دانلود پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access پایگاه بسیج


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

دانلود پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access پایگاه بسیج

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

دانلود  پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access پایگاه بسیج

 پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access پایگاه بسیج دارای  فرم  ، جدول  ، کوئری ، گزارش و ماکرو مربوط به پایگاه داده می باشد.

 پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access پایگاه بسیج

امکانات پروژه

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access پایگاه بسیج دارای   2 جدول، 4 کوئری ،6 فرم، 2 گزارش و یک ماکرو می باشد.


لیست فرم های پایگاه داده

فرم ثبت اطلاعات و سوابق فعالیت های بسیجیان پایگاه

فرم اسامی بسیجیان

فرم مشاهده گزارشات

فرم ثبت و ویرایش اطلاعات

فرم ثبت اطلاعات شخصی پرسنل

فرم گزارشات به تفکیک

لیست جدول های پایگاه داده

جدول ثبت نام بسیجیان

جدول ثبت سوابق


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink