دانلود پروژه کارآفرینی ایجاد کتابفروشی آنلاین


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی ایجاد کتابفروشی آنلاین

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شماره صفحه

فشرده طرح جاری 5
فصل اول: مقدمه و شرح پروژه 6
1-1- مقدمه 7
کتابخانه مجازی ( Online ) چیست؟ 7
1-2- هدف 7
تفاوت محیط نشر الکترونیکی و نشر سنتی 7
مزایای نشر الکترونیک 9
1-3- ویژگی های کتابخانه مجازی 9
1-4- کاربردهای کتابخانه مجازی 11
1-5- در مورد ما 11
1-6- اهداف استراتژیک 12
فصل دوم: ارزیابی فنی 13
2-1- تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز 14
2-2- تجهیزات نر م افزاری مورد نیاز 14
2-3- تجهیزات اداری و پذیرائی مورد نیاز 15
2-4- نیروها و تخصص های مورد نیاز 15
2-5- مکان شرکت 16
2-6- تجهیزات جابجائی خارج از شرکت 16
2-7- Material و تجهیزات اولیه بسته بندی 16
فصل سوم: ارزیابی مالی و برآورد هزینه ها 17
3-1- برآورد هزینه تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز 18
3-2- برآورد هزینه های تجهیزات نر م افزاری مورد نیاز 18
3-3- برآورد هزینه های تجهیزات اداری و پذیرائی مورد نیاز 19
3-4- نیروها و تخصص های مورد نیاز 20
3-5- برآورد هزینه اجاره مکان شرکت 21
3-6- هزینه تجهیزات جابجائی خارج از شرکت 21
3-7-هزینه  Material و تجهیزات اولیه بسته بندی 21
3-8- برآورد هزینه استهلاک 22
3-9- برآورد هزینه های تعمیرات و نگهداری 22
3-10- پیش بینی فروش و برآوردهای مالی 23
برآورد هرینه هایی که در خرید و فروش سالیانه کتابخانه دخیلند 24
هزینه های ثابت و متغیر 24
مبلغ فروش کل 25
سود و زیان ویژه 25
د) نقطه سر به سر 25
دوره برگشت سرمایه 26
3-11- نحوه سزمایه گذاری 26
فصل چهارم:بررسی تعاریف و مزایای طرح 27
4-1- چشم انداز 28
4-2- مزایای استفاده از تجارت الكترونیكی 29
4-2-۱- بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی 30
4-2-۲- حذف نسبی واسطه ها 30
4-2-۳- افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید كنندگان 31
4-2-۴- سفارشی كردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی 31
4-2-۵- پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری 32
فصل پنجم:معرفی قابلیتهای CMS E-Shop 37
فصل ششم: روشهای ارتباط با مشتریان 41
فصل هفتم: روشهای بازاریابی 44
7-1- برای بایاریابی به روشهای ذیل اقدام خواهد گردید 45
7-1-1- تعیین اهداف برای وب سایت 46
7-1-2- اصول اهداف، بازارهای هدف و محصولات 47
7-1-3-اهداف اولیه 48
7-1-4- تبلیغ آنلاین محصولات و خدمات 49
7-1-5- فروش آنلاین کالا و خدمات 50
7-1-6- پشتیبانی آنلاین محصولات 50
7-1-7- اطلاع رسانی درباره شرکت و محصولات 51
7-1-8- معرفی نام و آرم شرکت 51
7-1-9- سایر اهداف اولیه 52
7-1-10- سایر عناصری که باید مدنظر قرارگیرد 53
7-1-10-1- طراحی سایت بهمنظور معرفی صحیح در موتورهای جستجو 54
7-1-10-2- بازگشت مجدد بینندگان به سایت 54
7-1-10-3- پیشنهاد دیدن سایت به دیگران 55
7-1-11- اهرمهای بالابردن فروش 55
7-1-12- کسب اجازه بازاریابی از مشتریان 56
7-1-13- تشکیل مشتریان وفادار 57
7-1-14- بکاربردن عناصر نگهداری مشتریان 57
7-1-15- آخرین توصیهها درباره تعیین اهداف 58
7-2- بازارهای هدف 58
7-3- محصولات و خدمات 61
7-4- اصول 64
فصل هشتم: امکانسنجی طرح 65
8-1- بررسی بازار 67
8-2- بررسی سهم بازار از خدمات 68
8-3- بررسی عرضه گذشته و حال 69
8-4- بررسی امکانات و محدودیتهای ارائه خدمات 71
امکانات 71
محدودیتها 72
8-9- بررسی وضعیت رقابت 73
8-10- بررسی ثبات تقاضا 77
فصل نهم : ارزیابی اقتصادی طرح 82
9-1- ارزیابی اقتصادی 83
9-2- بررسی و تجزیه و تحلیل هزینه و سود آوری طرح از دید جامعه 84
9-3- بررسی اثرات طرح روی توزیع در آمد در جامعه 85
9-4- موانع و مشکلات 87
9-5- مشتريان شركت چه كساني هستند 90
9-6- بررسی اثرات طرح بر روی خودکفائی ، اشتغال و نظم اجتماعی کشور 91
9-7- بررسی نحوه ارائه خدمات و سرویس 92
9-8- بررسی برنامه زمانبندی اجرای طرح 93
9-9- بررسی تناسب تکنولوژی کار با جامعه 93
9-10- جمع بندی ونتیجه گیری 94
فصل دهم : فرمهای توسعه طرح جاری 96

فشرده طرح جاری
کل سرمایه مورد نیاز طرح :               000/190/336  ریال
میزان نقدینگی :                                 000/190/200 ریال
میزان وام مورد نیاز:                           000/000/200 ریال
نیروهای مورد نیاز:                                        6 نفر
مدت زمان پیاده سازی طرح:                           60 روز کاری
مدت بازگشت سرمایه:                                        3.4   سال

فصل اول: مقدمه و شرح پروژه

1-1- مقدمه
کتابخانه الکترونیکی یا مجازی ( Online ) چیست؟
کتابخانه مجازی محیطی است کاملا نرم افزاری که در آن تمامی محصولات فرهنگی مانند کتاب ، سی دی و ... را برای کلیه کاربران ارائه می نماید.
استفـاده‎‎ از ایـن‎ كتـابخـانـه بـرای‎ دانشگاهیان‎‎‎ ، كتابداران و ناشـران بـسیـار مناسب‎ و مقرون‎ به‎‎ صرفه است‎.
این‎ كتابخانه‎‎ هیچگاه تعطیل‎ نخـواهـد بود و كتابها در امانت‎‎ شخص‎ دیگری‎ نیسـت و امكان‎ مراجعه‎‎ به پانوشت‎ ها با پیوند هـای‎ نشانی‎‎ اینترنتی در این‎ كتابخانه‎ میسراست‎.

1-2- هدف
هدف از اجرای این پروژه پیاده سازی ، ایجاد کتابخانه و کتابفروشی آنلاین جهت فروش انواع کتابها و جزوات آموزشی به صورت آنلاین می باشد.

تفاوت محیط نشر الکترونیکی و نشر سنتی 
1. تنوع محتوا:  تنوع محتوا یکی از وجوه برجسته محیط نشر الکترونیکی در مقایسه با نشر سنتی است. در محیط نشر الکترونیکی نه تنها متن و تصویر توأماً قابل تلفیق هستند بلکه امکان استفاده از رسانه های شنیداری، ویدیویی و تصاویر متحرک در کنار متن وجود دارد.
2. غیر خطی بودن :  محیط نشر الکترونیکی برخلاف نشر سنتی از الگوی نظم خطی پیروی نمیکند. یک کتاب از صفحه عنوان و فهرست گرفته تا انتهای آن دارای منطق چیدمانی خاصی است که بدون آن از حیِّز انتفاع خارج میشود. در نشر الکترونیکی این تقدم و تأخر ضرورتی نداشته و با استفاده از "پیوند"های موجود در صفحه ، مطالعه منبع امکانپذیرمیگردد. در مورد کتابخانه مبتنی بر وب نیز در مقایسه با کتابخانههای معمولی چنین وضعیتی وجود دارد.
3. شیوه نگهداری: نگهداری منابع در محیط نشر الکترونیکی با استفاده از سیستم ذخیره در فایل انجام می شود و اسناد در قالبهای متنوع قابل ارائه هستند. در شیوه سنتی کتابخانهها، مقالات، کتابها، روزنامهها و... بطور فیزیکی در کتابخانه ذخیره میشودکه خود فضای زیادی را اشغال می نماید
4. تنوع راههای انتقال اطلاعات: در بستر نشر الکترونیکی اسناد و اطلاعات با سرعت بیشتر و شیوه های متنوعتری قابل انتقالند؛ مانند پست الکترونیکی و FTP . در محیط سنتی نشر و ارائه اطلاعات چنین تنوعی برای دسترسی به اطلاعات وجود ندارد .
5. کاهش هزینه: هزینه تولید و انتشار اطلاعات با وجود ابزارهای گوناگون بسیار پایینتر از نشر و ارائه اطلاعات بر روی کاغذ، میکروفیلم، نگاتیو و فیلم است. سایر هزینه های تولید و اشاعه اطلاعات نیز بطور غیرقابل مقایسهای کاهش مییابد.
6. روشها و مکانیزمهای انتشار : فرایندهای تولید و انتشار اطلاعات در محیط نشر الکترونیکی در مقایسه با نشر و اشاعه اطلاعات سنتی، ساده و سریعتر هستند .
سایت وب ، آشکارترین وجه نشر الکترونیکی است. طراحی سایت فرایندی است که برنامهریزی شده که بر اساس آن محتوا، اطلاعات و سایر گزینه های مورد نظر در چارچوب ساختاری مشخص به محیط الکترونیکی اینترنت انتقال یافته و دسترسپذیر میگردد . اغلب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی از اواسط دهه 90 به ایجاد وب سایت و ارائه خدمات از این طریق پرداخته اند . وب سایت هر کتابخانه از یک سو پنجره ای به آن کتابخانه و از سوی دیگر ، راهنمای کاربران در اینترنت می باشد . در واقع کتابخانه ها علاوه بر ارتباط و بهره گیری از امکانات اینترنت ، می توانند از این طریق به معرفی خود و ارائه خدمات بپردازند . 
سایت کتابخانه به عنوان مهمترین منبع پشتیبانی از "آموزش مبتنی بر وب ، نقش منبع تأمین کننده اطلاعات را ایفا میکند.

مزایای نشر الکترونیک 
1. وجود یک استاندارد برای طراحی صفحات سایت : به طوری که همه صفحات از یک طرح و سبک ثابت پیروی می کنند .
2. همه اطلاعات , توسط عبارات مختصر در صفحه خانگی کتابخانه قرار دارد و توسط فراپیوندها امکان دسترسی به اطلاعات مفصل در سایر صفحات سایت می باشد ؛ 
3. امکان ارتباط بین صفحات : کاربران به آسانی می توانند در سرتاسر سایت حرکت کنند .

1-3- ویژگی های کتابخانه مجازی
1. ثبت اطلاعات کتب و طبقه بندی آنها بر اساس بخشهای ذیل ، به این معنی که کاربران بتوانند اطلاعات کتب را بر اساس یکی از دسته بندی های ذیل مشاهده نمایند : 
موضوع : چند جمله تبلیغی در ارتباط با موضوع کتاب نمایش می یابد و سپس در صورت انتخاب کاربر ، فرم مربوط به خرید یا سفارش کتاب نمایش می یابد . 
نویسنده یا مترجم : 
الف ) نام و نام خانوادگی
ب ) سال و محل تولد
ج ) میزان تحصیلات
د ) سوابق فعالیتهای سیاسی و فرهنگی 
اهداف : اهدافی که کتاب بر اساس آن نوشته شده است . 

2. عضو گیری سایت و گروه بندی ایشان بر اساس : 
گروههای سنی 
میزان تحصیلات 
زبان مادری مانند فارسی ، عربی و ... 
شغل و ... 

3. ارسال اطلاعات کتب برای اعضا : 
اطلاعات کتب جدید را که بر اساس موضوع و ... طبقه بندی نموده بودید ، در این قسمت برای آدرس ایمیل اعضایی که آنها را نیز بر اساس شغل و تحصیلات و ... طبقه بندی نموده بودید ، ارسال می نماییم.

4. راهنمایی کاربران برای خرید کتاب : 
دریافت نظرات خوانندگان کتاب و انعکاس آن به خریداران 
نمایش نموداری میزان فروش و استقبال از کتاب 
تعداد تجدید چاپ شدن یک کتاب 
تعداد چاپ یک کتاب در هر سری 

5. جستجوی پیشرفته 
امکان جستجو بر روی نام ، موضوع , نویسنده ، مترجم و ... . 
6. ارائه گزارش های قابل چاپ موارد فوق الذکر از طریق اینترنت برای علاقه مندان 
7. معرفی نویسندگان ، مترجمین ، ناشران و ... با ذکر تحصیلات ، زندگینامه , و آلبوم عکس نویسندگان

1-4- کاربردهای کتابخانه مجازی 
سایت وب ، آشکارترین وجه نشر الکترونیکی است. طراحی سایت فرایندی است که برنامهریزی شده که بر اساس آن محتوا، اطلاعات و سایر گزینه های مورد نظر در چارچوب ساختاری مشخص به محیط الکترونیکی اینترنت انتقال یافته و دسترسپذیر میگردد . اغلب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی از اواسط دهه 90 به ایجاد وب سایت و ارائه خدمات از این طریق پرداخته اند . وب سایت هر کتابخانه از یک سو پنجره ای به آن کتابخانه و از سوی دیگر ، راهنمای کاربران در اینترنت می باشد . در واقع کتابخانه ها علاوه بر ارتباط و بهره گیری از امکانات اینترنت ، می توانند از این طریق به معرفی خود و ارائه خدمات بپردازند. سایت کتابخانه به عنوان مهمترین منبع پشتیبانی از "آموزش مبتنی بر وب ، نقش منبع تأمین کننده اطلاعات را ایفا میکند.
 

هزینه تجهیزات جابجائی خارج از شرکت

ردیف

شرح

تعداد

قیمت

1

پراید دوگانه سوز

1

000/000/70

جمع کل

000/000/70 ریال

 

هزینه  Material و تجهیزات اولیه بسته بندی

 

ردیف

شرح

تعداد  (ماهیانه)

قیمت واحد

قیمت کل

1

CD خام (نقره ای درجه1)

150 عدد

000/10

000/500/1

2

پاکت CD

150 عدد

250

500/37

3

قاب CD

150 عدد

2500

000/375

4

پاکت مخصوص ارسال مرسوله جات

150 عدد

2300

 

000/345

5

پاکت ضد آب و ضد نور

50 عدد

5500

000/275

مبلغ کل (ماهیانه):

500/532/2

مبلغ کل (سالیانه):

000/390/30


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink