دانلود پروژه کارآفرینی جوشکاری مخزنهای تحت فشار و ضد انفجار


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی جوشکاری مخزنهای تحت فشار و ضد انفجار

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 طرح توجیهی پروژه کارآفرینی جهت تاسیس 

یک شرکت خدمات جوشکاری 
جهت تولید مخازن دوجداره تحت فشار ضد انفجار

(((شرکت با مسئولیت محدود)))


اجرا کنندگان طرح:

 


استاد راهنما: 
دانشگاه 
واحد  

ردیف موضوع شماره صفحه
مروری بر طرح جاری 4
فصل اول: مقدمه و تاریخچه و موضوع پروژه 5
تاریخچه و  موضوع پروژه 6
موضوع پروژه: ساخت و تولید انبوه مخازن دو جداره ضد انفجار 7
فصل دوم: تعاریف پروژه 8
تعاریف مربوط به لغات به کار رفته در این طرح 9
فصل سوم: ارزیابی بازار 12
نیاز بازار به محصول یا خدمات مورد نظر 14
شركتهايي كه از صنعت و تكنولوژي جوشكاري استفاده مي نمايند 14
بررسی سهم بازار 18
بررسی عرضه گذشته و حال 18
بررسی امکانات و محدودیتهای ارائه خدمات 19
امکانات 19
محدودیتها 20
بررسی وضعیت رقابت 22
مشکلات و عوارض صنعت جوشکاری 25
بررسی ثبات تقاضا 26
فصل چهارم: ارزیابی فنی طرح 31
بررسی ساختار هزینه 32
ارزیابی فنی 33
مطالعات اولیه 33
الف) مواد اولیه مورد نیاز 33
ب) تجهیزات مورد نیاز 33
ج)نیروها و تخصصهای مورد نیاز اولیه 34
بررسی د سترسی به امکانات اولیه مربوط به تحویل کار نهائی 35
روشهای جذب نیرو 35
بررسی نحوه ارائه خدمات و سرویس 36
بررسی طرحهای تکمیلی در آینده (بررسی امکان گسترش کار) 37
بررسی برنامه زمانبندی اجرای طرح 37
بررسی تناسب تکنولوژی کار با جامعه 38
فصل پنجم: ارزیابی مالی طرح 39
ارزیابی مالی 40
برسی میزان هزینه های مصوب و قابل پرداخت در شرکت 40
بررسی میزان سرمایه و هزینه طرح 41
1- محاسبه هزینه های ثابت برای یک ماه 41
ب) هزینه مربوط به اجاره مکان شرکت 41
ج) هزینه مربوط به برق ، آب ، تلفن و گاز 41
محاسبه هزینه کل: ( ) 41
مجموع هزینه های ثابت برای یک سال 42
2- محاسبه هزینه های متغیر 42
مجموع هزینه های متغیر برای یک ماه 42
مجموع هزینه های متغیر برای یک سال 42
محاسبه هزینه نهایی (برای یک ماه  ویک سال) 43
-هزینه های نهایی در یک ماه 43
-هزینه های نهایی در یک سال 43
3- محاسبه قیمت نهائی برای سرویسهایی که در آینده ارائه خواهند شد 43
4- محاسبه مقدار نقطه سربه سر 43
5- محاسبه میزان سرمایه مورد نیاز اولیه جهت خرید تجهیزات 44
6- برآورد سرمایه در گردش 45
7- برآورد هزینه استهلاک 45
8- برآورد هزینه های تولید سالانه 46
محاسبه سود و زیان ویژه 46
محاسبه سرمایه ثابت سرانه 47
دوره برگشت سرمایه 47
بررسی راههای تامین هزینه های مورد نیاز اولیه 47
فصل ششم: ارزیابی اقتصادی 48
بررسی و تجزیه و تحلیل هزینه و سود آوری طرح از دید جامعه 49
بررسی اثرات طرح روی توزیع در آمد در جامعه 50
بررسی اثرات طرح روی میزان صرفه جوئی و سرمایه گذاری 50
بررسی اثرات طرح بر روی خودکفائی ، اشتغال و نظم اجتماعی کشور 52
نحوه تبلیغات برای شرکت 53
طراحی آرم و مهر شرکت 53
فصل هفتم: راهنما ثبت شرکتها 55
نحوه ثبت شرکت در استان 56
فصل هفتم: ضمائم 90
ضمیمه 1 - آشنايي با انيستيتوي جوشكاري الكتريكي پاتون 91
ضمیمه 2 – نحوه تولید محصولات 95
ضمیمه 3 - سایر فرمهای ثبت شرکت 101
جمع بندی و نتیجه گیری 109
منابع و مواخذ 110
الف: کتب و نشریه ها 110
ب: آدرسهای اینترنتی 110
ج: اصناف 110

6- برآورد سرمایه در گردش

ردیف

عنوان

شرح

مبلغ (ریال)

1

مواد اولیه و بسته بندی

2 ماه مواد اولیه و بسته بندی

250000000

2

حقوق و دستمزد

2 ماه هزینه های حقوق و دستمزد

135254000

3

تنخواه گردان

15 روز هزینه های آب و برق و سوخت و کرایه و تعمیرات

10000000

جمع کل:

395254000

         

 

 

7- برآورد هزینه استهلاک

شرح

ارزش دارایی

درصد

استهلاک سالیانه (ریال)

ماشین آلات و تجهیزات

000/990/217

10

21799000

وسایل دفتری

000/000/9

20

1800000

پیش بینی نشده

000/000/6

10

600000

جمع کل:

24199000

         

 

 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink