دانلود پروژه کارآفرینی توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 موضوع : پروژه کارآفرینی توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                              صفحه
در مورد طرح جاری 4
چکیده 4
مقدمه 4
انواع محصولات خوراکی گلخانه ای در ایران: 5
اسکلت گلخانه : 7
سایر بسترها: 10
مشخصات بذر خیار گلخانه ای: 12
مراحل مختلف کشت خیار درختی: 14
آفت و بیماریهای خیار گلخانه ای: 16
۲) مگس های سفید (خانواده ALEVRODIDAE ) 18
4 ) سفیدک دروغین (کاذب ) 19
توضیحات تکمیلی : 24
نشانه های بیماری: 24
شاخص هاي انرژي 27
خلاصه طرح : 30
1-سرمايه گذاري ثابت طرح : 31
1-1- زمين محل اجراي طرح: 31
1-2-محوطه سازي : 31
4-1: تأسيسات و تجهيزات : 32
5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي : 33
6-1- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه : 33
7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي 33
8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري: 34
جدول هزينه هاي ثابت طرح : 34
2-هزينه هاي جاري طرح 35
2-1- مواد اوليه و بسته بندي : 35
2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي : 35
3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي: 36
4-2- هزينه سوخت و انرژي 36
5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري : 37
جدول هزينه هاي جاري طرح 37
جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد: 38
سرمايه در گردش: 38
منابع 42

 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                                              صفحه
شکل 1- نمایش کشت گوجه فرنگی به روش هیدروپونیک در گلخانه 7
شکل 2- نمایش خیار گلخانه ای 17
در مورد طرح جاری
چکیده
با افزایش روز افزون جمعیّت در دنیا و محدودیّت در اراضی قابل کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان یکی از چند راه محدود باقیمانده برای تامین مواد غذایی انسان است با احداث گلخانه، كه یکی از راههای افزایش عملکرد است مي توان در جهت بهبود این امر اقدام نمود. اما محدودیّت انرژی نیز یکی دیگر از چالش های فرا روی بشر است به طوریکه افزایش عملکرد بدون در نظر گرفتن انرژی مصرفی تقریباً بی معنی به نظر می رسد. بنابراین با توجه به مصرف زیاد انرژی در تولیدات گلخانه ای، مطالعه در این زمینه ضروری است. 
مقدمه
پیش بینی می شود که جمعیت جهان تا سال 2040 حداقل به 10 میلیارد نفر برسد از طرفی طبق آخرین آمار ذخایر  نفت جهان تا 40 سال آینده به اتمام خواهد رسید. بنابراین انسان در آینده مجبور به تولید غذای بیشتر با انرژی کمتری خواهد بود.
با توجه به موارد ذکر شده انسان در آینده مجبور به تهیه مواد غذایی برای ده میلیارد نفر از زمین می باشد و چون در سالهای گذشته اکثر زمینهای زراعی (حتی نا مرغوب)هم تحت کاشت قرار گرفته اند. بنابراین فقط استفاده از روشهای نوین و استفاده بهینه از زمینهای زراعی موجود به عنوان یکی از چند راه تهیه غذای بشر آینده باقی می ماند و همواره باید تولید مواد غذایی با افزایش جمعیت تناسب داشته باشد. در غیر این صورت بشر آینده امکان زیست مسالمت آمیز را از دست خواهد داد. بنابراین در آینده تولیدی پایدار و موفق خواهد بود که بتواند در عین تولید زیادتر انرژی کمتری نیز مصرف کند.
یکی از روشهای نوین کشاورزی متراکم (Intensive)، کشت گلخانه ای است. در این روش با مساعد نمودن محیط کشت و صرف انرژی بیشتر از سطح کمتر، تولید بیشتری را بدست مي آوریم. این روش دارای محاسن و معایبی است از محاسن این روش تولید بیشتر در واحد سطح است بطوریکه در یک سطح مشابه تا ده برابر می توان محصول بیشتر به دست آورد. از محاسن دیگر این روش تولید غیر فصل محصول است. 

خلاصه طرح :

موضوع طرح :                      توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه

                                                 ( صيفي جات گلخانه اي )

دستگاه صادره كننده مجوز:      وزارت جهاد كشاورزي

ظرفيت اسمي توليدات :               48605    تن

ظرفيت اسمي توليدات :          خيار، گوجه فرنگي و بادمجان گلخانه اي

تعداد شاغلين :                          7   نفر

مشخصات سرمايه گذاري طرح :

سرمايه گذاري كل طرح :    1434.29       ميليون ريال

سرمايه گذاري ثابت :        1366.48        ميليون ريال

سرمايه در گردش :          67082            ميليون ريال

درآمد ساليانه :                1304.45         ميليون ريال

سود ويژه :                    363.03            ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه :        3.6             سال

نرخ بازدهي سرمايه :        %2709         درصد 

-1: تأسيسات و تجهيزات :

 

رديف

شرح

مشخصات فني

هزينه كل

( ميليون ريال)

1

برق رساني ( حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشي و سيم كشي ها ي مربوطه )

 

25

2

آبرساني ( پمپپ و لوله كشي و ...)

 3 فاز 25 آمپر

25

3

تاسيسات مركزي گرمايش

 

20

-2-محوطه سازي :

رديف

شرح

مساحت           ( متر مربع )

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل        ( ميليون ريال )

1

خاكبرداري و و تسطيح

5000

100

1

2

گود برداري

100

50000

5

3

حصار كشي

300

150000

45

4

فضاي سبز، خيابان كشي

250

200000

50


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink