دانلود پروژه کارآفرینی تولید علوفه دام


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید علوفه دام

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 موضوع : پروژه کارآفرینی توجيهي زراعت گياهان علوفه اي


فهرست مطالب
عنوان            صفحه
درمورد طرح جاری 5
مقدمه : 5
ذرت : 6
مشخصات گیاهشناسی: 6
1. ریشه: 6
2. ساقه: 7
3. برگ: 7
4. گل و تلقیح: 8
اکولوژی ذرت: 8
1. حرارت : 8
2. طول روز و فتوپریود : 8
3. رطوبت : 9
4. خاک : 9
5. مراحل فنولوژی رشد : 9
تناوب زراعی : 9
تهیه زمین : 10
تاریخ کاشت : 10
الف : کودهای شیمیایی : 11
ب : کودهای آلی : 12
نقش گیاهان علوفه ای در تناوب زراعی 13
تولید و افزایش موادی حاصلخیز کننده مناسب برای خاک : 14
زهکشی درون طبقات خاک : 14
حفاظت خاک: 15
خانواده لگومینوز: 15
انواع نباتات علوفه ای در کشت دیم: 16
یونجه های یکساله در اراضی غیر زراعی: 17
توزیع یونجه وحشی در جهان 18
دانه یونجه 19
آب و هوای مناسب کشت یونجه 19
خاک مناسب کشت یونجه : 19
تاثیر عناصر مختلف بر یونجه و علائم کمبود آنها : 20
چند نمونه از انواع یونجه زراعی داخلی و خارجی 21
خلاصه طرح: 23
1-سرمايه گذاري ثابت طرح : 24
1-1- زمين محل اجراي طرح: 24
1-2-محوطه سازي : 24
1- ساختمانها : 24
4-1: تأسيسات و تجهيزات : 25
5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي : 26
6-1- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه : 26
7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي 27
8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري: 28
جدول هزينه هاي ثابت طرح : 28
2-هزينه هاي جاري طرح 29
2-1- مواد اوليه و بسته بندي : 29
2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي : 29
3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي: 30
4-2- هزينه سوخت و انرژي 31
5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري : 31
جدول هزينه هاي جاري طرح 31
جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد: 32
سرمايه در گردش: 33
جدول سرمايه گذاري 33
منابع 36

فهرست شکل ها
عنوان                                                      صفحه
شکل 1- نمایش گیاه ذرت 6
شکل 2- نمایش گیاه یونجه 18


درمورد طرح جاری
مقدمه :
بهره برداري رويه و غير عامي از منابع طبيعي و فقدان تعادل بين ظرفيت كشور و ميزان استفاده از آنها ، منجر به كاهش توان توليد مراتع شده و در برخي از موارد به كلي اين توان را از مراتع سلب كرده است. 
از طرف ديگر، به لحاظ اينكه معاش دامداران و عشاير كشور به وجود دام وابسته است و كاهش تعداد دام، منجر به بروز اخلال در زندگي اين قشر از مردم مي گردد. به منظور كاهش فشار دام بر مراتع و ايجاد تعادل ميان ظرفيت مراتع كشور و ميزان بهره برداري از آنها مي بايست با كشت گياهان علوفه اي ، بخشي از علوفه مورد نياز دام هاي كشور تأمين گردد. 
طرح هاي توليد گياهان علاوه بر تأمين اين نياز به ايجاد اشتغال مولد در بخش كشاورزي نيز منجر مي گردد. ضمن اينكه به طور غير مستقيم بر اشغال در بخش دامپروري نيز تأثير گذار است. بدين منظور در طرح حاضر ، توليد سه گونه علوفه اي ذرت ، يونجه و جو مورد برررسي قرار گرفته است. 
ذرت ، با دوره رشد نسبتاً كوتاه و عملكرد بالا، داراي قدرت تطابق و سازش پذيري با شرايط گوناگون اقليمي مي باشد اين قابليت ها منجر شده است ذرت نقش مهمي در تأمين مواد غذايي مورد انسان ، دام و طيور در مناطق معتدل و نيمه گرمسير پيدا كند. 

5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري :

رديف

شرح

ارزش دارايي    ( ميليون ريال )

استهلاك

تعمير و نگهداري

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

ساختمان

836

10

6/83

2

72/16

2

تاسيسات

488

12

56/58

5

4/24

3

وسايط نقليه

90

20

18

10

9

4

ماشين آلات و تجهيزات

5/828

10

85/82

5

43/41

5

تجهيزات اداري

25

20

5

10

5/2

جمع

 

01/248

-

05/94

 

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه و بسته بندي

93/145

2

حقوق و دستمزد

36/834

3

سوخت و انرژي

60/16

4

تعمير و نگهداري

05/94

5

استهلاك

01/248

6

پيش بيني نشده  ( 5%

جمع رديف 1 الي 4)

55/54

جمع

49/1393


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink