پروژه آمار عملکرد گمرگ


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار عملکرد گمرگ

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

پروژه امار عملکرد گمرگ  


 پروژه آمار 1

جمهوري اسلامي ايران 4
در سه ماهه اول سال 1384 4
1.  آمار عملكرد بازرگاني خارجي كشور 4
الف) صادرات غير نفتي 4
نمودار میله ای اقلام عمده صادراتی در سال 84 6
ب) واردات 7
2.  آمار ترانزيت خارجي 8
3.  آمار درآمد گمركات كشور 9
4. آمار مسافرين ورودي و خروجي 11
آمار بسته هاي ورودي و خروجي كشور 11
6. آمار تجارت چمداني به كشورهاي CIS 12
7.  آمار صادرات از بازارچه هاي مرزي 12
8.  آمار قاچاق كالا 12
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink