پیمایش رکوردها صفحه بعدیصفحه قبلی

>>>>>باز گشت به لیست سایر پروژه ها <<<<


کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار بررسی درآمد شهرداری . . . قیمت: 50000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار بررسی تاثیر اشتغال زنان بر خانواده . . . قیمت: 45000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : بررسی انواع اینترنت adsl و wifi و wimax و بیسیم . . . قیمت: 73000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : بررسی علل آسیبهای ورزشی شایع . . . قیمت: 30000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : حجاب و پرده نشینی بانوان بهم همراه سوالات موجود در پرسشنامه . . . قیمت: 30000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : انواع الگوریتمها و روشهای فشرده سازی صدا و تصویر و فایل . . . قیمت: 40000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : دانلود پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات . . . قیمت: 24000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : توضیحات درباره پروژه آمار . . . قیمت: 35000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار وسیله ی نقلیه . . . قیمت: 55000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار وزن 50 نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو . . . قیمت: 25000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار بررسی هدف فیلم دیدن . . . قیمت: 35000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار نمرات پایانی ترم اول . . . قیمت: 30000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار عزاداری محرم وصفر . . . قیمت: 30000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار عملکرد اورژانس بیمارستان . . . قیمت: 35000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار علاقه مندی دانش آموزان دبیرستان غیرانتفاعی به رشته ریاضی فیزیک . . . قیمت: 30000 ریال خرید این محصول   
 باز گشت به لیست سایر پروژه ها

پیمایش رکوردها صفحه بعدی صفحه قبلی