دانلود پروژه کارآفرینی کشت توام اردک و ماهی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی کشت توام اردک و ماهی

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 موضوع: طرح کشت توام اردک و ماهی

 

فهرست مطالب
عنوان.......................................................................................................................................................صفحه
مقدمه: 5
تذکرات مهمی که بایستی در اجرای طرح رعایت گردد 8
پیشگفتار 10
کود دهی استخرهای پرورش ماهی 12
جدول انواع کودهای آلی که در پرورش ماهی استفاده می شوند. 13
جدول وزن اردک در سنین مختلف 14
جدول مشخصات دیواره های استخر 16
پرورش اردک 17
جدول هزینه های اجایی طرح / کشت علوفه 21
جدول کشت یونجه 22
جدول تولید یونجه 22
جدول ساختمان 23
جدول تاسیسات بخش کشاورزی 23
هزینه های اجرای طرح تاسیسات و ساختمان پروش ماهی 24
تجهیزات پرورش ماهی 24
جدول انرژی برق مصرفی 26
هزینه های پرورش و نگهداری ماهی/ خرید بچه ماهی 26
تغذیه و رشد ماهی 27
یونجه تر مصرف یک دوره خوراک ماهیان علفخوار 27
جدول تولید ماهیهای کپور 28
جایگاه پرورش اردکها 29
خرید جوجه اردکها 29
ترکیب مناسب خوراک اردکها 30
جدول خوراک اردکها ( دوره در 50 روز درنظر گرفته شده ) 30
جدول تولید اردکها 32
اعتبارات سرمایه طی طرح 32
هزینه های جاری طرح (نیروی انسانی مورد نیاز طرح به شرح جدول زیر است) 33
جدول هزینه های قبل از بهره برداری 33
جداول سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، کل سرمایه گذاری و نحوه سرمایه گذاری 34
جدول سرمایه ثابت 34
جدول سرمایه در گردش 34
کل و نحوه سرمایه گذاری 35
جدول هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری 35
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید و محاسبۀ قیمت تولید 36
جدول تفکیک هزینه های ثابت و متغیر تولید 36
محاسبۀ قیمت فروش: 37
ضمائم طرح: 37
1-نحوه استفاده از کودهای حیوانی در استخرها: 37
2- نژادهای اردک مورد استفاده در طرح: 37
مشخصات اردک پکین  Duck Pekin 38
مشخصات اردک خاکی کمپیل Campbell Khaki drake 39
 

مقدمه:
در شرایط کنونی که جامعه ایران با کمبود مواد پروتئینی مواجه گشته و از طرفی گوشت ماهی به دلیل تامین مواد پروتئینی حیوانی سرشار از انواع مختلف مواد غذایی از قبیل چربیها و کلسیم، فسفر، ... کالری و ویتامین و سایر موادی که برای رشد و نمو و تندرستی بدن بسیار ضرورت دارد، می باشد و جنبه های تغذیه ای و بهداشتی آن در سراسر جهان توسعه یافته و از نظر اقتصادی نیز چنانچه به روش صحیح و به طور اصولی و عمیق عمل گردد از فعالیتهای چشمگیر ودر خور توجه بخش کشاورزی و دامی است و اثبات شده که تولید ماهی از نظر اقتصادی به مراتب نسبت به محصولات زراعی و دامی بیشتر و با صرفه تر است. طبق آزمایشات و بررسی هایی که در انستیتو های تغذیه اکثر کشور های جهان انجام شده برای مصرف سرانه بدن انسان حداقل 16 کیلوگرم ماهی و سایر آبزیان را به منظور تامین پروتئین مربوطه تجویز نموده اند و این در حالی است که سرانه کشور ما هنوز به 6 کیلوگرم نرسیده است. پروتئینها جزء لازم و مهم مواد غذایی انسان را تشکیل می دهند و در حال حاضر 70 درصد از ملل جهان با فقر پروتئینی روبرو هستند و رشد سریع جمعیت و گرایش جوامع گوناگون از کشاورزی به صنعت و کاهش تولید مواد غذایی و گیاهی و جانوری مسئله فقر غذایی را غیر قابل تحمل کرده است. برای نیل به هدف خود اتکایی در بخشهای مختلف کشاورزی بهترین و با صرفه ترین راه استفاده از زمینهای غیر قابل کشاورزی و تبدیل این زمینها به استخر پرورش آبزیان وتولید انواع ماهی و عرضه آنهابه بازارهای مصرف می باشد. 
لذا در جهت تامین کمبود مواد پروتئینی نیاز جامعه، خصوصا ماهی در جهت گسترش و توسعه اقتصادی کشاورزی و پرورش دام و تامین مواد پروتئین با وجود قناتها و رود و یا دریاچه و منابع طبیعی و آب و هوای مختلف در اکثر نقاط کشور و زمینهای غیر قابل کشت و شرایط طبیعی، در این موقعیت حساس ضرورت ایجاب می کند که با ارشاد مسئولین و افراد آگاه و با تجربه در سطح کشور در بدو امر از ذخائر آبی و درجات حرارت و رطوبت مختلف و مساعد، ثانیا از زمینهای غیر کشاورزی به تکثیر و پرورش انواع ماهیان اختصاص داده و به استخر تبدیل نمایند تا راه چاره ای برای تولید ماهی، این ماده کاملا حیاتی تغذیه انسانها را فراهم می نماید و از طرفی سالیانه میلیاردها ریال ارز جهت خرید مواد گوشتی از کشورهای بیگانه مصرف نشده و کشور را بی نیاز و خود کفا کند. 
پرورش ماهیان گرم آبی در حال حاضر اکثرا متکی به استفاده از گونه های کپور می باشد که در بخش پیشگفتار توضیح داده خواهند شد. کپور ماهیان به دلیل طیف گسترده سازگاری با محیط و همچنین ویژگی تغذیه ای خود را در اکثر نقاط کشور پرورش داده می شوند، اما بهترین مکان برای پرورش مناطقی است که حداقل 4 یا 5 ماه از سال، آب دمای تا 25 درجه را در استخر داشته باشد.
 

جدول هزینه های اجایی طرح / کشت علوفه

شرح موارد اجرایی

مساحت مورد عمل

ارزش واحد

ارزش کل به ریال

خرید زمین

40000 متر مربع

20000 ريال

80000000 ريال

تسطیح

9000 متر مربع

2000 ريال

18000000 ريال

زهکشی

1000 متر مربع

2500 ريال

2500000 ريال

کانال کشی آب

1000 متر مربع

1000 ريال

1000000 ريال

جدول ساختمان

شرح

مساحت مورد لزوم

ارزش واحد متر مربع

ارزش کل

ساختمان و دفتر سکونت

80 متر مربع

300000 ريال

24000000 ريال

اطاقک نگهبانی

40 متر مربع

250000 ريال

10000000 ريال

اطاقک نگهداری تاسیسات برق

40 متر مربع

200000 ريال

8000000 ريال

اطاقک نگهداری موتور برق

50 متر مربع

200000 ريال

10000000 ريال

انبار علوفه

100 متر مربع

200000 ريال

20000000 ريال


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink