مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته علوم تربيتي >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-20023
موضوع پروژه:

بررسی تاثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 2220
قیمت: 88000 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 120
شرح پروژه:
بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان 
به همراه پرسشنامه 122 صفحه دارد
فصل اول 4
مقدمه 5
بيان مسئله : 9
ضرورت و اهميت تحقيق : 10
فصل دوم پيشينه تحقيق 13
پيشينه تحقيق 14
تعريف خلاقيت 17
مفهوم خلاقيت 20
نظريه هاي مربوط به خلاقيت: 23
خلاقيت معمولي و خارق العاده: 27
چه چيزي خلاقيت نيست؟ 28
تفكر خلاق: 31
فرآيند خلاق: 32
عوامل موثر در خلاقيت: 35
عواملي كه مانع خلاقيت مي شود: 42
روشهاي پرورش خلاقيت: 44
ويژگي هاي كودكان خلاق: 50
اشكال مختلف تخيل و جلوه هاي خلاقيت در كودكان: 56
شيوه هاي ارتباط والدين با فرزندان: 58
الگوي شفير: 61
1- والدين مقتدر (همتاي ربع اول در الگوي شيفر): 62
2- والدين سهل گير (همتاي ربع دوم در الگوي شيفر): 62
3- والدين مستبد (همتاي ربع سوم در الگوي شيفر): 63
4- والدين مسامحه كار بي اعتنا (همتاي ربع چهارم در الگوي شيفر): 64
موقعيت و تأثير خانواده بر رفتار فرزندان: 65
چگونه رفتارهاي ولدين مي تواند خلاقيت را برانگيزد: 66
نيل به دستاورد – نه نمره 69
والدين فعال و مستقل: 70
قدرداني از خلاقيت: 70
تصور ذهني از آينده: 71
شوخ طبعي: 72
اصول تورنس 72
شيوه هاي فرزندپروري: 74
فصل سوم 81
مقدمه: 82
نمونه آماري: 82
روش آماري: 83
ابزار تحقيق: 84
ابزار تحقيق: 84
پرسشنامه شيوه هاي فرزند پروري: 84
پايايي و اعتبار آزمون: 85
آزمون سنجش خلاقيت: 87
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها 89
مقدمه: 90
جدول شماره 1:  ميانگين خلاقيت كودكان با توجه به سبك فرزندپروري والدين 91
جدول شماره 2: جدول همبستگي مربوط به فرضيه شماره يك 91
جدول شماره 5 : ميانگين خلاقيت كودكان با توجه به سبك فرزند پروري 95
جدول شماره 6: جدول همبستگي مربوط به هزينه شماره 3 95
جدول شماره 7: توزيع فراواني سبك فرزند پروري والدين 101
جدول شماره 8 : توزيع فراواني سبك فرزند پروري والدين 101
جدول شماره 9 : توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 102
جدول شماره 10 : توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 102
جدول شماره 11 : توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 102
جدول شماره 12 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 103
جدول شماره 13: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 103
جدول شماره 14 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزند پروري والدين 104
جدول شماره 15 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 104
جدول شماره 16 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزند پروري والدين 105
جدول شماره 17 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 105
جدول شماره 18 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 106
جدول شماره 19 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 106
جدول شماره 20: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 107
جدول  شماره 21: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 107
جدول شماره 22 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 107
جدول شماره 23 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 108
جدول شماره 24 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين. 108
جدول شماره 25 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 109
جدول شماره 26 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 109
جدول شماره 27: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 110
جدول شماره 28 :  جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 110
جدول شماره 29: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 111
جدول شماره 30 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 111
جدول شماره 31: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 111
جدول شماره 32 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 112
جدول شماره 33 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 112
جدول شماره 34 : جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 113
جدول شماره 35: جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 113
جدول شماره 36 : توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين 114
جدول شماره 37 : توزيع فراواني خلاقيت كودكان 114
جدول شماره 38 : توزيع فراواني خلاقيت كودكان 115
جدول شماره 39 : توزيع فراواني خلاقيت كودكان 116
جدول شماره 40 : جدول توزيع فراواني خلاقيت كودكان 116
جدول شماره 41 : جدول توزيع فراواني خلاقيت كودكان 117
جدول شماره 42 : توزيع فراواني خلاقيت كودكان 117
جدول شماره 43 : توزيع فراواني خلاقيت كودكان 118
جدول شماره 44 : توزيع فراواني خلاقيت كودكان 119
تعاريف نظري واژه ها: 120
نگرشهاي فرزندپروري: 121
فصل اول
بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان
مقدمه 
با توجه به برخورد جوامع بشري با مسائل ناهمگون بي شمار فزاينده وابستگي متقابل بين كشور‌ها، تحليل رفتن منابع طبيعي، سرعت فزاينده تغييرات و مسائل عديده‌اي از اين قبيل نياز به يافتن تصويري هر چه جامع‌تر و دقيقتر از آينده براي هر جامعه از ضروريات است. (كفايت، 1372). 
تورنس (1959) استدلال مي‌كند كه تصاوير آگاه و ناخودآگاه از آينده، نيروي محرك مهمي در پس دستاوردهاي آينده‌اند. تصاوير مثبت آينده، نيروي پر توان مغناطيسي هستند كه ما را به تحرك واداشته‌اند و به ما انرژي لازم را براي حركت به پيش به سوي امكانات، راه‌حلها و دستاوردهاي خلاقي و جديدي مي‌دهند از طرفي براي آنكه بتوانيم قدرت تصور خود را افزايش دهيم و تصاوير مثبتي از آينده خلق كنيم بايد خلاقيت خود را پرورش دهيم. چه نياز به به خلاقيت اجتناب ناپذير است، بنابراين در اين دنياي پيچيده كنوني كه در هر رقابتهاي بسيار فشرده جوامع مبتكر و مختلف براي دستيابي به جديدترين تكنولوژي و منابع قدرت هستيم. افراد تيز هوش خلاق و صاحبان انديشه‌هاي نو و جديد همانند گرانبهاترين سرمايه‌ها از جايگاه بسيار بالا و ارزشمندي برخوردار هستند. 
هر چه قدر جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم پيچيده‌تر مي‌شود نياز به شناسايي و پرورش ذهنهاي خلاق و آفريننده محسوس و روشنتر مي‌گردد. در همين رابطه نونيامي معتقد است: 
«شانسي براي بدست آوردن خلاقيت بالقوه مي‌تواند موضوع مرگ و زندگي هر جامعه‌اي باشد» (گاستون، 1985). 
به همين دليل امروزه جامعه، بيش از هر زمان ديگر به افراد خلاق و هوشمند نياز دارد در شرايط كنوني، مسائل خلاقيت از تمرين مسائل در قلمرو روانشناسي آموزشگاهي است. 
در مورد خلاقيت و شناخت كودكان خلاق بايد خاطر نشان سازيم قبل از اينكه كه آتي بتواند خلاق شود بايد شرايط يا محيط مناسب فراهم شود. خصوصيات افراد خلاق و غير خلاق مباحثي چند را در رابطه با محيط خانوادگي با خلاقيت را به بار آورده به طوري كه هم اكنون عقيده بر اين است كه محيط خانوادگي انسان خلاق چيزي سوال محيط خانوادگي آدم غير خلاق مي‌باشد. اين تفاوت مخصوصا در آنچه كه مربوط به روابط والدين و فرزندان مي‌باشد جنبه مشخصتري دارد. براي اين مثال نمونه‌اي را كه توسط شينر (1970) در اين رابطه انجام گرفته است را مي‌آوريم، وي درباره ده دختر تيزهوش و خلاق مطالعه نموده است و به اين نتيجه رسيده است كه خانواده‌هايشان در حدود آنها كنند سختگيري مي‌كنند. اين دختران خواندن را زود آموخته بودند و سرگرمي‌هاي بسيار خلاقانه‌اي داشتند (شعر و نقاشي) و خود را داراي قدرت تخيل بسياري مي‌دانستند. 
بين كشورها و گروههاي اجتماعي مختلف، به تفاوتهاي چشمگيري در زمينه روابط والدين و فرزندان يا به عبارت ديگر شيوه‌هاي فرزند پروري برخورديم كه در دهه‌هاي نخست ميلادي (سه دهه نخست) حاضر، روشهاي فرزند پروري تا حدود زيادي زير نفوذ مكتب رفتارگرايي بود. جاي ترديد است كه پدران و مادران زيادي اين شيوه خشك را به كار بسته باشند. اما به هر حال ديدگاه متخصصان آن زمان چنين وده است. (اتكنيسون، 1983). 
به نظر مي‌رسد در حال حاضر شاهدند در جهت عكس هستيم و چنين مي‌نمايد كه امروز، والدين احساس مي‌كنند كه ساده گيري پاسخگويي مشكل آنها نيست. به هر حال روابط والدين و كودك يكي از بحثهاي مهم روانشناسي است. البته بايد توجه داشت كه رفتار والدين ابعاد مختلف دارد و  فقط شامل تغييرات يكنواخت نمي‌شود. 
به طوري كه ممكن است والدين هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم اينكه آنها را طرد نمايند، يا اينكه در حين درست داشتن آنها در انضباط نيز سخت گيري كنند، پاسخ طفل نيز صرفاً به يك جنبه از رفتار والدين با شخصيت آنها ارتباط پيدا نمي‌كند. بلكه ما حصل تركيب عوامل مختلف مي‌باشد. هر چند پيش بيني ويژگيهاي شخصيتي بعدي بر مبنايي روشهاي خاص فرزند پروري بسيار دشوار است اما شواهدي در دست است كه بر اساس آن مي‌توان گفت بدون شك خانواده مهمترين نقش را در كنترل و هدايت تخيل و ظهور خلاقيتها ايفا مي‌كند، با اينكه عوامل ژني، پيدايش استعداد خلاقيت را هر افراد ممكن مي‌سازد معذلك بروز و رشد اين استعدادها تحت تأثير عوامل محيطي قرار دارد. به طوري كه مي‌توان گفت: خلاقيت به عنوان يك استعداد حاصل تعامل پيچيده وراثت و محيط است. (افروز، 1371) 
در اين پژوهش برآنيم تا مشخص كنيم كه آيا شيوه‌هاي فرزند پروري با روشهاي كه والدين در تربيت فرزندانشان به كار مي‌برند چه تأثيري بر خلاقيت آنان دارد؟ 
بيان مسئله : 
نقش الگوهاي فرزندپروري و تأثيرات آنان به ميزان خلاقيت كودكان، چه در روند تكاملي انسان و چه در توسعه ترقيات آينده جهان، امري شايسته التفات بوده و در هر عصري كه اين نقش در غبار كم اتفاقي مسئولان رنگ باخته و يا به بوته فراموشي سپرده شده است، جهان به گرفتار آمده است، و اهميت آن است كه الگوهاي فرزند پروري و خلاقيت يكي از مشكلات و گرفتاريهاي جوامع بشري مي‌باشد چرا كه اين امر با سياست اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيوندهاي ناگسسته وارد كه با تاسف در خانواده و آموزش و پرورش امروز ما نيز سرچشمه بسيار نارساييها به شمار مي‌رود. 
از طرفي مسئله خلاقيت مسئله‌اي است كه در همه كشورها اعم از پيشرفته صنعتي و يا در حال رشد مطرح و در همه زمانها به نحو خاص خود بروز كرده است، لذا تحقيق درباره عوامل و راههاي شكوفايي آن همواره مورد نياز جوامع بوده است. از طرفي تنوع ضرر و زيانهايي كه از اين راه يعني ناديده گرفتن افراد خلاق جامع به عمر انسانها و يا به منابع مادي آنان مي‌رسد آنچنان رقم شايان توجهي را در برمي‌گيرد. 
بايد تكاملهاي آموزشي كارايي خود را بيشتر در راه افزايش استعدادها و تواناييهاي كودكان به كار برند. شناخت و آگاهي نسبت به الگوهاي فرزند پروري‌ و ميزان خلاقيت مي‌تواند و به والدين و كودكان و همچنين مسئولان آموزش و پرورش و محققان و نظريه پردازان اجتماعي و فرهنگي كمك كند تا در برخورد با كودكان آگاهانه عمل كنند و مسائل و مشكلات آنها را در نظر داشته باشند. 
در اين راستا، برآنيم تا علل متفاوت شكوفايي خلاقيت و همچنين عللي كه مانع از رشد خلاقيت كودكان مي‌شود را بررسي كرده و به اثبات برسانيم و با روشهاي متفاوت والدين، سلطة گري، آسان گيري و وابستگي شديد، مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهيم. تا كار كرد هر يك از روشهاي مورد نظر به ميزان خلاقيت كودكان نشان داده و مناسب بودن و مزايا و معايب هر كدام از آنها را با روشي علمي به اثبات برسانيم. 
ضرورت و اهميت تحقيق : 
بدون شك اهميت و نقش نهاد خانواده به عنوان اولين جايگاه اجتماعي و مهمترين عامل تعيين كننده رفتار كودكي بر كسي پوشيده نيست. لذا لازم است والدين به عنوان مهمترين اعضاي اين نهاد كه در ...
HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir