مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته عمران >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-400633
موضوع پروژه:

تحقیق در مورد اهداف حفاری نهایی

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 1068
قیمت: 107000 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 251
شرح پروژه:
اهداف حفاري: 5
روش هاي اكتشافي مقدم بر حفاري:‌ 5
چاههاي اكتشافي: 9
1- wild cat well: 13
2- exploration well: 13
تقسيم بندي چاهها براساس مسير و جهت حفاري: 15
روش هاي حفاري: 17
روش مكانيكي: 17
مزاياي روش مكانيكي: 18
مشكلات حفاري مكانيكي: 18
روش فيزيكي: 18
عوامل موثر در انتخاب روش و سيستم حفاري: 19
عوامل موثر در پيشرفت عمليات حفاري: 20
خواص مكانيكي و فيزيكي سنگها:‌ 23
بررسي خواص فيزيكي سنگها:‌ 24
تقسيم بندي سنگ ها بر اساس ميزان نيروي چسبندگي: 24
رابطه بين تخلخل و نسبت پوكي: 28
عواملي كه در چگالي سنگ موثرند عبارتند از:‌ 30
بررسي خواص مكانيكي سنگ ها:‌ 31
الف:‌مقاومت : 31
عوامل موثر در مقاومت سنگ ها: 32
الاستيسيته:‌ 33
پلاستيسيته: 34
نسبت پواسون: 34
خاصيت سفتي سنگ: 37
سيستم حفاري چرخشي (دوراني) 38
مكانيزم هاي حفاري دوراني: 39
عوامل موثر در سرعت حفاري سيستم دوراني:‌ 40
موارد استفاده سيستم حفاري چرخشي: 41
تامين كننده قدرت ماشين حفاري: 48
سنگيني بار روي مته (Weight on bit or thrust): 49
قسمت هايي از دكل حفاري كه در عمليات باربري شركت دارند: 56
وسايل انتقال نيرو به جعبه دنده: 59
انواع مته ها: 64
مته هاي تيغه اي: 66
مته هاي تيغه متحرك: 68
مته هاي دو مخروطه: 69
مته هاي  چهار مخروطه: 69
مته هاي سه مخروطه: 70
مته هاي دكمه اي: 71
آبراهه هاي مته ها: 72
مته هاي جت ( فواره اي) مخصوص حفاري با هوا : 73
مته هاي الماسي: 73
انواع مته هاي الماس: 75
سازندهاي نرم و متوسط نرم: ماسه، شيل، نمك، انيدريت و سنگ آهك 75
موارد كاربرد مته هاي الماسي: 76
شكل سر مته هاي حفاري ( مته هاي نمونه گير): 77
مغزه گيري: 81
لوله جا مغزه قابل بازيافت: 88
تكنولوژي لوله جدار: 98
علل لوله گذاري و سيماني كردن آنها: 100
لوله هادي: 100
لوله جداري سطحي: 101
لوله جداري توليد: 102
لوله جداري مياني: 102
عمليات لوله گذاري: 102
تقسيم بندي لوله هاي جداري: 103
تامين كننده قدرت ماشين حفاري: 105
دور مته و تاثير آن در حفاري: 107
تعيين قدرت ماشين هاي حفاري: 110
خواص فيزيكي گل: 116
بين مواد جامد موجود در گل 120
نقطه واروي (yield point): 121
موارد مورد استفاده در گل حفاري: 124
موارد استفاده گلهاي پايه روغني: 133
فشار نرمال طبقات: 140
نتيجه: 142
هوا به عنوان سيال حفاري: 143
نتيجه:‌ 150
برخي از خواص سيالات حفاري: 151
اندازه گيري گرانروي:‌ 153
سيالات غير نيوتني:‌ 157
استحكام ژله اي:‌ 158
افت صافي، افت سيال، افت تراوش، آب تراوش: 159
مشكلات ناشي از كنترل نادرست تراوايي و افت صافي: 161
انواع سيالات حفاري: 162
انواع سيالات حفاري مي توانند به گروههاي زير طبقه بندي شوند: 162
سيالات حفاري گازي: 163
گل هاي طبيعي: 164
گل هاي به سازي شده با مواد شيميايي و فاقد تركيبات كلسيم دار: 165
گل هايي به سازي شده با مواد آلي: 166
گلهاي به سازي شده با كلسيم: 167
گل هاي آهكي: 169
گل هاي آب نمك اشباع: 173
سيال حفاري نوع كف: 177
مواد كنترل كننده صافي، رس ها، نشاسته، CMC مواد تركيبات نفتي ( مثل گازوئيل): 179
محاسبات گل حفاري: 191
نوع سيمان: 194
انواع سيمان ها: 195
گيرش سيمان: 196
دلايل افزودن سيمان: 200
Floating equipmen : 201
سختی: 203
اندازه گیری ویسکوزیته 248
زمین شناسی: 252
 
فهرست مطالب

اهداف حفاري: 
1. برقراري ارتباط از يك بخش معدن به بخش ديگري از آن (حفاري معدني) 
2. اكتشاف كانيهاي مفيد (اكتشافي) 
3. دستيابي به نمونه هاي داخل زمين و مطالعات زمين شناسي 
4. انفجار و دسترسي به مواد معدني جهت استخراج معدني 
5. دسترسي به آب ،‌نفت،‌گاز وساير مواد معدني و استخراج آنها 
روش هاي اكتشافي مقدم بر حفاري:‌
1) روش هاي ژئوفيزيكي: شامل گراني سنجي،‌مغناطيس سنجي و لرزه نگاري كه در اكتشاف نفت به كار ميرود. 
2) روش هاي مگنتومتري زميني و هوايي كه در اكتشاف كانسارهاي آهن از اهميت خاصي برخوردار است. 
3) روش هاي ژئوالكتريك در مطالعات هيدرولوژي و آب شناسي 
4) راديومتري از خاصيت راديواكتيويته بعضي از عناصر توسط دستگاههاي نظير "گايگرسلر" يا "گايگر كانتور" براي اكتشاف آنها مورد استفاده مي شود. 
5) ژئوشيمي با نمونه برداري هاي مختلف از آبهاي جاري، راكد،‌ گياهان، خاك، رسوبات رودخانه اي و ... جهت عناصر محتلف كه قبل از شروع حفاري به عمل مي آيد به ترتيب اجرا به شرح زير خواهد بود: 
اقداماتي كه قبل از شروع حفاري به عمل مي آيد، به ترتيب اجرا به شرح  زير خواهد بود: 
1) جمع آوري اطلاعات و مفروضات لازم براي طراحي چاه و مطالعه و بررسي دقيق آنها 
2) طراحي نمودن يك چاه فرضي كه در بين چند حلقه چاه يك ناحيه ابعادي متوسط داشته باشند طراحي نمودن شامل موارد زير است: 
1-2- طراحي انواع سيال حفاري شامل (نوع، اعماقي كه مورد استفاده قرار مي گيرد، خواص فيزيكي سيال؛ نوع و مقدار و هزينه مواد مورد نياز جهت تهيه و نگهداري سيال، روش تهيه و نگهداري سيال و...) 
2-2- طراحي لوله هاي جداري (شامل: اندازه لوله و عمق نصب آن، نوع لوله، مقدار و هزينه لوله هاي جداري و وسايل مورد نياز براي نصب و سيمانكاري آن، برنامه سيمان كاري، آزمايش دستگاههاي كنترل فوران و...) 
3-2- طراحي مته هاي حفاري (شامل :‌اندازه، نوع، تعداد ،‌اندازه فواره مته،‌وزن روي مته، دور آن، هزينه و...) 
4-2- طراحي رشته حفاري (شامل: اندازه و نوع لوله حفاري، لوله هاي طوق مته (لوله هاي اضافي) وسايل كنترل كننده انحراف و...
5-2- طراحي جريان گل حفاري (شامل: ميزان جريان، قدرت هيدروليكي مورد نياز، اندازه فواره مته ،‌سرعت سيال در فواره مته ، سرعت سيال در فضاي حلقوي و...) 
6-2- برآورد زمان مورد نياز براي اجراي برنامه حفاري يك حلقه چاه، تهيه برنامه زمان بندي عمليات حفر چند حلقه چاه. 
3) برآورد مقدار مواد و مصالح مورد نياز يك حلقه چاه فرضي و بر اساس آن تدوين برنامه دريافت و مصرف مواد مورد نياز كليه چاهها. 
4) انتخاب دستگاههاي حفاري مناسب كه قادر به حفر چاههاي برنامه ريزي شده باشد،‌انتخاب سيستم كنترل فوران ، اقدام به موقع براي تامين آنها. 
5) برآورد بودجه مورد نياز عمليات و تهيه و برنامه زمان بندي دريافت و مصرف آن. 
6) پياده نمودن محل چاهها در روي زمين ،‌اقدام به موقع جهت احداث جاده و محل چاه با حصول اطمينان از امكان تامين به موقع آب مصرفي و سوخت مواد غذايي و آب نوشيدني و...
7) پيگيري مداوم اقدامات فوق الذكر تا حصول به نتيجه نهايي در محدوده زماني تعيين شده 
8) تهيه برنامه حفاري چاه در آخرين فرصت مناسب قبل از شروع عمليات جهت اجتناب از دوباره كاري. 
وظيفه مهندسين حفاري در يك شركت صاحبكار عبارتست از طراحي برنامه ريزي چاهها، برآورد احتياجات به مواد و مصالح و دستگاهها، هدايت عمليات بر اساس مدون و نظارت بر كار پيمانكاران حفاري و شركت هاي سرويس دهنده. 
مهندسين حفاري مي بايستي كاملا به تكنولوژي حفاري و خدمات جنبي آن آشنايي داشته و بتوانند به سرعت و با قاطعيت تصميمات صحيح اتخاذ نمايند و كاركنان پيمانكار و شركت هاي سرويس دهنده را كه اكثراً داراي تخصص يدي و فاقد دانش مهندسي كافي مي باشند،‌هدايت نمايند. 
تقسيم بندي چاهها بر حسب مورد استفاده: 
چاهها را از نظر مورد استفاده به سه گروه زير تقسيم بندي مي كنند: 
1- چاهها اكتشافي 
2- چاههاي استخراجي 
3- چاههاي تكنيكي ...

HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir