دانلود پروژه کارآفرینی تولید کرم پوسال


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید کرم پوسال

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 کارآفرینی تولید كرم‌پوسال به صورت کاربردی در ایران


 
فهرست
پیش گفتار: 5
تولید كرم‌پوسال: یک سناریوی کشوری 5
فصل اول کود كرم‌پوسال 0
هدف از ارائه این فصل: 11
سودمندیهای كرم‌پوسال 11
به حداقل رساندن خطر آلودگی: 14
مطالبی در مورد پرورش کرم: 15
مقایسه شیمیایی کمپوست باغی و كرم‌پوسال و همچنین کمپوست دامی: 16
فصل دوم مواد مناسب برای تولید کود كرم‌پوسال 12
هدف از ارائه این فصل: 23
مواد مناسب برای تولید کود كرم‌پوسال: 23
فضولات حیوانی: 23
زبالههای کشاورزی: 24
زبالههای جنگلی: 24
خرده برگهای ریخته شده در سطح شهرها: 24
کاغذ باطله و پارچههای کتانی و ... 24
زبالههای شهری: 25
محلول آبکی بیوگاز: 25
زبالههای صنعتی: 25
جدول: فهرست مواد زاید آزمایش شده برای تولید كرم‌پوسال (Kale 1994) 26
مواد مجاز برای تغذیه کرمها: 27
فصل سوم مورفولوژی کرم 23
هدف از ارائه این فصل: 33
مورفولوژی عمومی کرمهای خاکی: 33
ساختار بدن: 33
حلقهبندی بدن کرم: 33
کلیتلوم: 33
ستا (موهای موجود بر روی بدن کرم): 34
انواع شکافها و روزنههای موجود در بدن کرم: 34
ایزینیا فتیدا (Eisenia foetida) 35
کرم خاکی و حشرات: 37
فصل چهارم روش‌های تولید کود كرم‌پوسال 33
هدف از ارائه این فصل: 43
انواع روشها: 43
شرایط تولید: 44
کف: 44
تل‌بندی: 45
شیاربندی: 46
نحوهی تل‌بندی: 46
لجن کشي و آماده کردن برای تزریق: 47
خرید کرم و مقدار استفاده: 48
توجه: 49
تزریق کرم: 49
مراقبت: 50
برداشت کرم و كرم‌پوسال: 50
روش خانگی: 51
یادآوری: 52
تهیهی کرم خشک: 52
فصل پنجم طرح توجیهی اقتصادی تولید کود كرم‌پوسال 43
و کرم گونهی ایزینیا فتیدا 43
هدف از ارائه این فصل: 61
توجیه اقتصادی تولید کود ورمی‌کمپوست و 61
کرم گونه ایزینیافتیدا 61
ماهيت ايده: توليدي و خدماتي 62
پرورش كرم در مديريت مواد زائد (كاربرد كرم‌هاي خاكي و فنّاوري‌هاي مربوط به آنها در مديريت و كاهش مواد زايد توليد شده) 63
برتري و مزيت اين كسب و كار نسبت به ديگر كسب و كارها: 63
موقعيت محل كار: 63
مراحل مختلف اجراي پروژه: 64
طرح مالی: 64
هزينه تجهيزات 65
هزينه وسايل اداري 66
منابع و مراجع: 75
 
 
پیش گفتار: 
اهداف و ضرورت اجرای طرح تولید کود كرم‌پوسال:
1- ارزش افزوده بالا
2- بهره¬برداری زود و سریع
3- اشتغال‌زایی (در روستاها –شهرها)
4- در اکثر نقاط کشور می¬تواند به عنوان طرحی نو مطرح گردد.
5- توسعه اقتصادی –کسب درآمد
6- هزينه كم جهت اجرا براي يك نفر و يا شركتها

تولید كرم‌پوسال: یک سناریوی کشوری
فرآیند تولید كرم‌پوسال می¬تواند علاوه بر مزارع در خانه¬ها و فضاهای دانشگاهی، رستورانها، گلخانه-ها و مشاغل مربوط به خاک نیز انجام گرفته و فواید بسیاری در بر دارد. برای پی بردن به نمونه¬هایی عالی از این کار در مقیاس¬های کوچک و بزرگ و فناوری¬های پایین یا پیشرفته این بخش را از نظر بگذرانید.
هدف ما بر این بوده است که در گسترش و سود بردن از طرح یا شغل تولید كرم‌پوسال به شما عزیزان علاقه¬مند کمک شود¬. خدمات مشاوره¬ای ما بر پایه سالها تجربه در زمینه مدیریت منابع آلی شکل گرفته است. ما به مشتریان خود کمک می¬کنیم تا راه¬حل¬هایی عملی در پیش گیرند. این امر به معنای یافتن تعادل صحیح بین مواد اولیه و روشهایی در جهت رسیدن به اهداف شماست. ما اطلاعات خود را راجع به بازار با رویکردهای اثبات شده در این زمینه و تفکر خلاق در می¬آمیزیم تا بهترین راه‌حل را بیابیم. در سرتاسر دنیا، دانشمندان و کشاورزان در حال ایجاد واحدهای تولید كرم‌پوسال در مقیاس بزرگ می¬باشند. تلاش ما بر این مبنا بوده است که بتوانیم کمکی به عزیزان علاقه¬مند به عرصه تولید کود كرم‌پوسال بکنیم.
Vorm معادل لاتین کلمه «کرم» می¬باشد و تولید كرم‌پوسال نیز اصولاً تهیه کمپوست توسط کرم¬ها است.
برخلاف رفتار ناخوشایند ما با طبیعت، کرمها در سرتاسر کره زمین به حاصلخیزی و هوادهی بیشتر خاک کمک می‌کنند. آنها حتی می¬توانند در حل مشکل زباله¬های آلی نیز به ما کمک نمایند. وجود زباله¬های آلی فاسد شونده باعث آلودگی منابع آب زیرزمینی می¬شوند.
کرم¬ها قادرند این زباله¬های آلی را خورده و در مقابل، کود در اختیار ما قرار دهند و این معامله-ای است که انسان نمی¬تواند براحتی از آن صرف‌نظر نماید.
چارلز داروین بیش از چهل سال بر روی کرمهای خاکی مطالعه نمود. او می¬گوید: «کرمها زندگی گیاهی را بسیار بهبود می¬بخشند. آنها خاک را سوراخ کرده و باعث نرمی آن می¬شوند. همچنین با کشیدن ساقه¬ها و شاخ و برگهای کوچک به درون خاک و نیز آوردن تعداد زیادی از خاکدانه¬های ریز به سطح خاک، باعث افزایش نفوذپذیری خاک در هنگام بارندگی می¬شوند. این کلوخه¬ها، مدفوع کرمی نام دارند که به عنوان فضولات کرمها، کود آلی مناسبی برای رویش دانه¬ها و علف¬ها می‌باشند.»
 

هزينه تاسيسات

هزينه کل (ميليون ريال)

مشخصات فنی

شرح

1

مهتابی و لامپ و سیم

برق رسانی

5

شیلنگ 2.5 اینچی و شیر آب و آبفشان

آب رسانی

5

فن

تاًسیسات گرمایش و سرمایش

11

 

جمع کل

 

 

 هزينه مواد اوليه و قطعات مصرفي سالانه

هزينه کل (ميليون ريال)

قيمت واحد (ميليون ريال)

وزن

شرح

12.5

0.25

500 تن

كود حيواني (گاوي)

6.4

0.8

8 تن

ساقه‌ی ذرت

16

0.8

20 تن

کاه و کلش

500

0.5

1000 كيلو

كرم گونه ایزینیا فتيدا

10.57

0.021 کیلویی

یک کیلویی،  

12 کیلو
پنج کیلویی،  

72 کیلو
ده کیلویی،

75 کیلو
بیست و پنج کیلویی،344 کیلو

واحد بسته بندی

0.3

0.01

30

دستکش

 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink