دانلود پروژه کارآفرینی امکان سنجی طرح بازيافت و توليد گرانول پلی اتيلن ترفتالات


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی امکان سنجی طرح بازيافت و توليد گرانول پلی اتيلن ترفتالات

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 موضوع:مطالعات امکان سنجی طرح بازيافت و توليد گرانول پلی اتيلن ترفتالات

 
فهرست مطالب
عنوان........................................................................................................................................................................صفحه
خلاصه طرح 7
فصل اول: معرفی محصول 9
تاريخچه: {5} 10
جدول (1) افزايش فروش بطري PET را بين سالهاي 1994 تا 1996{5} 10
نمودار (1) رشد بازيافت PET در اروپا 10
شکل (1) مراحل بازيافت 11
نمودار(2) مواد تشکيل دهنده ضايعات جامد{5} 12
1-1- نام و کد محصول {1} 12
2-شماره تعرفه گمرکي {2} 12
•الياف کوتاه پلي استر 12
•الياف بلند پلي استر ها 13
3-1-شرايط واردات و صادرات:{2} 13
4-1-  بررسي و ارائه استاندارد {3} 13
5-1- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول: {10} 14
- قيمت داخلي: 14
- قيمت جهاني: 14
جدول شماره (2)- قيمت جهاني الياف pet پلي استر (دلار به ازاي هر کيلو گرم){10} 15
6-1- توضيح موارد مصرف و كاربرد: {4} 16
جدول شماره (3)معرفي پليمرها: 16
انواع ضايعات پلاستيكي: 17
الف - ضايعات صنعتي 17
ب - ضايعات خانگي 17
ج - ضايعات كشاورزي 17
د - ضايعات تجاري 17
شکل شماره (2) شماي کلي بازيافت pet 18
فوايد بازيافت عبارتند از: 18
جدول شماره (4)-مزاياي زيست محيطي ناشي از باز يافت پلاستيك (درصد) : 19
بررسي چگونگي بازيابي ظروف PET : 20
موارد كاربرد  PET بازيافتي: 21
2- صنعت بسته بندي : 21
5-كاربردهاي متفرقه با تكنولوژي بالا: 22
8- تهيه پلي استرهاي غير اشباع: 22
جدول شماره (5)- خصوصيات فيزيكي الياف PET پلي استر{7} 23
انواع الياف تهيه شده از بطري هاي PET بازيافت شده: {5} 23
الياف بريده: 23
تار: 23
بي بافت ها: 24
الياف پركننده: 24
جدول شماره (6)- گرانروي و وزن مولكولي پلي استر خالص و بازيافتي و الياف ريسيده شده از آنها: {5} 24
مراحل بازيافت بطري هاي PET : 24
7-1- بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول: {7} 25
جدول شماره (7)- كاربردهاي الياف PET به همراه كالاهاي جايگزين آن 25
8-1-  اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز: {4} 25
9-1- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول: {12} 26
جدول شماره (8)- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف کننده پلي اتيلن ترفتالات گريد نساجي 26
جدول شماره (9)- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف کننده الياف پلي استر{12} 27
فصل دوم: وضعيت عرضه و تقاضا 28
2- وضعيت عرضه و تقاضا 29
1-2- بررسي واحدهاي فعال : {1} 29
جدول شماره (10)- فروشنده هاي ماشين آلات  بازيافت PET{11} 39
بررسي واحدهاي در دست اجرا:{1} 39
جدول شماره (11)-ديگر طرح هاي در دست اجراي توليد گرانول PET با پيشرفت 0 % 46
جدول شماره (12)-ديگر طرح هاي در دست اجراي توليد الياف پلي استر : 48
3-2- بررسي روند واردات سال 1384: {8} 48
جدول شماره (13)- واردات پلي اتيلن ترفتالات گريد نساجي{8} 48
جدول (14): روند واردات الياف پلي استر در کشورطي سالهاي 1380 الي 1386- تن{15} 49
4-2- بررسي روند مصرف: {15} 49
جدول شماره (15)- مقدار عرضه و تقاضاي الياف پلي استر در کشورطي سالهاي 1381 الي 1385- تن 50
نمودار شماره (3)- بررسي روند مصرف در سال 1381 الي 1385{15} 50
5-2- بررسي روند صادرات سال 1384: {15} 51
جدول شماره (16)- صادرات پلي اتيلن ترفتالات گريد نساجي 51
جدول شماره (17)- صادرات پلي اتيلن ترفتالات گريد نساجي 51
جدول شماره (18) 52
3- بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها: {5} 54
الف) بازيافت مكانيكي 54
ب) بازيافت شيميايي 54
ج) بازيافت انرژي 54
- بازيافت مكانيكي: 54
الف) روش اول: 56
ب) روش دوم: 56
شکل شماره (3)- فرآيند خط توليد 57
شکل شماره (4)- خط توليد الياف پلي استر از بطري هاي بازيافت PET 58
- بازيافت شيميايي: 58
الف) متانوليز 58
ب) گليكوليز 59
ج) هيدروليز 59
د) آمونوليز 59
- بازيافت انرژي: 59
ماشين آلات مورد نياز براي توليد گرانول pet 59
كشور آلمان: 60
شكل شماره (5) - شماتيك فرآيند بازيافت بطري هايPET 61
كشور امريكا: 62
كشور ايتاليا: 62
كشور هلند: 63
كشور استراليا: 64
كشور ژاپن: 64
كشور فرانسه و دانمارك: 64
٤ .   تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي 64
5 .  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي 65
جدول 19- جدول تقريبي هزينه زمين, آماده سازي و عمراني 65
جدول 20- ماشين آلات و تجهيزات عمومي 66
جدول21- تجهيزات ابزار و ادوات  غير صنعتي 67
جدول 22- مواد و ابزار مصرفي در سال 67
جدول 23- تجهيزات و ماشين آلات صنعتي: براي ظرفيت 20 تا 100 تن در روز 67
جدول 24- حقوق و دستمزد کارکنان در سال اول 68
جدول 25- جمع کل سرمايه گذاري ثابت و جاري طرح بر اساس بيشترين قيمت تمام شده 68
6 .  مواد اوليه مورد نياز و محل تامين 69
جدول شماره (26)- واحد هاي توليد كننده بطري PET 69
7- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح: 70
8-وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال 70
جدول شماره (27)- تعداد پرسنل و ميزان تخصص آنها 70
9- بررسي 71
جدول شماره (28)- برآورد ميزان مصرف سالانه آب ، برق، سوخت طرح در جدول ذيل آمده است: 71
10-وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني: {14} 71
حمايت تعرفه گمرکي (محصولات و ماشين آلات) و مقايسه با تعرفه هاي جهاني 71
حمايتهاي مالي (واحدهاي موجود و طرحها)، بانکها- شرکتهاي سرمايه گذار 72
مشكلات مرتبط با فرايند دريافت تسهيلات 72
1- مشکلات مربوط به عدم تنوع تسهيلات اعطايي: 72
2- مشکلات مربوط به اولويت‌بندي در ارايه تسهيلات: 72
پيشنهاد‌هاي اجرايي 73
برخي از مهمترين منابع حمايتي از طرحها 73
نمودار شماره (4)-مقايسه رشد صادرات با رشدتسهيلات پرداختي به بخش صادرات{14} 73
نمودار شماره (5)- مقايسه رشد تسهيلات پرداختي به بخش صادرات با رشد كل تسهيلات پرداختي{14} 74
11-تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد:{8} 74
جدول شماره  (29)- نتيجه گيري بازار داخلي الياف پلي استر- تن 75
محاسبات مربوط به تحليل نقطه سر به سر، توليد و سود 75
جدول شماره  (30)- برآورد هزينه ثابت : 75
- هزينه هاي  سرمايه اي 75
جدول شماره  (31) - هزينه هاي قبل از بهره برداري 76
جدول شماره  (32)- برآورد سرمايه در گردش : 77
جدول شماره  (33)- نحوه سرمايه گذاري (ميليون ريال‌) 77
جدول شماره  (34)- برآورد هزينه استهلاك پس از اجراي توسعه 78
جدول شماره  (35)-  هزينه هاي توليد ساليانه 78
جدول شماره  (36)- قيمت تمام شده واحد محصول(ميليون ريال) 79
*سود ساليانه 79
دوره بازگشت سرمايه* 80
*  محاسبه نقطه سربه سر 80
جدول شماره  (37)- محاسبه نقطه سربه سر ، در 100درصد راندمان 80
منابع 81

فصل اول: معرفی محصول

تاريخچه: {5}
بازيافت بين المللي PET از اوايل دهه 1990 مورد توجه، قرار گرفته است. تحقيقات نشان مي دهند که در طي سال هاي 1995 تا 2001، جمع آوري بطري هاي PET به منظور بازيافت آنها، افزايش يافته است به طوري که در سال 1999 حدود 302000 تن بطري PET براي بازيافت جمع آوري شد. جدول (1) افزايش فروش بطري PET را بين سالهاي 1994 تا 1996 نشان مي دهد.  همچنين در اين جدول بازيافت جهاني بطريهاي PET نشان داده شده است . همانطور که مشاهده مي شود کاهشي در سرعت بازيافت از سال 1995 تا 1996 رخ داده است که علت آن افزايش روز افزون مصرف بطريهاي PET در اين سالهاست بطوريکه علي رغم افزايش بازيافت بطريها , همچنان سرعت آن دچار کاهش شده است. 


در نمودار (1) رشد بازيافت بطري هاي PET در اروپا در محدوده سال هاي 1990 تا 2004 نشان داده است.
توجه به اين داده و اين حقيقت که توليد PET  در سال هاي آتي تا حدود 30%  افزايش مي يابد, اهميت بايافت آن را بيشتر مي کند.
در سال 2004 حدود 500000 تن بطري PET در امريکا بازيافت شده است که نسبت به سال 2003  ,19%  افزايش داشته است. پيش بيني مي شود تقاضا براي بطري ها  PET  بازيافتي تا سال 2005 حدود 725000 تن باشد.
.

جدول 23- تجهيزات و ماشين آلات صنعتي: براي ظرفيت 20 تا 100 تن در روز

رديف

شرح

مقدار

واحد

قيمت واحد(1000 ريال)

قيمت کل (1000 ريال)

1

دستگاه شستشو

1

دستگاه

145000

145000

2

آسياب

1

دستگاه

97000

97000

3

سيستم انتقال از نوع مارپيچي

3

دستگاه

24000

 72000

4

مخزن شستشو

2

دستگاه

121000

242000

5

ماشين آبگيري اتوماتيک

1

دستگاه

184000

184000

6

ماشين گرانول سازي

1

دستگاه

200000

200000

جدول 24- حقوق و دستمزد کارکنان در سال اول

رديف

شرح

تعداد (نفر)

ماهانه(1000 ريال)

سالانه (14 ماه) (1000 ريال)

1

مدير پروژه

1

6000

84000

2

کارشناس

3

3500

147000

3

تکنسين

5

3000

210000

4

کارگر ماهر و نيمه ماهر

3

2500

105000

5

کارگر ساده

10

2200

308000

جمع کل

به حروف:  هشتصد و پنجاه و چهار ميليون ريال

به عدد:     854000000     ريال

 

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink