دانلود پروژه کارآفرینی تولید کرم خاکی و کود آلی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید کرم خاکی و کود آلی

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 o طرح فنّاورانه

تولید کرم خاکی و کودآلی ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و کود دامی 
 

فهرست مطالب

طرح فنّاورانه 4
اهداف طرح عبارتند از: 4
تولید کود بیولوژیک در دامپروریهای کوچک تا بزرگ 4
ماهيت طرح 5
ويژگيهاي محصول نهايي 5
توصيف شغلي 6
جنبه‌هاي قانوني و چگونگي کسب‌وکار: 6
فرصتها: 6
تهدیدها: 8
راهحلهاي پيشنهادي براي رفع تهديدها: 9
برتري و مزيت کسب ‌و کار نسبت به ديگران 9
نیازمندی های طرح 10
طرح توليد 10
ظرفيت توليد 10
مدل اجرایی و میزان برداشت کود و کرم: 10
تعداد نيروي انساني مورد نیاز طرح 11
زمان شروع و روند زمان بندی کسب‌وکار 12
طرح بازاريابي 12
الف) نقاط قوت: 13
ب)نقاط ضعف 13
ارائه سخنرانیهای علمی در مجامع ذینفوذ جهت فرهنگ سازی 13
رایزنی با مصرف کنندگان، بازرگانان و مدیران ارشد کشور جهت معرفی فعالیتها و اخذ مشارکت آنان 13
طرح مالی 14
هزينه زمين و ساختمان 14
هزينه تاسيسات 14
هزينه تجهيزات 14
الف: در مدل مکانیزه 14
الف: در مدل دستی 15
برآورد سرمايه ثابت طرح با تجهیزات مکانیزه 15
برآورد سرمايه ثابت طرح با وسائل دستی 16
هزينه حقوق و دستمزد پرسنل 16
هزينه مواد اوليه و قطعات مصرفي سالانه 16
هزينه استهلاک ساليانه طرح 17
هزينه نگهداری و تعميرات سالانه 17
هزينه مصرف تاسيساتی ساليانه 18
هزينه بيمه 18
هزينه توليد سالانه 19
سرمايه در گردش 19
برآورد کل سرمايه‌گذاري طرح 20
محاسبه فروش سالانه 20
قيمت فروش محصول 21
نقطه سربه‌سر 21
مدت برگشت سرمايه‌گذاری 21
 
طرح فنّاورانه
تولید کرم خاکی و کودآلی ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و کود دامی 
در مورد ايده و اهداف آن توضيح دهيد:
تولید مواد آلی و بیولوژیک کشاورزی، به فرآوری پسماندهای گیاهی و ضایعات محصولات کشاورزی و بازیافت ، فرآوری پسماندها و ضایعات کشاورزی از جمله کود دامی سبب رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از رها سازی این مواد در محیط زیست می¬شود. کودهای دامی دارای معایبی از نظر کاربرد مستقیم در کشاورزی هستند که مهمترین آنها آلودگی به تخم علفهای هرز، حشرات و عوامل بیماری¬زای گیاهی است که پس از مصرف در انواع کشتها آنها را با مشکلات بسیار مواجه می¬کند. ورمی کمپوست علاوه بر آنکه از این نقطه نظر بسیار سالم است دارای ویژگی¬های دیگری است. این کود ظرفیت نگهداری بالای آب را داشته و عاری از عناصر سنگین آلاینده محیط زیست است. این کود در مقایسه با کود دامی فاقد بو بوده و براحتی در محیط¬های مسکونی قابل استفاده است. کاربرد این کود بسیار آسان است و نسبت به کود دامی غنی¬تر می¬باشد. در این طرح واحدهای دامپروری قادر می¬گردند تا با فرآوری کود دامی خود از این محصول بیولوژیک برای کشت انواع علوفه مورد نیاز دامپروری بجای کود دامی استفاده نمایند. نحوه فرآیند با تواناییهای محلی افراد کاملا تطبیق دارد و نیاز به تجهیزات و سرمایه¬گذاری زیادی ندارد. فرآوری این کود در هر نوع آب و هوایی امکان¬پذیر است و در طی آن واحدهای کوچک خود اشتغال تاسیس می¬گردند. لذا این طرح کاملا کارآفرینانه است.
اهداف طرح عبارتند از:
تولید کود بیولوژیک در دامپروری¬های کوچک تا بزرگ
1- جایگزین کردن کود بیولوژیک بجای کود شیمیایی و دامی
2- کارآفرینی و اشتغال مفید در واحدهای کوچک
3- اشاعه فرهنگ مصرف مواد بیولوژیک 
4- استفاده ازفضاهای بلااستفاده درکشورازجمله گلخانه ها،دامداری ها،پرورش قارچ وکارخانه های صنعتی وانبارها
5- استفاده اززباله تروپسماندهای کارخانجات صنایع غذایی

 ماهيت طرح 
توليدي است که با استفاده از فنّاوری زیستی ساده کود بیولوژیک با ارزشی از پسماندها و کود دامی تولید و عرضه می¬نماید ضمنا از نظر  علمی و فنی خدمات مشاوره¬ای متناسب به افراد مشغول در واحدها می-دهد.وباسرمایه گذاری کم وبااستفاده ازفضاهای خالی وبلااستفاده انجام میگیرد

ويژگي‌هاي محصول نهايي
1- کود بیولوژیک ورمی کمپوست: محصولی پاستوریزه و عاری از عوامل بیماری¬زای گیاهی، انسانی و دارای عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاهان
2- پروتئین حیوانی: به شکل کرم که قابل مصرف در جیره غذایی دام، آبزیان و طیوروساخت داروهای مختلف ومحصولات آرایشی است.
3- تی کمپوست:به عنوان آفت کش وکودمایع
 

مدل اجرایی و میزان برداشت کود و کرم:

دوره

ماه

بستر کودی اولیه

تن

کرم مورد نیاز کیلو

بستر مورد نیاز

متر مربع

ضایعات تر مورد نیاز

کیلو/ روز

کل ضایعات متوسط دوره

تن

برداشت کود در پایان دوره تن

برداشت کرم در پایان دوره تن

2-0

1.5

500

10*5

10

0.6

عدم برداشت جهت ادامه دوره

4-2

50

1500

10*10

50

3

20

5

6-4

150

5000

10*20

150

9

100

15

8-6

450

15000

400

450

27

300

45

10-8

1350

45000

600

1350

81

900

135

 
 

هزينه توليد سالانه

شرح

متغییر

ثابت

هزينه کل(ميليون ريال)

حقوق و دستمزد

328

472

800

مواد اوليه و قطعات مصرفي سالانه

 

 

3800

استهلاک ساليانه طرح

 

 

700

مصارف تاسيساتی

 

 

260

نگهداری و تعميرات

 

 

240

استهلاک هزينه‌های قبل از بهره‌برداری

 

 

320


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink