دانلود پروژه کارآفرینی تولید کنستانتره میوه


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید کنستانتره میوه

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 کارآفرینی کنسانتره میوه

کارآفرینی کنسانتره میوه 1
خلاصه طرح 3
كنستانتره سيب 6
كنستانتره انگور: 7
5ـ مديريت طرح: 7
6ـ وضعيت حقوقي طرح: 8
الف ـ مشخصات ثبتي محل اجراي طرح: 8
نتيجه بررسي و پيشنهاد 10
ب ـ مشخصات ثبتي و ارزش وثايق و اعتبار ضامن با احتساب ضرايب مربوطه: 10
تضمين مورد نياز: 11
ج- مجوزهاي قانوني: 11
جدول سرمايه گذاري و منابع آب 13
منابع تامين سرمايه گذاري 13
الف) تسهيلات بانكي 13
ب) سرمايه گذاري شريك 13
جدول موارد مشاركت مدني 14
منابع تامين سرمايه گذاري در مشاركت مدني 14
ارزش سهم الشركه بانك در پايان دوران مشاركت مدني 14
جدول شماره (1) ساختمانها و تاسيسات موجود             (ارزش كل به هزار ريال) 15
جدول شماره 2-  ساختمان ها و تاسيسات موردنياز             (ارزش كل به هزار ريال) 16
1 17
000/200/1 17
8 18
000/900 18
16 19
رديف 19
تعداد 19
ادامه جدول 2-  ساختمانها و تاسيسات مورد نياز      ارزش كل به هزار ريال 20
ادامه جدول شماره 3-7) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ـ وارداتی    (ارزش کل به هزار ریال) 22
رديف 26
1 26
جدول شماره ( ) توليدات سالانه طرح 28
جمع اصل يورو 45813000 30
شرح 33
مباني محاسباتي 35
لوازم و وسايل بسته بندي 36
سيب 36
انگور 36

 
خلاصه طرح
ـ درخواست كننده تسهيلات : شركت كشت و صنعت در سبلان (سهامي خاص) 
ـ موضوع طرح                    :    احداث و راه‌اندازي كارخانه توليد كنسانتره ميوه به ظرفيت 7000 تن در سال 
ـ محصول اجراي طرح          : كيلومتر 5 جاده مشكين‌شهر به اهر ـ استان اردبيل 
ـ سرمايه‌گذاري قبلي 
(ريالي)                            : 620/655/2 هزار ريال 
(ارزي)                             :   - 
ـ سرمايه‌گذاري جديد 
(ريالي)                            :   047/921/24 هزار ريال (با احتساب سرمايه در گردش و سود دوران مشاركت مدني) 
                    047/241/19 هزار ريال (بدون احتساب سرمايه در گردش و سود دوران مشاركت مدني) 
(ارزي)    :       482/887/3 يورو بدون سود دوران مشاركت
ـ تسهيلات بانك 
(ريالي)                              :  000/000/12 هزار ريال از محل اعتبارات SME (سود دوران مشاركت مدني: 000/680/1 هزار ريال) 
(ارزي)                              : 000/400/3 يورو از محل اعتبارات صندوق ذخيره ارزي (سود دوران مشاركت مدني: 000/102 يورو) 
ـ سرمايه‌ در گردش             : 000/000/4 هزار ريال 
ـ سهم سرمايه‌گذاري جديد متقاضي
 (ريالي)                           : 047/241/7 هزار ريال 
 (ارزي)                           : 482/487 يورو 
ـ مدت تسهيلات               : يكسال دوران مشاركت مدني و 6 سال بازپرداخت با اقساط سالانه 
ـ سود مورد انتظار: 
(ريالي)                             : 14 درصد در سال 
(ارزي) :                           با توجه به امتيازات منطقه محروم، 3 درصد در سال (2 درصد سهم بانك و 1 درصد سهم دولت) 
نرخ بازده سرمايه‌گذاري      : 44/24 درصد نتيجه‌گيري شده است. 
 

جدول شماره (1) ساختمانها و تاسيسات موجود             (ارزش كل به هزار ريال)

رديف

شرح

تعداد/ مقدار/ مساحت

مشخصات فني

سال احداث يا خريد

ارزش واحد فعلي (ريال)

ارزش كل

1

سالن توليد

2640 متر مربع

تسطيح، رگلاژ، شناژبندي، نصب صفحه ستون (8/32*8/80)

1384

182/568

000/500/1

2

ساختمان اداري

150 مترمربع

با مشخصات فوق و سقف ضربي

1384

000/910

500/136

3

ساختمان نگهباني

46 مترمربع

//

1384

000/770

420/35

4

سالن غذاخوري پرسنل

140 مترمربع

// و بدون توقف

1384

000/275

500/38

5*

انبار پشت سالن

408 مترمربع

تسطيح رگلاژ شناژبندي نصيب صفحه ستون و ديوار چيني

1384

000/285

280/116

6

ديوار كشي

852 متر

پي سنگي و ديوار چيني به ارتفاع 1 متر با سنگ و سيمان

1384

000/210

920/178

جمع

 

 

 

 

 

620/005/2

* سالن موجود در طرح فعلي كاربرد ندارد صرفا بعنوان موجودي ساختمانها اعلام شده است 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink