دانلود پروژه کارآموزی در کارگاه آهنی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآموزی در کارگاه آهنی

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 فهرست

عنوان                                                                                                  صفحه
مقدمه 4
(( مواد قالب و افزودنی ها )) 4
ماسه 5
خواص فیزیکی ماسه Green strenath 6
1-استحکام تر 6
2- )استحکام خشک)Dry strength 8
3-( نفوذ پذیری  )permeability 9
4- )قابلیت شکل پذیری  )flow ability 10
)Thermal stability5- پایداری حرارتی ( 10
)Refractoriness6- دیرگدازی ( 10
7- تولید با سطح نهایی خوب 10
8- قابلیت فروریختن و متلاشی شدن( بعد از مذاب ریزی) 10
9- قابلیت استفاده مجدد 10
اجزاء مخلوط ماسه قالبگیری 11
)type of binder انواع چسب ها ( 11
چسب های آلی را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 12
چسبهای غیر آلی به قرار زیر هستند: 12
الف) خاک رس: 12
ب) سیمان: 13
ج) سیلیکات: 13
د) گچ 13
-  حبوبات ، غلات : 14
- ملاس – دکسترین: 14
- نفت سیاه ،قیر و مازوت: 14
- گرافیت : 14
- پودر سیلیس: 15
- اکسید آهن : 15
(( کوره ها و ذوب فلزات)) 16
منابع آودگی مذاب 16
هوای محیط 17
سوخت و محصولات احتراق 17
مواد نسوز 17
وسایل و ابزار ذوب 17
مواد شارژ یا بار 18
پیشگرم کردن شارژ چدنها و تاثیر آن بر کیفیت مذاب‏: 18
مواد قالب 19
فلاکسها: 21
گازها 24
تصفیه چدن مذاب توسط الیاف نسوز سیلیسی‏: 25
جوانه زا ها 28
سیستمهای راهگاهی 29
وظایف یک سیستم راهگاهی: 29
راهگاه بارریز ( Sprue ) 34
راهگاه اصلی ( Runner ) 35
نوع چدن و سیستم راهگاهی 38
(( تغذیه )) 39
(( مبرد ها )) 40
گزارش 1 43
عملی: 44
گزارش 2 47
گزارش 3 50
گزارش 4 53
عیوب ناشی از ماسه داغ در خطوط قالبگیری با ماسه تر‏: 56
بررسی کامل برروی معایب حفره های گازی و انقباضی 58
منابع ومراحع: 66
 
مقدمه
چدن ها و فولادها از روی درصد کربن مشخص می شوند. بیشتر از 1/2 درصد کربن چدن نام دارد و کمتر از 1/2 درصد کربن فولاد نام دارد.
هر چه درصد کربن در چدنها بیشتر باشد پایدار کردن آن نیز بیشتر می شود. انواع چدن هایی که استفاده می شود عبارتند از : خاکستری ، نشکن ، مالی بل و سفید . ویژگیهای چدن نسبت به فولاد را می توان به این شکل بیان کرد: نقطه ذوب پایین نسبت به فولاد، خواص مکانیکی  مختلف ، سیالیت خوب به دلیل وجود گرافیت آزاد در چدن ها و عدم نیاز به تغذیه درمواردی که انقباض به دلیل انبساط گرافیت چدن کم است. چدن ها دارای اجزا یوتکتیک کمتر و گرافیت کمترو نتیجتا مقاومت بالا به دلیل اینکه در چدنهای هیپو یو تکتیک گرافیت ها درشتر به وجود می آید که چدن را نرم و ضعیف می کند. همان طور که می دانید آلیاژ های آهنی را می توان در یک سیستم آلیاژی دو تایی برای فولاد ها و نیز با اضافه شدن سیلیسیم بیشتر یک سیستم سه تایی برای چدن ها تعریف کرد.
(( مواد قالب و افزودنی ها ))
مواد قالبگیری را می توان به دو گروه زیر تقسیم بندی کرد :
1- مواد قالبگیری موقت یا مصرفی
2- مواد قالبگیری دائمی
ما در این گزارش به بررسی مواد قالبگیری موقت می پردازیم .
موارد مورد بحث در باره این مواد می توانند از نظر ترکیب شیمیایی
خواص فیزیکی و خواص فیزیکی – مکانیکی این مواد باشد.
ماسه
یکی از مهمترین مواد مورد مصرف  در قالبگیری موقت قطعات ماسه است. ما می توانیم با استفاده از ماسه قالبهایی با ظرفیت کمتر از یک کیلو تا چند تن را با نوجه به روش قالبگیری تولید کنیم. نصبت ماسه با فلز متفاوت است مانند: 10به 1 می تواند با توجه به قطعه و ر.ش قالبگیری مورد استفاده قرار گیرد . در نقاط مختاف دنیا محل هایی وجود دارد که ماسه با انواع مختلف  در آنجا تجمع پیدا کرده است که این محلها را معادن طبیعی ماسه گفته می شود که در نقاط مختلف ماسه با اشکال و اندازه های مختلف یافت می شود.ماسه می تواند به اشکالی مانند گرد، گوشه دار و مخلوطی از هر دو یافت شود.
اندازه یا مش ماسه نیز می تواند متفاوت باشد در ریخته گری آهنی اگر مش ماسه باید کم باشد به دلیل اینکه هرچه مش پایین تر باشد استحکام قالب نیز بالا می رود.
اشکال ماسه نیز اثرات متفاوتی بر روی قالب دارد. اگر ماسه گرد باشد استحکام کم  می شود و نفوز گاز  افزایش می یابد اما اگر ماسه گوشه دار وتیز باشد استحکام قالب بالا می رود اما نفوذ گاز کم می شود و موجب ایجاد مک در قطعه می شود.
ماسه های ریخته گری عمدتأ از اکسید سیلیسیم و میکاوفلداسپار تشکیل شده اند. ماسه با کیفیت بالا برای ماهیچه ها و قالب های با دقت بالا قرار دارند و در جایی که خواص بی نظیر اینگونه مواد مورد نیاز است
به کار می روند. ماسه های ویژه عبارتند از :
)ZrSiO21- زیرکن (
)FeCr2O42- کرومیت (

)Mg – Fe) 2SiO23- اولین

)FeAl5Si2O12.OH4- استائورولیت (

سیلیس بعد از اکسیژن فراوانترین عنصر در طبیعت است. سیلیس به دو  صورت   ) که سیلیس می نامند و تبلور بنیان اولیه سیلیکاتها SiO2 اکسید (
)  در تشکیل کانیها شرکت دارد.
SiO4
خواص فیزیکی ماسه Green strenath
1-استحکام تر
پس از افزودن رطوبت به ماسه ماسه تر حاصل می شود.این مقدار رطوبتی که ما می افزاییم باید به طور دقیق افزئده شود تا به تواند انتظاراتی که از ماسه می رود را برابرده کند . ماسه تر باید علاوه بر دارا بودن استحکام کافی باید از شکل پذیری مناسبی برخوردارد باشد تا مابعد از خارج کردن مدل از درون قالب از خود استحکام بالا نشان دهد
همان طور که گفته شد رطوبت و مقدار چسبندگی باید به طور دقیق کنترل شودچون اگر رطوبت از یک درصد مشخص ( 6%) افزایش یابد می تواند باعث کاهش خواص مکانیکی  ماسه شود. استحکام تر یک قالب به عوامل مختلفی چون میزان رطوبت ، مقدار چسب،شکل و اندازه و عدد ریزی ماسه بستگی دارد. در نمودار زیر تا ثیر رطوبت را بر استحکام مکانیکی مشاهده کرد.

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink