پیمایش رکوردها صفحه قبلی

>>>>>باز گشت به لیست سایر پروژه ها <<<<

توضیحات بیشتر: دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوب . . .
توضیحات: پروژه حرفه ای پایگاه داده Access برنامه ویدئو کلوپ دارای Table 5 و Forms14 و Reports 8 و Macro 2 و Querie 7 می باشد.
قیمت: 50000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت نمرات . . .
توضیحات: پروژه حرفه ای پایگاه داده Access برنامه سیستم ثبت نمرات دارای Table 8وQueries 7 وForms 16 وReports 8 وMacro 3 می باشد.
قیمت: 55000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه املاک . . .
توضیحات: پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه املاک دارای فرم ، جدول ، کوئری ، گزارش و ماکرو مربوط به پایگاه داده می باشد.
قیمت: 55000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه حرفه ای Microsoft Office Access برنامه سیستم تعمیرات و نگهداری کامپیوتر . . .
توضیحات: پروژه پایگاه داده Microsoft Office Access برنامه سیستم تعمیرات و نگهداری کامپیوتر دارای table و query و form و report می باشد....
قیمت: 40000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت شعراء . . .
توضیحات: پروژه حرفه ای پایگاه داده Access برنامه ثبت شعراء دارای Table 2 و Forms 3 و Reports 2 می باشد.
قیمت: 45000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: برنامه ثبت اطلاعات مشتریان با اکسس . . .
توضیحات: دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده Access سیستم ثبت اطلاعات مشتریان اکسس
قیمت: 40000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه حرفه ای Microsoft Office Access برنامه پرداخت اقساط بانکی . . .
توضیحات: پروژه پایگاه داده Microsoft Office Access برنامه پرداخت اقساط بانکی دارای table و query و form و report و module می باشد....
قیمت: 55000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access پایگاه بسیج . . .
توضیحات: پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access پایگاه بسیج دارای جدول، کوئری ، فرم، گزارش وماکرو می باشد.
قیمت: 30000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access صدور بیمه نامه . . .
توضیحات: پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access صدور بیمه نامه دارای فرم ، جدول ، کوئری ، گزارش و ماکرو مربوط به پایگاه داده می باشد.
قیمت: 30000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: سیستم ثبت فروش و موجودی ساده با اکسس . . .
توضیحات: Short Description
قیمت: 20000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده اکسس Access سیستم پذیرش بیمارستان به همراه داکیومنت و مستندات . . .
توضیحات: پروژه حرفه ای پایگاه داده Access برنامه پذیرش بیمارستان دارای Table 21 وQueries 9 و Forms 19 و Reports 6 و Macro 3 می باشد.
قیمت: 65000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه اکسس رسیدگی به شکایت مشتریان توسط اصناف . . .
توضیحات: پروژه access شکایت مشتریان و اصناف که در آن شکایت مشتریان ثبت می شود و توسط کارشناسان صنف ، تخلقات فروشندگان طی جلسه ای مورد بررسی و نتیجه در برنامه ثبت می شود.
قیمت: 30000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access مدیریت تعمیرگاه کامیون . . .
توضیحات: پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access مدیریت تعمیرگاه کامیون دارای فرم ، جدول ، کوئری ، گزارش مربوط به پایگاه داده می باشد.
قیمت: 40000 ریال
خرید این محصول

 >>>>>باز گشت به لیست سایر پروژه ها <<<<

پیمایش رکوردها رکوردها صفحه قبلی