مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته مدیریت >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-500577
موضوع پروژه:

روش ها وفنون تدریس

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 1230
قیمت: 88000 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 117
شرح پروژه:

مقدمه 6

پیش گفتار 7

روش هاي تدريس 8

ياددهي – يادگيري فعال 9

روش استوايي 11

روش حل مسئله 12

روش ايفاي نقش 13

امتيازات روش ايفاي نقش 13

روش بارش طوفان فكري 14

روش مباحثه اي 14

روش پروژه 14

روش بديعه پردازي(نوافريني ) 15

يادگيري مشاركتي 15

شيوه يادگيري 16

سينر گوژي : (Synergogy) 16

روش 1: طرح كارايي تيم The Team Effectiveness Design (TED) 18

روش 2: طرح تدريس اعضاي تيم The Team Member Teaching Design (TMTD) 20

روش 3: طرح قضاوت عملكرد(PJD) The performance Judging Design 22

روشهای تدریس سنتی و متداول: 24

روش های جدید اموزشی 27

روش های اموزش انفرادی 27

1. رعایت تفاوت های فردی: 28

2. رشد استقلال در عمل یادگیری : 29

3. عادت به مطالعه : 29

4. ایجاد مهارت در مطالعه: 30

5. مطالعه خود هدایت شده ومستقل: 30

طرح کلر و سطوح مختلف ان 31

روشهاي مختلف اموزش انفرداي : 34

زمان منظور شده براي يادگيري 35

F = ميزان يادگيري 35

انگيزش × زمان منظور شده براي يادگيري 36

F = ميزان يادگيري 36

تدريس خصوصي : 37

اموزش برنامه اي (PI) : 38

اموزش به وسيله رايانه (CAI) : 41

اموزش انفرادي تجويز شده (IPI) : 43

اموزش انفرادي هدايت شده (IGE) : 44

ارزشيابي IPI و CAI و IGE و ساير روشها : 46

روش واحدها : 47

ويژگيهاي روش واحد ها : 48

مراحل اجراي روش واحد ها : 49

ويژگيهاي روش واحد موضوع : 51

محاسن و محدوديتهاي روش واحد موضوع : 52

الف) محاسن : 52

ب) محدوديتها : 52

روش واحد تجربي : 53

ويژگيهاي روش واحد تجربي : 53

نمونه اي از يك واحد تجربي : اهيمت اب در زندگي 54

روش واحد طرح : 55

ويژگيهاي روش واحد طرح : 56

محاسن و محدوديتهاي روش واحد طرح : 56

روشهاى اموزش انفرادى (individual instruction) 58

هدفهاى اموزش انفرادى 59

رعايت تفاوتهاى فردى 59

رشد استقلال در عمل و يادگيرى 60

عادت به مطالعه 60

ايجاد مهارت در مطالعه 61

مطالعه خود هدايتشده و مستقل 61

طرح کلر و سطوح مختلف ان 62

تکنيکها و روشهاى مکمل همراه با اموزش سنتى 63

يادگيرى تا حد تسلط 63

تدريس خصوصى 63

يادگيرى تا حد تسلط (انفرادى) (mastery learning) 64

تدريس خصوصى (انفرادى) (tutoring) 66

اموزش برنامهاى (PI) 67

اموزش برنامهاى خطى 68

اصول مهم در برنامهريزى خطى 68

اموزش برنامههاى شاخهاى 69

مشخصات برنامههاى شاخهاى 70

اموزش به وسيله رايانه (CAI) 70

اموزش انفرادى تجويز شده (IPI) 71

نقش معلم در اموزش انفرادى تجويز شده (IPI) 72

کلاسهاى بدون پايه (nongraded classes) 74

اموزش گروهى (team teaching) 74

تدريس گروهى با نقشهاى متفاوت (differentiated staffs) 75

گروههاى سنى متفاوت (multiage grouping) 75

تفاوتهاى فردى 76

ارزشيابى IGE-CAI-IPI 76

روش مسالهاى 77

شرايط اجراى روش مسالهاى 78

چگونگى اجراى روش مسالهاى 79

محاسن روش مسالهاى 80

محدوديتها روش مسالهاى 80

روش واحدها 81

ويژگىهاى روش واحدها 82

مراحل اجراى روش واحدها 83

ويژگىهاى روش واحد موضوع 85

هدف 85

انواع تجارب اموزشى 85

تنظيم تجارب اموزشى 85

طرحريزى 85

نظريه يادگيرى 85

محدوديتهاى روش واحد موضوع 86

نظريههاى تدريس 87

تدريس 88

هدف نهايى تدريس يا حالت مطلوب 91

کاربرد کنشهاى تدريس 93

انتخاب يک شيوه تدريس مناسب 94

عوامل مؤثر در تدريس 94

ويژگىهاى شخصيتى و علمى معلم 95

ويژگىهاى شخصيتى معلم و نقش ان در تدريس 95

ويژگىهاى شخصيتى و علمى معلم(۲) 98

تاثير شخصيت و رفتار معلم در فرايند تدريس 98

تاثير شخصيت علمى معلم بر فرايند تدريس 100

تاثير برنامه و ساخت نظام اموزشى در فرايند تدريس 105

برنامه متکى بر اصالت مواد درسى 105

برنامه متکى بر رشد همهجانبه شاگرد 106

محتواى درس 111

کنشهاى مهم تدريس (function of teaching) 111

انگيزش (motivation) 111

به جريان انداختن اطلاعات (information processing) 112

انتقال اطلاعات (transfer of information) 113

فهرست منابع وماخذ 116

 

مقدمه

از زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و کسب علم بوده و با طراحی برنامه ها و اموزش های گوناگون پرورش و اموزش همواره با موفقیت ها و فراز و نشیب هایی در اموزش روبرو شده با تحلیل وقاع گذشته دو مشکل اساسی جهت توسعه و غنی سازی برنامه های مذکور  قابل مشاهده است:

1) عدم تاثیر فعالیت های پرورشی بر سرنوشت دانش اموزان

2) نقصان اثر بخشی نظام برنامه ریزی درسی در حوزه اموزش و پرورش که حل دو مشکل یاد شده در گرو اقدامات متنی بر یافته های عملی و تجر بی متکی برارزش های دینی و ملی است.

در نظام اموزش و پرورش کشور برنامه درسی به غلط در کتاب درسی خلاصه گردیده و به تدریج «محتوی محوری» سیطره سنگین خود را بر اغلب فعالیت های مدرسه ای تحمیل نموده و تقریبا تمام وقت دانش اموزان با کتابهای درسی پر می شود و یقینا در چنین فضایی تغییر و تحول در جهت افزایش اثربخشی فعالیت های درسی و چشاندن حلاوت و شیرینی و تلاش کوششهای علمی به صورت فردی و اجتماعی به دانش اموزان بسیار دشوار بوده و راه ساختن انسان های مطلوب برای اینده را بس طولانی خواهد نمود که همواره باید با همت معلمان، مربیان وکارشناسان متعهد تغییرات بنیادی و مطلوب در نظام برنامه ریزی درسی و نظام ارزشیابی تحصیلی شاهد باشیم و این کار جز با روش های فعال و نقطه اثرات، پیشنهادات، انقادات میسر نمی شود...

HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir