پروژه کارآفرینی تولید عسل


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

پروژه کارآفرینی تولید عسل

HyperLink
قیمت: 45000 ریال - چهار هزار و پانصد تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

تعداد صفحه: 86

 1ـ چکيده 4

2ـ کليات : 8

مقدمه : 8

1ـ2ـ انواع عسل : عسل به چند طريق طبقه بندي مي‌شود . 11

2ـ2ـ چگونگي و ميزان بکارگيري : 26

3ـ2ـ کالا‌هاي قابل جانشيني :‌ 27

4ـ2ـ قيمت و امکان فروش :‌ 27

3ـ بررسي فني :‌ 28

1ـ3ـ اصول فرايند توليد :‌ 28

2ـ3ـ نکات علمي و گزينش بهينه ترين شرايط : 29

3ـ3ـ نمودار گردش مواد در کارخانه  بسته بندي عسل :‌ 33

3ـ4ـ کنترل کيفيت :‌ 33

5ـ3ـ نگهداري عسل :‌ 35

4ـ براورد‌هاي نفتي :‌ 38

5ـ بررسيهاي مالي و اقتصادي :‌ 49

رديف 52

شرح 52

ظرفيت 52

تعداد 52

رديف 54

شرح 54

تعداد 54

رديف 55

شرح 55

مشخصات فني 55

رديف 56

شرح 56

مساحت (مترمربع) 56

رديف 57

شرح 57

مقدارکار (مترمربع) 57

خلاصه تهيه و بسته بندي عسل 79

نوع توليدات : 79

مشخصات فني 79

2 79

عسل 100 گرمي 79

عسل با بسته بندي 100 گرمي که جنس ظرف ان پلي‌اتيلنن با PVC است. 79

8000 79

عدد 79

3- ويژگيهاي فرايند ، نکات فني و شرايط عملياتي : 80

4- مواد اوليه اصلي : 82

5- ماشين الات و تجهيزات اصلي (فرايند توليد ، ازمايشگاه و تعميرگاه ) 83

رديف 83

ماشين الات و تجهيزات 83

مشخصات فني 83

تعداد 83

تامين 83

6- تعداد کارکنان : 84

7- کل انرژي مورد نياز : 84

8- زمين و ساختمانها : ( مترمربع ) 84

9- اقلام اصلي سرمايه گذاري ثابت : 85

تجهيزات و تاسيسات عمومي 85

10- کل سرمايه گذاري : 85

11- سود و زيان ساليانه 86

سال دوم 86

12-نقطه سربسر : 87

ميليون ريال 87

ميليون ريال 87

13- نرخ بازده مالي (درصد) : 87

وام 30% سرمايه گذاري ثابت 87

سوده 15% 87

سود15% 87

 


 
1ـ چکيده 
1ـ1ـ مشخصه طرح :
عنوان طرح تهيه عسل و بسته‌بندي در بسته‌هاي 50 و 100 گرمي (صادراتي ) مي‌باشد . طبق استاندارد شماره 92 ايران چنين تعريف شده است : عسل محصولي است طبيعي که توسط زنبورهاي عسل از شهد گل و يا شهد قسمتهاي ديگر گياه در کندو بوجود مي‌ايد . و ويژگيهاي عمومي ان مي‌بايست بر طبق استاندارد تدوين شده باشد . محصول جنبي اين طرح موم مي‌باشد و ظرفيت توليدي طرح 125 کيلوگرم عسل بسته‌بندي شده در ظروف 50 و 100 گرمي يکبار مصرف در ساعت مي‌باشد . 
2ـ1ـ فرايند توليد : 
عسل شان پس از خروج از کندو در گرمخانه قرار داده شده و سپس بوسيله دستگاه اکستراکتور ، عسل از موم جدا سازي مي‌شود . عسل بدست امده سپس صاف شده و پس از پاستوريزاسيون بوسيله دستگاه بسته‌بندي اتوماتيک بسته‌بندي مي‌شود .
3ـ1ـ شرايط عملياتي : 
تعداد روز کاري در سال 270 روز و بر اساس يک شيفت 8 ساعته محاسبه شده است . 

4ـ1ـ در صد تامين مواد اوليه : 
ماده اوليه اصلي يعني عسل کلا از داخل کشور تهيه مي‌شود و مواد بسته بندي وارداتي است و مي‌توان گفت که 90 درصد مواد اوليه داخلي و 10 درصد وارداتي مي‌باشد . 
5ـ1ـ تعداد کارکنان :‌
مديريت يک نفر ، پرسنل توليدي شامل 7 نفر کارگر و دو تکنسين ، اداري و مالي 2 نفر ،‌نگهبهان و خدماتي 1 نفر ، راننده و تداکاتچي 1 نفر ، تاسيساتي يکنفر ،‌جمع پرسنل 15 نفر . 
6ـ1ـ تاسيسات زير بنايي :‌
کل توان برق 80 کيلووات : فرايند 54 کيلوات ، تاسيسات 16 کيلو وات ،‌اضطراري 11 کيلو وات ، اب مصرفي روزانه در حد استاندارد اب اشاميدني و به ميزان 5 متر مکعب در روز قابل تامين از شبکه سراسري . 
روزانه حدود 200 ليتر گازوئيل جهت ديگ بخار به مصرف  مي‌رسد . 
سيستم جمع اوري و تصفيه و دفع فاضلاب بطريق سپتيک تانک پيش بيني شده است . 

7ـ1ـ دستگاهها و تجهيزات خط توليد : 
فقط دستگاه‌ بسته‌بندي اتوماتيک عسل در بسته‌هاي 50 و 100 گرمي خارجي مي‌باشد و کل هزينه ارزي 230000 دلار و کل هزينه ريالي 230000 هزار ريال مي‌باشد . 
8ـ1ـ زمين و ساختمانها : 
مساحت زمين 2500 متر مربع ،‌کل زير بنا 725 متر مربع ،‌سالن توليد 200 متر مربع ،‌انبارها 310متر مربع ،‌تاسيسات 80 متر مربع ، داراي 45 متر مربع ، نگهباني 30 متر مربع . سرويس بهداشتي 15 متر مربع ، نمازخانه و نهار خوري 20 متر مربع ، گرمخانه 20 متر مربع و ازمايشگاه 15متر مربع . 
9ـ1ـ سرمايه گذاري : 
سرمايه ثابت 291066 هزار ريال ، سرمايه در گردش 200267 هزار ريال و کل سرمايه گذاري 491333 هزار ريال مي‌باشد . 
سرمايه گذاري مجري بميران 40 درصد 201333 هزار ريال و وام بلند مدت 170000 هزار ريال و وام کوتاه مدت 120000 هزار ريال ميباشند . 


10ـ1ـ قيمت تمام شده : 
کل هزينه‌هاي ثابت توليد 58542 هزار ريال و کل هزينه‌هاي متغير توليد 802312 هزار ريال مي‌باشد و قيمت تمام شده هر کيلو محصول توليدي 3188 ريال است . 
11ـ1ـ قيمت فروش :‌
قيمت فروش محصول از قرار هر کيلو 4000 ريال محاسبه شده است . 
12ـ1ـ شاخصهاي اقتصادي : 
سود ويژه در ظرفيت‌ نهائي 215146 هزار ريال ، ارزش افزوده خالص 269237 هزار ريال ، نقطه سر به سر 21 درصد ، نرخ بازدهي 35 درصد ، دوره برگشت سرمايه 4/2 سال و سرمايه گذاري ثابه سرانه 19404 هزار ريال مي‌باشند . 
2ـ کليات : 
مقدمه : 
ماده اوله بيشتر عسلي که در دنيا توليد مي‌شود شهد گلها است ،‌اين شهد توسط زنبور عسل جمع‌اوري و در داخل کندو تبديل به عسل مي‌شود . شهد و گرده در واقع طمعه‌اي است که اغلب گياهاني که نياز به گرده افشاني توسط حشرات دارند ، توليد کرده تا حشرات را بطرف خود جلب نمايند . 
زنبوران عسل مهمترين حشرات گرده افاشت بوده و در واقع مي‌توان گفت که عسل محصول جنبي عمل گرده افشاني است . ارزش ساليانه محصولاتي که بکمک حشرات گرده افشان توليد مي‌شوند بيش از دويست ميليارد ريال بوده در حاليکه ارزش ساليانه عسل در دنيا حدود چهار ميليارد ريال مي‌باشد . از بين حشرات بالا زنبور عسل معمولي يا Apismellifera بيشترين را توليد مي‌نمايد . 
بنابر انچه شد ، بيشترين عسل دنيا از شهد گل گياهاني که احتياج به حشرات گرده افشان دارند توسط زنبور و با مديريت زنبور دار توليد مي‌شود. در اين رابطه نقش زنبور عسل بسيار جالب توجه است . سوخت يک زنبور در حال پرواز حدود 2/1 ميلي گرم عسل در کيلو متر يا بعبارت ديگر يک ليتر عسل در هر سه ميليون کيلومتر مي باشد . براي توليد هر يک کيلوگرم عسل اضافي که به بازار عرضه مي‌شود ،زنبور عسل هشت کيلوگرم ديگر عسل براي دوام وبقاء خود احتياج دارد . براي توليد عسل بالا مسافتي جمعا معادل شش دور گردش در مدار زمين ( و با سوختي معادل 25 گرم براي هر دور ) طي شده است . بعبارت ديگر براي توليد هر شيشه نيم کيلوئي عسل که به بازار عرضه مي‌شود و مابعنوان مصرف کننده بسرعت ان را مورد استفاده قرار مي‌دهيم . زنبوران مجموعا مسافتي معادل سه دور گردش در مدار زمين را طي کرده و در هز دورگردش 25 گرم عسل بعنوان سوخت مصرف کرده‌اند . 
بيشترين عسلي که زنبوران توليد مي‌نمايند مورد مصرف خودشان قرار گرفته و زنبور دار فقط عسل اضافي يا در واقع مازاد بر احتياج کندو را برداشت مي‌نمايد . بطور کلي توليد عسل در هر منطقه بستگي به عوامل زير دارد : 
الف :‌ ميزان شهد و گرده و عسلک گياهان منطقه ( گرده پروتئين لازم براي نوزادان زنبور عسل را فراهم مي‌نمايد . ) 
ب : محدوده و قدرت چراي زنبوران در منطقه :‌
ج : وجود جمعيت کافي براي بهره‌برداري از منابع شهد . 
د : اب و هوا مشخص مي‌نمايد چه مقدار از استعدادهاي شهد و زنبور قابل بهره‌برداري و استفاده خواهد بود . 
بطور کلي طبق امار ارائه شده توسط سازمان دامپروري کشور اين صنعت در شرايط کنوني باعث اشتغال 40000 نفر زنبور دار گرديده است که در غالب 168 شرکت تعاوني زنبور داري متشکل مي‌باشند که طبق اخرين امار داراي 000, 800, 1 کندوي مدرن و حدود 300000 کندوي بومي مي‌باشند که توليد ساليانه انها نزديک به 20000 تن عسل مي‌باشد . 
1ـ2ـ انواع عسل : عسل به چند طريق طبقه بندي مي‌شود . 
الف : بر حسب توع شهد ( مانند عسل مرکبات ،‌عسل اقاقيا ،‌عسل کوه و … ) 
ج :‌بر حسب نوع ارائه به بازار ، مانند عسل شان يا عسل تصفيه شده . 
1ـ2ـ1ـ خواص فيزيکي عسل : 
از نقطه نظر فيزيکي عسلي که از شان استخراج مي‌شود مايعي است محتوي مقادير متفاوتي از مواد مختلف از قبيل يونهاي معدني ، ساکاريد‌ها و مواد الي محلول ،‌مولکولهاي پروئين و پلي ساکاريد‌هائي که بشکل کلوئيد در ان پخش مي‌باشند و همچنين اسپرهاي مخمر‌ها و قارچ‌ و مواد درشتر مانند گرده  .
از انجائيکه بيشترين ماه تشکيل دهنده عسل قندها هستند . اغلب خواص فيزيکي ان بستگي به تراکم و انواع کربوهيدراتهاي موجود در ان دارد. 
گرچه عسل ظاهرا شربتي است که بطور متوسط 84 درصد مواد جامد ان را گلوکز ( دکستروز) و فروکتور ( لولوز) تشکيل مي‌دهند ولي خصوصيات فيزيکي ان ( ويسکوزيته ، ضريب شکست ) تا حدودي با محلول قند اينورت ( مخلوطي از گلوکز و فروکتوز که در اثر هيدروليز سوکروز حاصل مي‌شود . ) که به همان ميزان اب داشته باشد متفاوت است . خصوصيات بالا بسته به ميزان اب عسل يا مواد جامد ان تغيير مي‌کند . ميزان اب عسل براي توليدکنندگان ، کارخانه‌هاي بسته‌بندي و بخار عسل از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است زيرا ميزان اب رابطه مستقيمي با تخميرو ترش شدن و در نتيجه فاسد شدن عسل  دارد . 
1ـ2ـ2ـ خاصيت اب پذيري : 
خاصيت اب پذيري يا هيگروسپکي هر ماده عبارتست از قدرت ان ماده در جذب رطوبت هوا . اين خاصيت معمولا‌ با رطوبت نسبي محيطي که ان ماده در ان بحالت تعادل در مي‌ايد بيان مي‌شود . حالت تعادل خالتي است که  در ان جسم نه اب از دست داده و نه اب جذب نمايد . عسل نيز بعنوان يک محلول غليظ قندي داراي خاصيت هيگروسپکي قابل ملاحظه‌اي مي‌باشد .اهميت خاصيت هيگروسپکي عسل بدو علت زير ميباشد : 
الف :‌عسل با جذب اب ( که تحت شرايط معيني انجام مي‌گيرد ) رقيق شده و در نتيجه در معرض تخمير و ترش شدن قرار مي‌گيرد . 
ب : شيريني جات : نانهاو ساير مواد غذايي که  در تهيه انها عسل بکار رود نرم و تازه خواهند ماند . بهمين دليل براي حفظ رطوبت و جلوگيري از خشک شدن زياده از حد توتون نيز از عسل استفاده مي‌شود . 
 

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink