مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته علوم اجتماعی >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-50046
موضوع پروژه:

تصادفات تحقیق و بررسی علل تصادف ها براساس آمار

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 1807
قیمت: 107000 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 246
شرح پروژه:
فهرست
مقدمه: 6
عوامل اصلي بروز تصادفات جاده اي ]5[ 12
خصوصيات راننده 13
عامل جاده 28
1-6- بررسي آمار فوتي ها بر اساس سن آنها 33
نمودار شماره (1-9) درصد متوفيان ناشي از تصادفات به تفکيک محل وارد شدن 
تعداد فوتي ها 46
جدول 1-21) تعداد عابرين کشته شده در تصادفات ودرصد آنها به تعداد کل کشته هاي ناشي از تصادفات 58
جدول 1-22) تعداد سرنشينان کشته شده در تصادفات ودرصد آنها به تعداد کل کشته هاي ناشي از تصادفات 60
رديف 60
نتيجه گيري فصل اول: 62
فصل دوم 67
پيشگفتار 67
1-2- اطلاعات ايمني پيشرفته براي طراحي بزرگراهها 68
2-1-2- روند طراحي 71
4-1-2- مسائل مربوط به جمع آوري داده هاي ايمني 75
7-1-2- نقش تکنولوژي 78
8-1-2- نياز به يک سيستم پشتيبان در تصميمات طراحي 79
9-1-2- موارد موسسه اي و سازماني 83
2-2- معرفي رويکرد 87
جدول 2-2- کاربران داده هاي ايمني و عملکرد آنها 95
8-2-2-2- تهيه گزارش نهايي 99
9-2-2-2- ساختار گزارش نهايي 100
3-2- طرح و اطلاعات ايمني 101
1-3-2- معرفي 101
2-3-2- طراحي راه وايمني 102
2-2-3-2- راستاي افقي 103
3-2-3-2- راستاي عمودي 104
5-2-3-2- سطح راه 110
6-2-3-2- خطوط عبوري 110
7-2-3-2- تبادلات 111
9-2-3-2- مديريت دسترسي 114
11-2-3-2- مسائل مربوط به استفاده از داده هاي تصادف 119
دامنه معمول آن در طرح 120
مقطع عرضي 120
توزيع 24 ساعتي 123
طبقه بندي وسيله نقليه 123
توزيع ماهانه 123
حرکات گردشي 123
N/A 123
سرعت هاي عملکردي 123
توزيع سرعت 123
محدوده 123
طبقه بندي عملکردي 123
14-2-3-2- موقعيت با ريسک بالا 131
17-2-3-2- منابع متصل به هم داده ها 137
19-2-3-2- رويکرد فاکتورها و عوامل انساني: 139
20-2-3-2- تهيه دياگرام تصادفات 139
21-2-3-2- سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي 140
22-2-3-2- استفاده از سيستم تخصصي 142
3-3-2- مدل متقابل طراحي ايمن راه 144
1-3-2- ارزيابي تأثير اقدامات اصلاحي طرح 145
3-3-2- روند طراحي 149
5-3-2- مصاحبات و پاسخ ها : 151
6-3-2- گزارش دهي تصادف 152
9-3-2- استفاده از تکنولوژي هاي مدرن 153
10-3-2- روند طراحي راه 154
تعداد ايالت درحال استفاده يا آزمايش 157
11-3-2- شناسايي مشکل 159
12-3-2- اهميت سياست طراحي 160
مراحل طراحي 163
مرحله 1. ارزيابي و نيازهاي راه 163
مرحله 2. ارائه تعريف مفهومي 163
درصورت وجود نياز به اقدام اصلاحي، چه نوع مطالعاتي نياز است؟ 164
آيا به سرمايه گذاري هاي بيشتر (بعدي) براي اين پروژه نياز است؟ 165
15-3-2- پروژه ساخت 168
1-17-3-2- طبقه هاي مربوط به داده ها 170
2-17-3-2- دادههاي تصادف 170
3-17-3-2- داده هاي عملکرد ترافيکي 172
4-17-3-2- داد ه هاي هندسي طرح 173
5-17-3-2- داده هاي حاشيه اي 173
6-17-3-2- داده هاي کنترل ترافيک 174
9-17-3-2- مسائل مرتبط با داده ها از منابع غير معمولي 181
1-18-3-2- راهبرد هاي فني 185
19-3-2- راهبرد هاي موسسه اي و سازماني 188
21-3-2- جمع آوري و مديريت ترافيک و کنترل داده 192
2-21-3-2- مديريت دوباره داده ها 192
4-2- تعبیر ، ارزیابی و به کار گیری 198
1-2-4-2- چهار چوب سیستم 199
جدول 8-2 205
4-4-2- جمع آوری داده 209
6-4-2- تقابل با کاربر 213
7-4-2- آنالیز طرح 215
8-4-2- ساختار اصلی سیستم برای ارتقاء طراحی راهها 218
نتایج 223
11-4-2- مزایای مربوط به سایر کاربران داده های ایمنی 224
5-2- نتایج و تحقیقات پیشنهاد شده 227
شکل 10-2- نقش نسبی ایمنی در طراحی 230
تحقیق توصیه شده 233
دستوالعملهای به کار گیری 237
خاتمه 238
دامنه معمول آن در طرح 238
مقطع عرضي 238
توزيع 24 ساعتي 244
طبقه بندي وسيله نقليه 244
توزيع ماهانه 244
حرکات گردشي 244
N/A 244
سرعت هاي عملکردي 244
توزيع سرعت 244
مديريت 244
محدوده 244
طبقه بندي عملکردي 244
منابع 246
 

مقدمه:
بي شک زندگي انسان پرتوي از هستي بي انتهاي پروردگار است. او زنده است و زندگي ها پرتوي مستمر هستي اوست. بي سبب نيست که در پيام تمام پيامبران الهي جان انسان ارزشي برتر يافته و کشتن انسانهاي بيگناه جرمي بزرگ به شماره آمده چنانچه در قرآن کريم مي خوانيم کشتن هر شخص مانند کشتن همه مردم و نجات و حيات دادن به هر شخص هم، حيات دادن به همه مردم است زيرا يک تن مي تواند منشاء حيات خلقي گردد. در جامعه ايراني ما و با اين پيشينه غني فرهنگي تمامي اقشار جامعه و بالاخص متخصصان آن نمي توانند و نبايد نسبت به مرگ و صدمات جاني سالانه ده ها هزار نفر انسان بي تفاوت باشند.
اکنون آمار صدمات و خسارات حوادث رانندگي در شهرها و جاده هاي کشور آماري تکان دهنده، غير قابل قبول و بسيار نگران کننده است و متاسفانه از آن مي توان به عنوان يک سرشکستگي ملي نام برد. رفع اين گرفتاري از اهم امور و وظيفه انساني ملي و شرعي ما است. به جهت هزينه هاي گزاف اجتماعي و اقتصادي تصادفات جاده اي و آثار کوبنده فيزيکي و رواني آن روي افراد و جوامع اين روزها موضوع ايمني جاده اي يکي از مهمترين موضوعات تحقيقات علمي است. اين اهميت براي کشور ما چندين برابر بيشتر است زيرا تعداد تصادفات و به الطبع آن تعداد کشته ها و مجروحين اين تصادفات به سرعت در حال افزايش است و هزينه هاي مستقيم و غير آن هم در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته بيشتر است به طوری که در سال گذشته حدود 6400 ميليارد تومان هزينه تصادفات در ايران تخمين زده شده و متاسفانه نزديک به 30 هزار نفر از هموطنان مان هم در تصادفات جاده اي جان خود را از دست داده و بيش از 250 هزار نفر مجروح شده اند اين در حالي است که ميانگين شهدا در جنگ حدود 25 هزار نفر در سال بوده است و اين بدين معني است که جاده هاي ما از جبهه هاي جنگ خطرناک تر و پرحادثه تر است. امروز در کشور ما عامل تصادف جاده‌اي جزو 3 عامل اصلي مرگ و مير مي باشد. موضوع وقتی بيشتر مشخص مي گردد که بدانيم هر تصادف ، هر حادثه و هر کشته و مجروح علاوه بر شخص حادثه ديده دامن خانواده دوستان و نزديکان آنها را هم مي گيرد. يک محاسبه ساده و خوشبينانه مشخص می کند که حدود 10 ميليون نفر يعني قريب به 15% از افراد جامعه خود يا نزديکانشان در هر سال درگير ماجراي تصادفي مرگ بار جاده اي هستند. به نظر مي رسد کمتر موضوعي چنين آثار گسترده و کوبنده اي بر پیکره اجتماع داشته باشد ابعاد موضوع وقتی بیشتر حادتر و پیچیده تر می شود که بدانیم اکثر افراد درگير تصادف اعم از مسبب حادثه و يا حادثه ديده از اقشار فعال جامعه و قشر درآمدزاي جامعه مي باشند موقعيت خاص کشورمان و عدم گستردگي و پوشش کافي شبکه ريلي، هوايي و آبي زمينه ساز اهميت حمل و نقل جاده اي و توسعه آن گرديده است. به نحوي که در سال هاي اخير بيش از 90% درصد کل بار و بالغ بر 95 درصد کل مسافر جابجا شده در کشور از طريق جاده صورت گرفته است. از طرفي از سهم 10 درصدي کل حمل و نقل در توليد ناخالص ملي بالغ بر 5/8 درصد آن را حمل و نقل جاده اي به خود اختصاص داده است.
با عنايت به جايگاه و اهميت حمل و نقل جاده اي و نيز درصد بالاي تصادفات و خسارات جاني و مالي ضرورت تحقيق و بررسي در اين مورد بيشتر اعيان مي‌شود. مرور تجربيات کشورهاي مختلف در اين زمينه نشان مي‌دهد تمامي کشورها ( حتي کشورهاي پيشرفته که نرخ تصادف خيلي پائين تري دارند) با تعريف اهداف خاص برنامه هاي ويژه اي را جهت کاهش تصادفات و نرخ مرگ و مير در دستور کار خود قرار داده اند جدول 1-1 اهداف و مدت زمان دستيابي به اهداف را نشان مي‌دهد.
جدول 1-1 نمونه هايي از اهداف در نظر گرفته شده براي کاهش تعداد مرگ و مير در کشورهاي مختلف و ايران ]2[ 
در کشور ما با توجه به تعداد تصادفات و مرگ و مير بالا و اهميت بسيار زياد اين موضوع، کاهش 50 درصدي تعداد مرگ و مير به عنوان يکي از موارد مهم در برنامه توسعه چهارم در نظر گرفته شده است. البته دستيابي به اين اهداف در مدت 5 سال نياز به هماهنگي و تلاش هاي همه جانبه و فراگير دارد و از نظر کارشناسي مشکل به نظر مي رسد. اين در حالي است که با مقايسه آمار پي به تفاوت فاحش ميزان مصدومان و مرگ و مير در کشورمان با ساير کشورها مي بريم. 
 
عوامل اصلي بروز تصادفات جاده اي ]5[ 
عوامل اصلي در بروز تصادفات را مي توان در 4 گروه زير طبقه بندي نمود:
1-1) عامل انساني
1-2) عامل وسيله نقليه 
1-3) عامل جاده 
1-4) عامل محيطي
که عوامل مذکور را مورد بررسي قرار خواهيم داد:
1-1-1) عامل انساني (راننده)
راننده عامل اصلي استفاده کننده از جاده مي باشد و لازم است امکانات و محدوديتهاي راننده وسيله نقليه مورد بررسي قرار گيرد.
خصوصيات راننده
به علل رفتار متفاوت افراد، بدست آوردن قانون يکسان که جوابگوي نياز راننده باشد تا حدود زيادي کار مشکلي است توانايي افراد در مورد ديد، انتقال، عکس العمل با هم فرق مي‌کند. 
راننده شخصي است که مي بايست آشنايي و مهارت لازم و کافي را براي هدايت وسيله نقليه و نيز نحوه استفاده از جاده و مقررات راهنمايي و رانندگي را دارا باشد در اين رابطه تجربه نشان داده که در برخي موارد اکثر شرکت کنندگان در ترافيک به دلايل مختلف روحي و رواني و شرايط نامساعد ترافيک طرز رفتار صحيحي نسبت به رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از خود نشان نمي دهند. نگاهي به آمار تصادفات راههاي برخي از کشورهاي پيشرفته اروپايي و امريکايي اين ادعا را ثابت مي‌کند. تا انسان به عنوان راننده با وسيله نقليه در جاده حرکت مي‌کند اجتناب از تصادف و تخلف يک خيال باطل است. از اين جهت بايد توجه داشت که تنها جريمه کردن رانندگان مشکل را حل نخواهد کرد و آموزش هاي مقدماتي و همچنين آموزشهاي پس از دريافت گواهينامه رانندگي انگيزه هاي لازم را جهت تغيير در رفتار رانندگان خلافکار بوجود آورد.
بطور کلي با بررسي تصادفات عامل انساني نشان مي‌دهد که در مجموع، اکثر تصادفات به علت بي احتياطي و عدم توجه به قوانين جاده و شرايط ذهني و اوضاع روحي و رواني افراد راننده به وقوع مي پيوندد.
موارد تعيين کننده در تصادفات راههاي بين شهري که عامل انسان در آن دخالت دارد عبارتند از: 
الف – سرعت غير مجاز 
ب  - اشتباه در مراحل سبقت
ج – عدم آشنايي به ضوابط و مقررات جاده 
د – عدم آشنايي به وضعيت فني وسيله نقليه 
ه – عدم توجه به ترافيک مسير مقابل
و – عدم رعايت حق تقدم 
ز – عدم رعايت فاصله 
ح – عوامل روحي و رواني 
ط – مشکلات زندگي و روزمره 
ي – شوخيهاي رانندگي و يا احساس غرور با وسايل نقليه مدل بالا....
HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir