام آموزشی کنونی در پاسخگویی به آن، شناخت این تفاوت ها و نیز آشنایی با ضروریات و مباحث مرتبط با این آموزش امری ضروری می نماید.

فصل اول:آموزش الكترونيكي چيست؟

آموزش الكترونيكي
با گسترده شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق جامعه ، ابزار ها و روش های آموزش نیز دچار تحول شدند. تحول این ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در بازه زمانی که خودش مشخص می کند مشغول یادگیری شود.
در سال های نه چندان دور آموزش از راه دور مطرح شد. این نوع آموزش ویژگی های خودش رو دارد و دارای مزایا و معایبی است. ابتدا آموزش به صورت مکاتبه ای بود و تنها راه ارتباط استفاده از نامه بود. با پیشرفت تکنولوژی و از همه مهمتر ارزان تر شدن هزینه استفاده از تکنولوژی، استفاده از ابزار های جدید تر برای انتقال دانش مطرح شد. با به وجود آمدن و گسترش اینترنت این پدیده جدی تر دنبال شد و ابزار ها و روش ها و استاندارد هایی برای آموزش الکترونیک مطرح شد و هر روز اصلاحات جدیدتری در این زمینه انجام می شود.در واقع آموزش الکترونیکی استفاده از ابزار های انتقال اطلاعات به صورت الکترونیکی (مثل اینترنت) برای انتقال اطلاعات و دانش است.
در ابتدا راجع به دو کلمه training و learning صحبت می کنيم.
 Training به معنی آموزش دادن است و learning به معنی یاد گرفتن است. در رویکرد سنتی از روش آموزش دادن استفاده می شود که چون همراه با زور و اجباره باعث افت تحصیلی دانش آموز می شود و حتی ممکن است مشکلاتی در خارج از محیط آموزشی برای دانش آموز پیش بیاورد. اما در رویکرد جدید از روش آموزش گرفتن استفاده می شود. چون در این روش فرد، خود می خواهد یاد بگیرد بنابر این زور و اجباری هم در کار نیست و در نتیجه مشکلات قبلی به وجود نه خواهد آمد
آموزش مجازی امروزه تقریبا بمعنای استفاده از شیوه های پیشرفته رایانه ای برای انتقال مطالب درسی به دانشچویان می باشد. در اصل تعریف ذکر شده تعریف آموزش الکترونیکی می باشد اما از آنجاییکه شیوه غالب ارائه آموزش این شیوه امروزه از طرق رایانه ای می باشد غالبا این دو اصلاج بجای هم بکار می روند.
این امر امروزه با رشد استفاده از اینترنت و دسترسی عموم جامعه به رایانه منجر به ایجاد سیستم های نرم افزاری مبتنی بر وب شده است که مفاد آموزشی را بصورتی کاملا متفاوت در اختیار دانشجو قرار می دهد.در این شیوه آموزش تاکید بر آموزش از نوع Constructivist می باشد که تاکید بر دانشجو است و در واقع یادگیرنده مسوول فراگیری خویش است. استاد نقش راهنما و دستیار را در فرایند آموزش و فراگیری ایفا می نماید. لبته از ابتدای پیدایش شیوه های مجازی آموزش نگرانی از تاثیرات مضر ناشی از حذف حضور فیزیکی و استاد، تاثیرات معنوی وی بر دانشجو بوجود آمده است . و براساس آخرین نتایج پژوهشی امروزه بهترین رویکرد آموزش مجازی عبارتست از یک رویکرد مختلط متشکل از هر دو شیوه آموزش به روش سنتی و آموزش الکترونیکی.
 

مراحل عملي تحقق آموزش الکترونيکي 
 پس از ورود به يک نمونه سيستم نرم افزاري آموزش الکترونيکي ، در عمل مراحل زير طي مي شود:
صفحه اول: در صفحه اول قسمتي مربوط به Log in ، گذرواژه و کاربر جديد قرار دارد که کاربر با تکميل اطلاعات خواسته شده ، وارد سيستم مي شود. در بقيه صفحه ، اخبار ، اطلاعات و تبليغات مربوط به سايت آموزشي قرار داده شده است.
صفحه دوم: اگرباوروداطلاعات Log in و گذر واژه ،ورودبه سيستم انجام شود ، صفحه اي ظاهر مي شود که در آن تمامي اطلاعات کاربر اخذ و فيلدهاي آموزشي مشخصي ، با توجه به تحصيلات و مشخصات کاربر جديد ، به صورت خودکار به او پيشنهاد مي شود. در صورتي که ورود اطلاعات به درستي انجام نگيرد ، پيغام خطا مشاهده شده و با توجه به خطاي اعلام شده ، ورود اطلاعات بايستي دوباره انجام شود.
صفحه سوم: پس از پر کردن فرم کاربر جديد و با واردکردن نام کاربردي و گذرواژه ،اين صفحه که شامل رشته هاي مختلف آموزشي است نمايش داده مي شود.
صفحه چهارم: اين صفحه شامل دوره هاي آموزشي گوناگون مرتبط با رشته موردنظر است.دراين صفحه ،محيط گپزني Chat ويژه محصلان ،آزمون تعيين سطح ، آدرس پست الکترونيکي استاد مربوط ، زمانهاي حضور استاد و امکان رزرو کردن وقت قبلي براي محصلان جهت گفتگو با استاد قرار دارد.
صفحه پنجم: دراين صفحه که فراگيران پس از انتخاب دوره واردآن مي شوند ، عنوان مطلب ، محتوا و همچنين امکان انتخاب نوع ارائه اين محتوا شامل متني ، صوت و فيلم قرار گرفته است.
صفحه ششم: در انتهاي دوره آموزشي نيزامتحان ازمحتواي دوره وجود دارد. اين صفحه با انتخاب آزمون تعيين سطح ازصفحه چهارم ياامتحان ازصفحه پنجم ظاهرمي شود. دراين صفحه سوالات تستي به صورت تلفيقي ازمتن ، صوت و فيلم قرار گرفته اند که کاربر بايد به آنها پاسخ دهد. در پايان ، نتيجه آزمون به کاربر اعلام مي شود. اگر امتياز از حد نصاب بالاتر باشد ، به کاربر پيشنهاد مي شود که به دوره آموزشي بعدي برود و اگر پايين تر باشد ، بر عکس پيشنهاد مي شود که در دوره آموزشي پايين تر تحصيل کند. 
 
مراحل پياده سازي آموزش الکترونيکي 
 با مجهز شدن به اطلاعات و تجارب مختلفِ سازمانها و مراکز گوناگون،مي توان بهترين ومقرون به صرفه ترين روش را در اجراي آموزش الکترونيکي بهکار گرفت. در اين قسمت ، شش مرحله پياده سازي آموزش الکترونيکي بررسي مي شود.  
 
 مرحله اول: آماده شدن براي آموزش الکترونيکي 
 هرسازمان براي تصميم گيري درخصوص پياده سازي آموزش الکترونيکي بايستي داشته ها ،محدوديتهاي موجودو همچنين مشکلاتش را شناسايي وميزان آمادگي خود را براي پياده سازي آموزش الکترونيکي بررسي کند. بدين منظور ، تبيين وضعيت سازمان در ابعاد مختلف و از ديدگاههاي متفاوت ضروري است. مثلاً از ديدگاه تجاري بايستي بررسي کرد که آيا رضايت مشتريان ثابت است يا سير نزولي دارد؟ آيا جذب نيروي کار ماهر و حفظ آن دشوار است؟ و غيره. 
از ديدگاه سهامداران نيز بررسي اين موضوع لازم است که آيا در واحد آموزش تمايلي براي معرفي آموزش الکترونيکي وبهرهگيري از آن وجود دارد و در صورت پاسخ مثبت ، نگاه و رويکرد مديران به مقوله آموزش چيست؟ آيا ايشان آموزش را سرمايه گذاري مي پندارند يا هزينه؟ و غيره. در خصوص محتواي آموزش نيز بايستي تحقيق شود. مثلاً بايدروشن شود که آيا پذيرش چند فرهنگ و زبان لازم است؟ آيا مطالب موجود به درستي مستندسازي شده اند؟ و غيره.
يکي ديگر از دغدغه هاي سازماني براي پياده سازي آموزش الکترونيکي ، بررسي وضعيت فني موجود درسازمان است که تحت عنوان فناوري به آن پرداخته مي شود. براي مثال بايد بررسي کرد که آيا براي نصب سخت افزار و نرم افزار مورد نياز ، زمان کافي وجود دارد يا مسائل امنيتي سيستم نظير ديواره آتش (Firewall) حل شده است؟ و غيره.
به موازات همه اين بررسي ها ، بررسي وضعيت آموزش گيران از لحاظ پراکندگي جغرافيايي ايشان و نيز خواسته ها و نيازهاي آنها براي بهرهگيري از روش هاي نوين آموزشي از اهميت ويژه اي برخوردار است.
مبحث ارزيابي پيشرفت شرکت کنندگان در دوره آموزشي و مديريت مطلوب يادگيري مواد درسي نيز از مقولاتي است که بايد به آن توجه شود.  
 همچنين خلاصه مواردي که بايد در استراتژيهاي اجرايي سازمان بررسي شوند ،عبارت اند از: 
 الف. آموزش الکترونيکي در سازمان چگونه تعريف مي شود؟
ب. آيا دوره هاي آموزشي دوره هاي مبتني بر وب به صورت همز
مان و ناهمزمان ، سيستمهاي مديريت علمي اطلاعات و غيره را در برمي گيرد؟
پ. چگونه از انطباق آموزش الکترونيکي با نيازهاي کاري خود مطمئن مي شويم؟
ت. چه کسي ابتکار عمل و نوآوري راسرپرستي و تداوم آن را ضمانت مي کند؟
ث.چگونه ابتکارات اين سيستم آموزشي را داخل سازمان معرفي وبا آن ارتباط برقرار مي کنيم؟
ج. چگونه تاثير آموزش را اندازه گيري مي کنيم؟  
 
مرحله دوم: تعيين استراتژي 
 بديهي است که بدون داشتن طرح و استراتژي معين و نيز بدون تامين منابع مالي ، حرکت به سوي پياده سازي آموزش الکترونيکي موفقيت آميز نخواهد بود. اتخاذ استراتژي هاي صحيح براي پياده سازي آموزش الکترونيکي ، اطمينان مورد نياز سرمايه گذار و مجري پياده سازي سيستم را تامين خواهد کرد.  
 در هر سازماني ممکن است سه حالت در آغاز عملياتي کردن آموزش الکترونيکي وجود داشته باشد که براي هر يک پيشنهاداتي ارائه مي شود: 
 حالت اول: سازمان در زمينه آموزش الکترونيکي داراي تجربه کم يا حتي بي تجربه است. دراين حالت ، بهتراست سازمان به کارگيري آموزش الکترونيکي را به منظور پاسخگويي به نيازهاي ضروري و مشخص موجود در سازمان و ازطريق استفاده از درسها و محتواهاي الکترونيکي که قبلاً ديگران تهيه کرده اند ، در دستور کار خود قرار دهد. تأ کيد اصلي در اين حالت مي بايست بر دسترسي سريع و آسان افراد به اطلاعات مورد نياز و نيز ايجاد تنوع و انعطاف در شيوه هاي ارائه اطلاعات و در نتيجه افزايش تاثير فرايند اطلاع رساني باشد.

حالت دوم: در سازمان دو يا بيش از دو پروژه موفق در زمينه آموزش الکترونيکي انجام شده است. در اين حالت ، بهتر است از روش« تمرکز روي مشکلات قبلي و شبيه سازي براي حل آنها »استفاده شود. در اين روش با توجه به پروژه هاي قبلي انجام شده ، مشکلات و نقطه ضعفهاي آموزشي مشخص و قسمت اعظم کار روي اين مشکلات متمرکز مي شود. مثلاً وقتي استفاده از يک روش آموزشي درمورد خاصي باعث مشکلات زيادي شده است مي توان آن را تغيير داد و روش جديدي را جايگزين کرد.
به کارگيري شبيه سازي و مدل کردن مشکلات در محيط کوچک و سپس بررسي آن ، مي تواند به طراحي سيستمهاي بهتر و مطلوب تر کمک کند. 
حالت سوم: سازمان با بهکارگيري روش» تمرکز روي مشکلات و شبيه سازي« بيشتر از دو پروژه آموزش الکترونيکي را اجرا کرده است. در اين حالت ، سازمان مي بايست روي افزايش بازدهي فراگيران متمرکز شود که اين امر ، خود باعث افزايش بازدهي سرمايه گذاري آموزشي انجام شده نيز خواهد شد. در اين حالت ، سازمان به لحاظ داشتن تجربيات لازم و شناسايي مشکلات مي تواند روي محتواهاي آموزشي اش متمرکز شده و مثلاً از طريق راه اندازي گروههاي کار مجازي در جهت افزايش بازدهي گام بردارد. در اين حالت ، خطر سرمايهگذاري آموزشي نيز تا حد زيادي کاهش يافته است.
در هر سه حالت فوق ، پروژه پياده سازي آموزش الکترونيکي در سازمان بايستي تابع جهت گيري واستراتژي مشخصي باشد که اين استراتژي ،ضمن ترويج فرهنگ به کارگيري ابزارهاي نوين آموزشي در سازمان ، مي بايست با اهداف کلان سازمان نيز همسو و هم راستا باشد.
همچنين براي توجيه مديران ارشد سازمان در مورد مزاياي پياده سازي آموزش الکترونيکي ، مي بايست بدون وارد شدن در جزئيات فني ، با شاخصها و معيارهاي کلان مديريتي و اقتصادي که برايشان جذاب است با آنها گفتگو کرد.
جلب حمايتهاي مديريتي و مالي مديران ارشد سازمان نيز از ديگر نکات اصلي است که بايد در استراتژي پياده سازي آموزش الکترونيکي در سازمان لحاظ شود  

مرحله سوّم: انتخاب فناوري و محتوا
اساساً دوبخش اصلي درهرسيستم آموزشي الکترونيکي وجود دارد: يکي سيستم (LMS) مديريت آموزشي که نرم افزاري است که ثبت نام و پيگيري نحوه پيشرفت فراگيران را به صورت خودکار انجام مي دهد و گزارشهاي لازم را نيز براي مديريت سيستم فراهم مي کند و ديگريمحتواي آموزشي که به معني مطالبي است که فراگيران از طريق اين سيستم خواهند آموخت.

انتخاب صحيح و دقيق سيستم مديريت آموزشي هم به دليل تاثير درازمدتش بر نحوه تامين نيازهاي واقعي آموزشي سازمان و هم به دليل هزينه بالايي که بر سازمان تحميل مي کند ، از اهميت ويژه اي برخوردار است.
براي انجام اين کار به شکل مطلوب ، ملاحظات و نکات کاربردي متعددي را مي بايست مد نظر قرار داد. از جمله اين نکات ، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
شناخت نيازهاي واقعي سازمان و فراگيران ، تدوين و انتشار يک درخواست پيشنهاديه (RFP)منطبق با استانداردها و الگوهاي قابل قبول ، يافتن روشي براي مقايسه ويژگيهاي اصلي نرم افزارهاي متعدد موجود در بازار ، آشنايي با استانداردهاي آموزش الکترونيکي و توجه به روند تغييرات آتي اين استانداردها ، درک اصطلاحات رايج در مقوله آموزش الکترونيکي و آشنايي با ادبيات جاري اين صنعت و در نهايت شناخت و ارزيابي شرکتهاي اصلي فروشنده نرم افزار سيستم مديريت
آموزشي(LMS) و اطلاع دقيق از ميزان رضايت واقعي مشتريان آنها.
در مورد تامين محتواي آموزشي مورد نياز نيز دو گزينه کلي ساخت يا خريد محتواي آموزشي وجود دارد.تصميم گيري در مورد انتخاب يکي ازاين دو گزينه يا ترکيبي از آنها بر اساس چهار عامل زمان ، هزينه ، ميزان تلاش لازم و ميزان اثربخشي محتواي آموزشي انجام مي شود. ساخت محتواي آموزشي نيز به دو صورت امکان پذير است: يکي با استفاده از نيرو و امکانات خود سازمان و ديگري با دادن سفارش به ديگر شرکتها. به عنوان يک قاعده سرانگشتي و به منظور پايين آوردن هزينه ها ، خريد درسها و محتواي آموزشي آماده ، در مواردي که در بازار موجود باشد ، توصيه مي شود.
در حالت کلي ، سه روش تامين محتواي آموزشي در جدول زير مقايسه شده اند:


چگونگي تأمين هزينه ريسک ميزان تلاش لازم
خريد درسها و محتواي آموزشي آماده کم يا متوسط کم (به ويژه در حالتي که بتوان درسهاي موردنظر را با کيفيت و استانداردهاي تخصصي مطلوب در بازار يافت) کم (اين امر مي تواند ساده ترين راه حل باشد؛ به ويژه هنگامي که درسهاي خريداري شده ، با يک پورتال آموزشي ، ميزباني و ارائه شوند و نياز به نصب آنها بر روي اينترانت سازمان نباشد.)
ساخت درسها ومحتواي آموزشي توسط خود سازمان متوسط (در اين حالت ميزان هزينه ، بيشتر از حالت اول و کمتر از حالت سوم خواهد بود ) زياد (ممكن است درس هاي ساخته شده مورد استقبال فراگيران قرار نگيرد.) زياد (بايستي امكانات لازم براي ساخت محتواي آموزشي در سازمان فراهم شود و كاركنان مربوط نيز مهارت هاي لازم را فرا گيرند.)
ساخت درسها ومحتواي آموزشي به زياد كم (به ويژه در حالتي كه بتوان از اين طريق به درس هايي با ساختار قوي ، استاندارد و تهيه شده به دست متخصصان اين امر دست يافت.) كم (نيازي به تربيت افراد متخصص به منظور ساخت محتواي آموزشي در داخل سازمان نيست.)

با توجه به همه نکات مثبت آموزشهاي الکترونيکي و در عين حال به دليل مزاياي منحصربه فرد و انکارناپذير آموزشهاي رو در رو که در کلاسهاي درسي سنتي ارائه مي شوند ، سازمانها در عمل ترکيبي از دو روش آموزش سنتي و الکترونيکي را براي خود و فراگيران ، مناسب و بهينه يافته اند.
ميزان و چگونگي ترکيب روشهاي نوين آموزش الکترونيکي با روشهاي سنتي آموزش ، در سازمانهاي مختلف ، متفاوت است. همچنين سازمانها در چهارچوب محدوديتهاي زماني و بودجه اي خود راهکارهاي متفاوتي براي انتخاب سيستم آموزش الکترونيکي مورد نياز خود شامل LMS و محتواي آموزشي در پيش مي گيرند.
در اينجا الگوي (Template) درخواست پيشنهاديه (RFP) آموزش الکترونيکي ، منطبق با ويژگيهاي سازمانهاي مختلف شامل اطلاعات و پرسشهايي که مي بايست در RFP آموزش الکترونيکي وجود داشته باشد ، جهت استفاده سازمانهاي علاقه مند ارائه مي شود. . 
 يک RFP نمونه در زمينه آموزش الکترونيکي شامل قسمتهاي زير است: 
 1.. مقدمه
٢. راهنماي عرضه کنندگان
٣. مباني ارزيابي
٤. پرسشنامه عرضه کنندگان
٥. ويژگيها و کارايي هاي نرم افزار
قسمتهاي ١ تا ٣ را سازمان متقاضي تکميل مي کند. بدين وسيله اطلاعات و راهنماييهاي لازم به منظور مدون و همسان کردن پيشنهاديه ها در اختيار عرضهکنندگان قرار مي گيرد. قسمتهاي ٤ و ٥ شامل مجموعه سؤالاتي است که مي بايست عرضه کنندگان در مورد نرم افزار عرضه شده شان و نيز توانمندي ها و کاراييهاي آن پاسخ دهند.
درادامه ،پرسشهاو اطلاعات مطروحه درهر يک از قسمتهاي پنجگانه فوق ، در يک RFP نمونه آموزش الکترونيکي رامي آوريم. لازم به ذکراست که سازمان صدا و سيما به منظور بررسي و انتخاب نرم افزار آموزش الکترونيکي همين الگو را مورد استفاده قرار داده است.  
 
١. مقدمه 
 در اين قسمت از RFP موارد زير آورده مي شود:
الف. معرفي سازمان متقاضي و سابقه آن: اين قسمت شامل اطلاعاتي نظير تاريخچه مختصر سازمان ، سابقه فعاليت ، ابعاد سازمان ، تعداد کارکنان ، آدرس وب سايت و غيره است.
ب. اهداف پروژه آموزش الکترونيکي: اين قسمت شامل اطلاعاتي در مورد دلايل سازمان متقاضي براي تعريف کردن پروژه آموزش الکترونيکي و نيز چالشها و فرصتهايي است که پيش روي سازمان متقاضي بوده و آموزش الکترونيکي قرار است سازمان را در رويارويي با اين چالشها و فرصتها ياري رساند.
پ. ابعادومحدوده پروژه: دراين قسمت ، اطلاعات لازم درمورد فازبندي پروژه و مراحل پياده سازي آن در سازمان ارائه مي شود.
ت. مخاطبان و فراگيران: اين قسمت ، اطلاعات لازم در مورد فراگيران نظير تعداد ، دپارتمان محل خدمت ، منطقه جغرافيايي محل خدمت و نيازهاي آموزشي ايشان را به تفکيک ارائه مي کند.
ث. سخت افزار ، نرم افزار و پي بستر مورد نظر: در اين قسمت اطلاعات لازم در مورد سخت افزار ، نرم افزار و پي بستري که هر يک از گروههاي فراگير به آنها دسترسي دارند و نيز امکان و نحوه ارتباط ايشان با شبکه اينترنت ارائه مي شود. 
همچنين ويژگيهاي زيرساخت IT در سازمان و نيز مشخصات ديواره آتش احتمالي ذکر مي گردد.  

٢. راهنماي عرضه کنندگان:
در اين قسمت از RFP موارد زير آورده مي شود:
الف. جدول زماني و مهلتهاي تعيين شده: زمان بندي هاي تعيين شده براي هريک از مراحل توزيع RFP ، مهلت ارسال پيشنهاديه ، دعوت براي ارائه حضوري مطالب ، برگزاري جلسه ارائه حضوري مطالب و انتخاب نهايي و انجام مذاکرات جهت عقد قرارداد ، در اين قسمت ذکر مي شوند.
ب. تعداد نسخه ها و نحوه دريافت اطلاعات تکميلي: در اين قسمت ، تعداد نسخه هاي پيشنهاديه که عرضهکنندگان بايستي ارسال کنند و نيز مشخصات و آدرس کامل فرد يا گروه دريافت کننده ذکر مي شود. همچنين شماره تلفن ، شماره فاکس يا آدرس پست الکترونيکي که اطلاعات تکميلي در مورد RFP را در اختيار عرضه کنندگان خواهد گذاشت ، معرفي مي شود.
پ. قالب(فرمت) پيشنهاديه: در صورتي که لازم است پيشنهاديه ها در قالبي مشخص ، و مثلاً در محيط نرم افزاري خاصي تايپ و تهيه شوند ، در اين قسمت اعلام مي شود.
ت. محرمانه بودن: در صورت نياز ، در اين قسمت تصريح مي شود که سازمان متقاضي تمام اطلاعات دريافت شده را کاملاً محرمانه تلقي خواهد کرد.
ث. نحوه اعلام نتايج: در اين قسمت زمان و چگونگي اطلاع رساني به عرضه کنندگان به منظور تکميل اطلاعات عرضه شده ، دعوت رسمي براي ارائه حضوري و اعلام نتايج نهايي ذکر مي شود. 
  ٣. مباني ارزيابي: 
 در اين قسمت از RFP ، شاخصها و ضوابطي که سازمان متقاضي براي ارزيابي پيشنهاديه ها بهکار مي برد ، معرفي مي شوند. همچنين ، ميزان اهميت نسبي اين ضوابط و شاخصها براي سازمان متقاضي به اطلاع عرضهکنندگان مي رسد. از جمله اين ضوابط مي توان به موارد زير اشاره کرد:
الف. توانمندي هاي فني نرم افزار
ب. کاربردي بودن نرم افزار
پ. ميزان و نحوه پشتيباني
ت. سادگي و راحتي به کارگيري نرم افزار
ث. قابليت انعطاف ، سرعت و سادگي پياده سازي
ح. سابقه
ج. قيمت
چ. پاسخ کاملو به موقع به RFP 
ح :سابقه عرضه کنندگان و ساير مشتريان ايشان 
خ. نتايج جلسات ارائه حضوري.  
 
 ٤. پرسشنامه عرضه کنندگان : 
 اين قسمت از RFP که بايستي عرضه کنندگان آن را تکميل کنند ، شامل اطلاعاتي در مورد سازمان آنها و نيز نرم افزار آموزش الکترونيکي عرضه شده است. در اين قسمت ، ابتدا سؤالاتي درباره سازمان عرضه کننده ، فرد يا افراد مرتبط با اين RFP در آن سازمان ، تاريخچه فعاليت سازمان در زمينه آموزش الکترونيکي و ديگر مشتريان و خريداران آن سازمان پرسيده مي شود. سپس درباره مشخصات نرم افزار آموزش الکترونيکي عرضه شده پرسشهاي دقيقي مطرح و جزئيات اطلاعات پرسيده مي شود.
از جمله اين سؤالات و اطلاعات مي توان به موارد زير اشاره کرد:
الف. ارائه ديدگاه کلي از نرم افزار عرضه شده همراه با کاتالوگ و ديگر اطلاعات مربوطه
ب. تشريح رابط کاربر (User Interface) و امکانات ناوبري (Navigation Features) سيستم
پ. امکان اختصاصي کردن (Customization) سيستم براي خريدار
ت. ابزارهاي تحقيق Online که در سيستم پيش بيني و تعبيه شده است.
ث. امکان برخورداري از کمکهاي لحظه اي (Help Desk)
ج. توانايي هاي موجود در سيستم براي مديريت کلاس هاي درس
چ. امکان مديريت کردن بر مدارک و ابزار آموزشي و کمک آموزشي
ح. قابليتهاي سيستم براي برگزاري آزمون و انواع سؤالات امتحاني که با سيستم پشتيباني مي شود.
خ. انواع گزارش هاي عمومي موجود در سيستم و نيز گزارشهاي اختصاصي قابل تعريف د. قابليت هاي سيستم براي ارتباط و تعامل کاربران مانند پست الکترونيکي ، انواع گپ زني ، تابلوهاي بحث الکترونيکي و غيره
ذ. امکانات سيستم براي مديريت کردن مسائل مالي و دريافت شهريه از فراگيران
ر. زمان و نحوه پياده سازي سيستم
ز. سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز در سِمَت کاربر و در سِمَت مدير شبکه
ژ. قابليت اعتماد (Reliability) و قابليت تغيير ابعاد عملکرد (Scalability) سيستم
س. ميزان و چگونگي آموزش ، رفع عيب و پشتيباني سيستم
ش. چگونگي تامين و تضمين امنيت داده ها
ط. ويژگيها و استانداردهاي درسها و دوره هاي آموزش الکترونيکي که اين سيستم پشتيباني مي کند.
ظ. امکان ارائه آموزشهاي همزمان (Webcasting)
ع. قيمت نرم افزار ، نحوه پرداخت آن و امکان گرفتن تخفيف
غ. نام وشماره تماس ديگر خريداراني که در حال حاضر ازاين سيستم استفاده مي کنند.
ف. ساير اطلاعات مفيد و مرتبط در مورد سيستم و سازمان عرضه کننده  
  ٥. ويژگيها و کاراييهاي نرم افزار: 
 در اين قسمت از RFP فهرست تقريباً کاملي از ويژگيها و کاراييهاي يک نرم افزار آموزش الکترونيکي آورده مي شود و ازعرضه کنندگان خواسته مي شود تا وجود يافقدان هر يک از اين ويژگيها در نرم افزار پيشنهادي خود را مشخص کنند

مرحله چهارم: معرفي و ارائه آموزشي الکترونيکي به همه افراد سازمان 
 علاوه بر مديران ارشد که مي بايست ديدگاه روشن و مثبتي در مورد به کارگيري آموزش الکترونيکي در سازمان داشته باشند ، ديگر مديران و کارکنان نيز بايد زمينه مثبت لازم براي پذيرش اين مقوله را به دست آورند. اين کار با برقراري ارتباط موثر و انجام کار توجيهي و فرهنگ سازي ميسر است. عدم آشنايي يا پذيرش هر يک از اين گروهها نسبت به آموزش الکترونيکي که پديده اي جديد در سازمان محسوب مي شود ، ممکن است مانعي جدي بر سر راه پياده سازي اين سيستم باشد. در مورد کارکنان ، مسئله به طور عمده ناشي از آشنا نبودن ايشان با ويژگيهاي آموزش الکترونيکي است و اينکه چگونه مي شود در همان محل کار ، شرايط و فضاي لازم براي آموزش ايشان را فراهم کرد. سرپرستان و مديران مياني نيز که به صورت بالقوه اصلي ترين مانع برسر راه پياده سازي آموزش الکترونيکي در سازمانها به شمار مي روند ، اجراي اين سيستم را باعث دور شدن کارکنان از کار مي پندارند. 
براي حل اين مشکلات مي توان از روشهايي نظير برگزاري جلسات توجيهي حضوري براي مديران و کارکنان ، انتخاب و ارائه محتواي آموزشي الکترونيکي جاذب و نيز ارائه برخي مطالب مهم فقط از طريق سيستم آموزش الکترونيکي ، استفاده کرد.
هر چند ممکن است پروژه پياده سازي آموزش الکترونيکي در سازمان را يک فرد آغازو پيگيري کند ، امابررسيهاي انجام شده نشان مي دهد که به دليل تاثيرات وسيع و عميق اين پروژه بر جنبه ها و قسمتهاي مختلف سازمان ، بهتر است اين مسئوليت به شورا يا کميته راهبري اي مرکب از مديران قسمتهاي ذي ربط و نمايندگان آموزشي بخشهاي مختلف سازمان سپرده شود.
گاهي استقرار سيستم آموزش الکترونيکي در سازمان باعث ايجاد تغييرات عمده درمهارت هاي مورد نيازقشروسيعي از کارکنان مي شود . 
  براي انتقال تدريجي ، ملايم و بدون تنش سازمان به مرحله به کارگيري آموزش الکترونيکي ، راهکارهاي عملي متعددي وجود دارد از جمله: 
 الف.مدرسان رااز هنگام شروع وحين پياده سازي سيستم باپروژه درگير کنيد.
ب. براي ايجاد اطمينان ، از پروژه هاي کوچک شروع کنيد.
پ. مهارتهاي موجود در خارج سازمان را که مکمل کار شما هستند ، ارزيابي کنيد و به کار بگيريد.
ت. پروژه هاي آزمايشي و آموزشي را در دسترس کارکناني که تمايل به تقويت مهارتهاي خود دارند ، قرار دهيد.
ث. براي يافتن افراد داراي مهارتهاي مورد نياز سيستم ، بين کارکنان سازمان رقابت سازنده ايجاد کنيد.
با به کارگيري راهکارهاي موثر و آغاز عملياتي شدن سيستم آموزش الکترونيکي به طورصحيح درسازمان ،معمولاً تعدادنيروهاي لازم براي اين منظور کاهش مي يابد. در مورد نيروهاي بخش IT سازمان ، مستقل از اينکه وظايف مربوط به IT در داخل خود سازمان انجام مي شود يا از ديگر شرکتهاخريد خدمت مي شود ، مي بايست نسبت به هماهنگي و مشارکت اين نيروها در مراحل مختلف بررسي ، ارزيابي و پياده سازي سيستم آموزش الکترونيکي درسازمان ، توجه کافي داشت.  
 
 مرحله پنجم: گسترش پياده سازي سيستم به همه موسسات وابسته 
 به طورطبيعي ، فراگيردرنخستين برخوردباسيستم آموزش الکترونيکي ، به دنبال فهميدن چگونگي استفاده از محتوا و ويژگيهاي سيستم براي تأمين بهتر نيازهاي آموزشي خود است؛ اما از ديدگاه کلان تر ، آموزش الکترونيکي فرصت بزرگ و مناسبي را براي سازمان ، جهت فراگير کردن اين نحوه آموزش در سطح سازمان و موسسات وابسته ايجاد مي کند.مسلم است چنين آموزشي تاثيرات جدي و مهمي بر ميزان و چگونگي کسب و کار سازمان مي گذارد.  
  گسترش به کارگيري آموزش الکترونيکي در همه موسسات وابسته به يک سازمان ، يک يا چند مزيت از مزاياي زير را به همراه خواهد داشت: 
 الف. آموزش بيشتري در اختيار فراگيران قرار مي دهد.
ب. هزينه هاي آموزشي را کاهش مي دهد.
پ. دامنه مطالب ارائه شده را افزايش مي دهد.
ت. سبب مهندسي مجدد فرايند آموزش مي شود.
ث. موجب افزايش رابطه معني دار ميان آموزش و کار افراد مي شود.
ج. پاسخ مناسب و سريعي به تغييرات مداوم و نوآوريهاي سريع در محصولات مي دهد.
چ. از آموزشهاي کلاسي مقيد به زمان بندي و مراحل از پيش تعيين شده اجتناب مي کند.
ح. مسئوليت يادگيري را به خود فراگيران مي سپارد.
خ. از آموزشهاي سريع و مؤثر به عنوان سلاح رقابتي در کسب وکار استفاده مي کند.
د. با هماهنگ و قابل دسترس کردن آموزش در سراسر جهان ، موجب جهاني سازي مي شود.
ذ. براي فراگيراني که وقت کافي ندارند ، در مناسب ترين و بهترين زمان و مکان ممکن ، امکان يادگيري را فراهم مي کند.
ر. بين داده هاي سيستم آموزشي با ديگر سيستمها نظير سيستم اطلاعات منابع انساني ارتباط برقرار مي سازد.
به کارگيري سيستم آموزش الکترونيکي فراگير در سطح سازمان و موسسات وابسته ،مستلزم ارائه تعداد زيادي درس و دوره آموزشي است که معمولاً مشخصات آنها در قالب بروشوري الکترونيکي در اختيار فراگيران قرار مي گيرد. از آنجا که چنين سيستم آموزشي تعداد زيادي از افراد و درسهاي ارائه شده را پوشش مي دهد ، داشتن يک سيستم مديريت آموزشي(LMS) الزامي است. همچنين ، ممکن است براي فراگيرکردن آموزش درسطح سازمانهاوموسسات وابسته به آنها ، ترکيبي از کلاسهاي آموزش سنتي و روشهاي نوين آموزش الکترونيکي به کار گرفته شود.  
 
مرحله ششم: ارزيابي و گزارش کردن نتايج پياده سازي سيستم 
اثر بخشي پروژه پياده سازي آموزش الکترونيکي در سازمان ، در نهايت از طريق ميزان تاثير آن بر رشد کسب و کار سازمان اندازهگيري مي شود ، اما در حين اجراي پروژه و پس از پايان هر فعاليت اصلي ومهم نيز لازم است چگونگي پيشرفت امور و نتايج حاصله در قالب گزارشهايي متناسب با حساسيتها و علايق مخاطبان و ديگرعوامل ذي ربط به ايشان منعکس و ارائه شود.  
 هنگام ارائه گزارش و انعکاس کارهاي انجام شده به مراجع مختلف ، مي بايست نکاتي را رعايت نمود از جمله: 
 الف. هنگام گزارش دهي به گروه ارشد پروژه ، بر مزايا و دستاوردهايي نظير کاهش زمان لازم براي آموزش و پژوهش ، ارائه آموزش در محل کار فراگير و صرفه جويي هاي ممکن به دليل حذف متون آموزشي چاپ شده بر روي کاغذ و نيز حذف برخي امکانات لازم براي آموزش سنتي تا کيد کنيد.
ب. هنگام گزارش دهي در مورد دستاوردهاي آموزشي ناشي از به کارگيري سيستم آموزش الکترونيکي ، شواهدي از ماندگاري آموزشها و کاربردي بودن آنها درعرصه هاي واقعي و همچنين آماري که نشان دهنده نمرات بهتر فراگيران دراين روش و نيز گرايش مثبت ايشان به اين نحوه از آموزش باشد ، ارائه کنيد.
پ. هنگام ارائه گزارش درموردارزيابي عملکردسيستم آموزش الکترونيکي ، بر بازخوردهاي مثبت دريافت شده از ناحيه فراگيران ونيز تاثير مثبت به کارگيري اين سيستم بر روي کسب و کارسازمان تا کيد کنيد.
ت. در گزارشها نشان دهيد که چگونه سيستم آموزش الکترونيکي به سازمان کمک مي کند که به وضعيت رقابتي برسد و در آنجا پايدار بماند. همچنين نشان دهيد چگونه اين سيستم باعث ميشود نيروهاي انساني سازمان در همه زمينه هاي دانش ، مهارت و نوآوري به صورت هماهنگ رشد کرده و ارتقا يابند.  
 
تکنولوژی لازم برای استقرار دانشگاه مجازی

حافظه‌های کامپیوتر 
یکی از مهمترین اجزای کامپیوتر است که در حالت ایده‌آل باید آنقدر بزرگ و پر ظرفیت باشد که کاربر را قادر سازد تا تمامی داده‌ها و اطلاعات موجود در جهان را ذخیره سازد بنابر اطلاعات موجود سرعت بهبود تکنولوژی ذخیره سازی در حافظه بسرعت در حال افزایش است. بعنوان مثال ممکن است که بیش از یکصد فیلم با کیفیت بالا را بر روی یک نانوCD که به اندازه یک سکه است، ذخیره نمود. حافظه‌های مولکولی (که به تازگی آزمایش شده‌اند و بزودی در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرند) به ما اجازه خواهند داد تا میزان عظیمی داده را (بیش از کل دانش بشری) بر روی یک مولکول ذخیره نمائیم.

واحد پردازش مرکزی CPU با فرکانس بالا 
تا سال 2001 توانستند یک میلیارد ترانزیستور را بر روی یک تراشه جا بدهند و دستگاه محاسباتی بسیار پر قدرت‌تر فراهم نمودند به حدی که نمی‌شد قبلا تصور آنرا کرد. یکی از ملزومات تکنولوژی برای افزایش سرعت CPUها تخصیص ترانزیستورهای بیشتری بر روی تراشه CD است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال بعد تعداد ترانزیستورها بر روی یک تراشه به 200 میلیون و تا سال 2011 به یک میلیارد خواهد رسید و بعلاوه نیاز به ولتاژ بسیار پایین نیز از مزایای آن خواهد بود.

رسانه‌های پرسرعت 
یکی از محدودیتهای زمان ما رسانه است. در حالیکه تعداد کاربران اینترنت بصورت نمایی در حال افزایش است نرخ جابجایی داده پایین است. مطالعات و تحقیقات زیادی در جریان است و دانشمندان سعی می‌کنند تا این مشکل را با استفاده از فیبرهای نوری، ماهواره‌ها و تجهیزات با فناوری پیشرفته حل کنند. به منظور در اختیار داشتن امکانات شبکه‌ای شامل HDTV ، اینترنت، شبکه تار عنکبوتی جهان گستر WWW، تلفن، دورنگار، تله کنفرانس زنده و برقراری ارتباط مناسب نرخ انتقالی به میزان 4/2 مگابایت در ثانیه مورد نیاز است. چنین تکنولوژی و فناوری از طریق شبکه‌سازی با فیبرنوری در زمین و در فضا قابل دسترسی است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی راه‌حلی را برای این محدودیت انجام داد و می‌توانیم معتقد باشیم که در آینده نزدیک هیچگونه محدودیتی در رسانه‌ها وجود نخواهد داشت.

علل استفاده از آموزش مجازی 
فناوری آموزش از راه دور فراهم آورنده  فرصتهایی برای ارائه آموزش برای افرادی است که از طریق آموزشهای سنتی قادر به تحصیل نبوده اند . آموزش از راه دور به دلیل انعطاف پذیری و فراگیر محور بودن این اجازه را به فراگیران می دهد که حق انتخاب چگونگی و محتوای یادگیری خود را دارا باشند. و در نتیجه خود انگیزی و خودآموزی از خصوصیات مهم آموزش از راه دور می باشد. به خصوص در زمینه آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف می توان از کمترین فرصتهای فراغت از کار ایشان جهت امر آموزش استفاده بهینه نمود. 
آموزش مجازی برای رفع نیازهای کشورهای متعددی در جهان ارائه گردیده است. طبیعت این نیازها از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است و به مرحله توسعه یافتگی آن بستگی دارد . برای نمونه میتوان به موارد زیر اشاره نمود: 
·          ارائه فرصت برابر برای آموزش 
·          دسترسی بیشتر به آموزش عالی
·          استفاده بهینه از کمترین فرصتهای شاغلین در سازمانها جهت آموزش ضمن خدمت و مدیریت زمان که امری کاملاً ضروری است و به منظور توسعه سازمانها و پویایی آنها اجتناب ناپذیر است.  
آموزشهای مجازی در بعضی کشورها بر اساس مقتضیات آموزشی خاص آن کشور ایجاد شده اند. مثلاً گستردگی خاک و پراکندگی جمعیت در استرالیا وکانادا مهمترین سازه پیدایش و رواج نظام آموزش از راه دور در این کشورهاست. در چین و هندوستان تراکم جمعیت و عدم وجود ظرفیت موسسات آموزشی موجود و محدودیت بودجه آموزش و در آمریکا ، انگلستان ، فرانسه، آلمان ، ژاپن مسئله آموزش بزرگسالان و تداوم آموزشهای ضمن خدمت آنان جهت آشنایی با علوم و مهارتهای جدید از جمله علل مهم تأسیس اینگونه مؤسسات آموزش مجازی است. در پاکستان و ایران کثرت داوطلبان تحصیل در دانشگاهها، نیاز به تربیت کادر آموزشی شاغل در مدارس و دانشگاهها و ایجاد فرصت ادامه تحصیل برای کارمندان از مهمترین دلایل استفاده از آموزشهای مجازی است.  در اغلب کشورهای آفریقایی نارسایی موسسات آموزش ابتدایی ، متوسطه و عالی و تنگناهای اقتصادی سبب شده تا آموزش از راه دور به عنوان یک نظام کم هزینه تا حدی جایگزین نظام آموزشی سنتی گردد. 

اجزای عمده تشکیل دهنده دانشگاه مجازی
دانشگاه مجازی از سه جزء عمده تشکیل شده است : 
کامپیوتر خدمات شبکه وب : در واقع گلوگاه و واسط سیستم دانشگاه مجازی و دنیای بیرون است و وظیفه آن دریافت و ارسال پیغام‌ها می‌باشد. 
کامپیوتر خدمات کاربردی : که مهمترین بخش سیستم است و این برنامه است که در خواستهای مربوط به کاربران را از کامپیوتر خدمات شبکه وب دریافت کرده و کار پردازش را بر روی آنها انجام داده و سپس جواب متناسب با آن را به کامپیوتر خدمات شبکه وب ارسال می‌کند تا از آن طریق به کاربر ارسال شود. 
پایگاه داده : این قسمت نیز جزو مهمترین بخش‌های سیستم دانشگاه مجازی است که تمامی اطلاعات مربوط به دانشگاه مجازی در آن ذخیره می‌شوند. این اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به اساتید، دانشجویان، دروس، برنامه‌های مربوط به ترم، امتحانات، پیغام‌ها، نمرات و تمامی اطلاعاتی است که در یک سیستم دانشگاهی وجود دارد. از جمله رایج ترین‌ بانکهای اطلاعاتی میتوان‌ از Microsoft SQL Server,Oracle نام برد که هر دو از بانکهای اطلاعاتی قدرتمند هستند. 
انواع آموزش مجازي
شیوه ها یادگیری در آموزش مجازی چند گونه است.
 
 نوع اول آموزشی است که فرد خود به تنهایی باید اقدام به شروع برنامه کند؛ یعنی مستقل از مکان و زمان آموزش می تواند به صورت آنلاین و یا آفلاین محتوای آموزشی را دریابد. در نوع آنلاین درس ها به صورت چندرسانه ای روی سایت مرکز آموزش قرار داده می شود و فرد با مراجعه به آن می تواند محتویات درس را دریافت کند. در نمونه آفلاین نیز محتویات درس به صورت سی دی های آموزشی چندرسانه ای تهیه شده و به فرد داده می شود تا از آن استفاده کند.
 در نوع دوم آموزش که یادگیری از راه دور است، یاد دهنده در زمانی مشخص برای ارایه نکات و یا پاسخ به سوالات یادگیرندگان در محیطی مانند ویدئو کنفرانس حاضر می شود و نکته ها را با استفاده از ابزار ارتباطی به یاد گیرندگان ارایه می دهد. خصوصیت این شیوه نزدیک شدن به محیط تعاملی است.
 شیوه سوم آموزش الکترونیکی، ایجاد کلاس های مجازی آنلاین است که افراد در زمانی مشخص ولی در مکان های متفاوت حضور دارند و با ابزار ارتباطی به یکدیگر متصل هستند. این رابطه کاملا دوطرفه بوده و دارای خواصی مانند ارسال منابع کمکی به صورت گسترده برای تمام یادگیرندگان است. به علاوه استاد می تواند از همه و یا تعدادی از یادگیرندگان سوال کند و یا از آنها به صورت جداگانه امتحان بگیرد و به طور کلی یک رابطه تعاملی داشته باشند. نوع آخر یادگیری، یادگیری گروهی است، که در آن کسی یاد دهنده یا یادگیرنده صرف نیست. در این شکل افراد در یک محیط مانند تالارهای گفتمان گردهم می آیند و تجربیات خود را برای استفاده دیگران در آن بیان می کنند. این شیوه در بالا بردن سطح علمی کاربران بسیار مفید است تا جایی که مایکروسافت چندین سری تالار گفتمان را برای مشتریان محصولات خود ایجاد کرده است تا به عنوان مرجعی برای حل مشکل کاربران نرم افزارهای آن باشد. در آموزش الکترونیکی، کتابخانه های مجازی نقش بسیار مهمی دارند و تقریبا بدون مراجعه به آنها تحقیق کاملی انجام نخواهد شد. نیازها و معایب اصلی ترین نیاز آموزش های مجازی زیر ساخت است یعنی برای ارتباط بین دو موجودیت نیاز به یک ارتباط است. این ارتباط می تواند یک خط اینترنت پر سرعت و یا یک ارتباط بی سیم باشد. به هرحال کیفیت آموزش الکترونیک رابطه مستقیم با کیفیت این ارتباط دارد. دیگر نیازهای این نوع آموزش عبارتند از سیستم رایانه ای با پردازش گر و لوازم جانبی سالم و قابل اطمینان، سیستم عامل های مورد اعتماد و دارای عملکرد مطلوب، نرم افزارهای پایه برای اجرای نرم افزارهای آموزشی و دانش استفاده از ابزار فناوری. از معایب این شیوه آموزشی نیز این موارد را باید برشمرد: عدم دسترسی به فناوری در بسیاری مکان ها، نیاز به داشتن اطلاعات فنی زیاد در مورد ارتباطات و رایانه، هزینه های بالای پیاده سازی، نیاز به روزرسانی های دائم برای کلیه کاربران، ناهماهنگی در تکنولوژی های ارتباطی، امکان ایجاد اختلال در ارتباط توسط مهاجمان، ایجاد حس انزوا در افراد تحت آموزش های کاملا مجازی در طولانی مدت و وابستگی شدید به فناوری. نتیجه گیری در پایان می توان گفت این شیوه از آموزش بی شک تحولی را در دنیای آموزش ایجاد کرده است که پایه حضور دانشگاه های مجازی نیز همین شیوه آموزشی است. دانشگاه های مجازی با کمترین هزینه و بدون محدودیت پذیرش می توانند چند صد هزار دانشجو را آموزش دهند که این خود می تواند راهی برای جذب علم و سرمایه های خارجی باشد.
دسته بندی نوع یادگیری 
کلا نوع یادگیری را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1. یادگیری شخصی
2. یادگیری جمعی
3. کلاس های مجازی
1.یادگیری شخصی : در این دسته فرد رشته مورد علاقه خود را انتخاب می کند و در محیط اطراف خود مخصوصا اینترنت به دنبال اطلاعات مرتبط با آن می گردد و در آن زمینه تحقیق می کند سپس سوالات خود را از اساتید آن رشته به صورت offline می پرسد.
2. یادگیری جمعی : در این دسته شرایطی برای افراد مهیا می شود تا با یک دیگر و اساتید خود ارتباط بر قرار کنند. از جمله این ابزار Forum و chat و غیره است. در این روش معمولا زمان شروع و خاتمه دوره آموزشی و امتحانات برای همه آن گروه یکسان است.
3. کلاس های مجازی : در این دسته شرایط کاملا مانند کلاس درس است و حتی در بعضی از موارد در کلاس های فزیکی برگزار می شود. در این جا از ویدئو کنفرانس و به جای تخته سیاه از یک ویدئو پروژکتور استفاده می شود. گاهی از اوقات برای هر فرد یک کامپیوتر در نظر گرفته می شود و ارتباط ویدئویی از طریق صفحه نمایشگر و دوربین یا وب کم خواهد بود و هر کسی می تواند از طریق کامپیوتر با استاد ارتباط برقرار کند. این روش مخصوصا برای برگزاری کلاس هایی که استاد مربوط به آن درس به تعداد کافی موجود نیست و امکان جابه جایی اساتید هم وجود ندارد مفید می باشد به ویژه برا ی دانشگاه ها. شاخه ای از این دسته در پزشکی از راه دور نیز استفاده می شود.

تفاوت‌های آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی:
در پنج فاکتور می توان تمایزاتی را در نحوه اجرایی شدن دو نوع آموزش سنتی و الکترونیکی قایل شد:
1) شیوه ارائه دروس به دانشجو
بر این اساس در آموزش الکترونیکی با نوعی عدم وابستگی کلاس درس به زمان خاص مواجهیم که بیشتر ریشه در دائمی بودن این رویکرد نوین آموزشی دارد. در این نوع آموزش، همانگونه که پیشتر نیز تا حدودی به آن اشاره شد رفع نیازهای آموزشی در زمان های دلخواه امکان پذیر است و این خود به دلیل حذف محدودیت های زمانی و مکانی، افزایش نسبی میزان اثربخشی و بازدهی آموزشی را به دنبال دارد. همچنین متون ارائه شده درسی نیز متفاوت است. به عبارتی می توان چنین عنوان داشت که نخستین زمینه اجرایی برای گذار از آموزش سنتی به آموزش الکترونیکی تغییر اصولی و همه جانبه مفاد متون درسی است، متونی که به دلیل ارائه به صورت چندرسانه ای از کیفیت بیشتری نسبت به متون آموزش سنتی برخوردارند. با در نظر گرفتن تمامی شرایط و نیز ویژگی های متون الکترونیکی، می توان آموزش حاصل از این طریق را دارای جامعیت، فراگیری، پویایی و روزآمدی بیشتری دانست.
2) تعامل بین یادگیرنده و یاددهنده
تعامل بین معلم و شاگرد در عرصه آموزش الکترونیکی بر اساس حضور عینی و فیزیکی نمی باشد هرچند که نقش مراقبتی و نظارتی یاددهندگان به صورت جدی پی گیری می شود چه آنکه امکان ثبت فعالیت ها و پیشرفت دانشجویان در چنین عرصه ای توسط استاد فراهم است و آنها با ارائه مدل های مختلف آموزش سعی در هموار نمودن مسیر فراگیری یادگیرندگان دارند. همچنین در آموزش الکترونیکی عدم نیاز به حضور فیزیکی در کلاس درس، امکان پشتیبانی از تعداد بیشماری دانشجو را در کلاس های درس مجازی فراهم آورده و از طرفی امکان ارتباطات آسان و فراگیر آموزشی را برای یادگیرندگان میسر می کند. 
3) دسترسی به منابع اطلاعاتی 
پیشتر آورده شد که دستیابی به منابع اطلاعاتی آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش سنتی از سهولت بیشتری برخوردار است. دسترسی پیوسته به کتابخانه مجازی، جستجوی هوشمندانه و تغییر محتوای تدریس (از محدود به نامحدود و متنوع) به همراه انعطاف پذیری، دلیلی بر اثبات این مدعاست.
4)تغییر نگرش و دانش
اولین تغییر نگرش را در عرصه آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش سنتی می توان در تغییر نگرش و دیدگاه فراگیران از ایجاد رقابت به همکاری و مشارکت در عرصه یادگیری دانست. در فضای آموزش الکترونیکی همچنین بیشتر به جای ذخیره سازی اطلاعات و افزایش محفوظات، تکیه بر مدیریت اطلاعات و تولید دانش است. در این فضای آموزشیِ فرد محور برخلاف آموزش سنتی، امکان تنظیم آهنگ یادگیری فراگیران توسط خود آنها فراهم می شود و در مجموع شرایط برای سوق یافتن از سواد کلاسیک به خلاقیت و تولید دانش فراهم می گردد. به دلیل سطح محدود کلاس های آموزش فیزیکی در جذب داوطلبان فراگیری دانش، نهادینه شدن آموزش الکترونیکی نقش عظیمی در افزایش سطح علمی جامعه ایفا می کند.

5) مدیریت
مدیریت آسان و کارآمد را شاید بتوان از ویژگی های خاص نظام آموزش الکترونیکی دانست که تنها در چنین عرصه ای معنا پیدا می کند. نظارت و کنترل دقیق بر نظام آموزشی و اطلاعات، جمع آوری سریع بازخوردها و تجزیه و تحلیل آنها، کاهش هزینه و زمان و افزایش سرعت در توسعه و پیشرفت، آموزش الکترونیکی را در سطح مدیریت، در جایگاهی کاملاً متفاوت نسبت به آموزش سنتی قرار می دهد.
در سیستم‌های سنتی آموزش نقش معلم به‌عنوان یک محور در ارایه محتوای درسی قرار دارد (معلم‌محور)، در حالی که در آموزش الکترونیکی بر خلاف آموزش سنتی محوریت بر خودآموزی دانش‌آموز استوار است (دانش‌آموز ‌محور). 
در آموزش سنتی نگرش عمده به آموزش‌ها و مهارت‌های فردی است در حالی که در آموزش الکترونیکی نگرش بر توسعه مهارت‌های اجتماعی افراد است. آموزش سنتی روحیه رقابت را در دانش‌آموزان ایجاد می‌کند و گاه این روحیه تبدیل به روحیه حسادت می‌شود که پیامدهای اجتماعی خاص خود را دارد. در حالی که در آموزش الکترونیکی با توجه به بستر و محیط تعامل می‌توان به‌سادگی روحیه مشارکت و کار گروهی را در دانش‌آموزان ایجاد کرد. این به‌خاطر وجود یک منبع عظیم پژوهشی (اینترنت) است که به‌سادگی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و امکان انجام هرگونه کار پژوهشی به‌صورت گروهی را برای آن‌ها فراهم می‌کند. به‌علت دسترسی به اینترنت محتوای درسی نیز دارای انعطاف زیادی است، معلمان می‌توانند به‌راحتی با استفاده از این منبع مطالب درسی خود را بروز کنند، در حالی که در آموزش سنتی منابع محدود و در حد چند کتاب است که تجدید و بازنگری در محتوای آن‌ها شاید سال‌ها طول بکشد. نکته دیگر در آموزش الکترونیکی استفاده از ابزارهای مولتی‌مدیا و شبیه‌ساز در فرآیند آموزش است که به دانش‌آموز اجازه می‌دهد تا واقعیتی مجازی از آنچه را که قرار است بیاموزد لمس کند، حال آنکه ما در آموزش سنتی فقط با چند صفحه عکس یا متن و یا در نهایت طی یک یا دو جلسه آزمایشگاهی می‌توانیم به آموزش بپردازیم. 
با توجه به نوع فناوری که استفاده می‌شود نوع نگرش به کلاس و معلم نیز به‌عنوان ستون‌های اصلی آموزش تغییر خواهد کرد. اگر در گذشته کلاس‌های درسی به‌صورت یک سخنرانی توسط معلم یا در بهترین حالت به‌صورت سؤال و جواب برگزار می‌شد، اکنون کلاس درس مجازی محیطی کاملا تعاملی میان دانش‌آموزان است که معلم در این محیط تبدیل به یک ناظر و تولیدکننده توفان ذهنی در مغز مخاطبان خود شده است و دیگر مدرس یک مطلب خاص نیست بلکه راهنمای خودآموزی دانش‌آموزان است. در کلاس درس سنتی اگر ما از لحاظ مکان، زمان و هزینه محدودیت برگزاری داشتیم در کلاس مجازی چنین محدودیتی نداریم. دفعات برگزاری کلاس برای یک یا چند نفر نه هزینه‌بر است نه مکان اختصاصی لازم خواهد داشت و نه زمان ویژه‌ای را می‌طلبد یعنی دانش‌آموز تا زمانی که مطلب را متوجه شد می‌تواند مطالب آن جلسه آموزشی را تکرار و مرور کند.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink