مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته عمران >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-400824
موضوع پروژه:

طرح هادی روستای چاه مزارسفلی شهرستان تربت جام

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 1183
قیمت: 93000 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word + DWG
تعداد صفحات: 152
شرح پروژه:
مقدمه 4
مهمترين اهداف طرح هادي عبارتند از: 5
1- شهرستان بجنورد 6
1-2- ويژگي هاي اقلیمی 7
1-3- ويژگي هاي طبيعي 8
1-3-2- توپوگرافي و ناهمواري ها 10
1-3-3- خاک ها 11
1-3-4- لرزه خيزي بجنورد 12
1-5- پوشش گياهي شهرستان بجنورد 14
جدول شماره 2 : 15
1-6- ويژگي هاي اقتصادي 15
جدول شماره 3 : 16
2- 2- وﻳﮋگی های جغرافيايي 20
جدول شماره 5 : 21
2- 3- ويژگي هاي اقلیمی 22
2-4- مطالعات زمين شناسي و توپوگرافي 25
2-4-5- ويژگي هاي طبيعي 28
جدول شماره 6 : 31
جدول شماره 7 : 31
2-8- ويژگيهاي انساني 32
2-8-2-  اقوام ساکن شهرستان 34
2-9- ويژگي‌هاي جمعيتي 36
جدول شماره 8 : 36
جدول شماره 9 : 36
جدول شماره 10 : 37
جدول شماره 14 : 39
2-10- وضعيت اقتصادي شهرستان 39
جدول شماره 15 : 41
جدول شماره 16 : 43
جدول شماره 17 : 44
3- روستاي درکش 45
جدول شمارة 18: 46
جدول شمارة 19 : 49
جدول شماره 20: 50
جدول شماره 21 : 51
3-3-2- طبقه بندي اقليمي 53
جدول شماره22 : 54
بجنورد 54
جدول شماره 24 : 57
2/0 58
جدول شماره 25 : 59
جدول شماره 26 : 60
جدول شماره 27 : 60
3-7-5- تراکم جمعيت 61
3-7-6- سواد و اموزش جمعيت 62
جدول شماره 28: 63
جدول شماره 29: 63
جدول شماره 30 : 63
مقطع جنس 63
جدول شماره 31 : 64
جدول شماره  32 :  64
3-8- ويژگي هاي اقتصادی 65
جدول شماره 34 : 67
جدول شماره 35 : 68
3-8-4- خدمات 69
جدول شماره 36 : 69
3-9- بررسی ويژگي هاي اجتماعی و فرهنگی 70
3-10- ویژگی های کالبدی 73
جدول شماره 37 : 81
4-2-2- دامداري 86
جدول شماره 33 : 91
نوع عمليات 98
4.787.570.000 98
جمع هزينه‌ها 98
6-1- بررسي تحليل وابستگي هاي خدماتي و تعيين حوزه نفوذ 98
6-2-  حوزه نفوذ خدماتي روستاي درکش 99
جدول شماره 35 : 101
مقدمه گردشگري روستاي درکش 103
4- مطالعات گردشگري روستاي درکش 104
5- تحلیل و نتیجه گیری 117

مقدمه 
رابطه شهر و روستا موضوعي جغرافيايي است که دو شکل دهي نظام امکان جمعيت و سلسله مراتب سکونت گاهي و در نهايت توسعه جغرافيايي متوازن از طريق انتشار امواج توسعه از کانونهاي توسعه ( شهر ) به نقاط پيرامون ( روستا ) نقش بسزايي دارند اما هنگامي که اين توسعه روند يک طرفه پيدا کند منجر به مهاجرت روستائيان و تخليه روستاها مي گردد.
خالي شدن روستا مترادف با از بين رفتن سرمايه هاي انساني و مالي کشور است و در صورت ادامه اين فرايند روستائيان روز به روز فقيرتر مي شوند ، برقراري عدالت اجتماعي و فقر زدايي رشد و توسعه يکپارچه نواحي کشور روستا و روستائيان در اولويت هستند در اين راستا برنامه ريزان و کارشناسان توسعه در سالهاي اخير اقدام به طرحهاي مختلف توسعه در مناطق روستايي نموده اند که از ان جمله مي توان به طرحهاي بهسازي ، طرح تجميع و طرح هادي روستايي اشاره نمود.
فراهم اوردن بستر تجديد حيات و هدايت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعي اقتصادي فيزيکي حيات روستا به ويژگي‌هاي محيطي ( کوهستاني ، دره‌اي ، دشتي بودن روستا ) ، اجتماعي ( ميزان و خصوصيات جمعيتي ، سواد ، بهداشتي و درمان ) و  اقتصادي ( درامد ، چگونگي اشتغال و فعاليتهاي اقتصادي ) ، بستگي دارد. طرح هادي روستا با در نظر گرفتن پتانسيل‌هاي موجود ، سعي در هدايت اقتصادي و اجتماعي اينده روستا دارد. حال با توجه به زير ساخت هاي موجود ارائه خدمات و امکانات تسهيلي و رفاهي به روستا ضروري به نظر مي‌رسد...

HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir