مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه


>>>> مشاهده لیست کامل لیست پروژه های درس روش تحقیق <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-400277
موضوع پروژه:

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بررشد اجتماعی کودکان

گروه پروژه: لیست پروژه های درس روش تحقیق
تعداد مشاهدات: 1539
قیمت: 82000 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 90
شرح پروژه:
فهرست مطالب 
چكيده : 4
فصل اول : 5
كليات پژوهش 5
مقدمه : 6
طرح مسأله : 7
پرسش پژوهش : 10
فرضيه‌هاي پژوهش : 11
متغيرهاي پژوهشي : 11
تعاريف پژوهشي : 11
1- شيوه سهل گير 12
فصل دوم : 15
الف )‌رشد اجتماعي 17
رشد اجتماعي در دوران‌هاي مختلف : 19
رشد اجتماعي كودك در دبستان : 28
رشد اجتماعي در دوره نوجواني : 29
اهداف رشد اجتماعي 32
مطالعات عروسك بوبو: 36
تاريخچه فرزند پروري : 37
شيوه‌هاي فرزند پروري از نظر باوم مريند: 39
شيوه مقتدرانه 40
شيوه سهل انگاري 41
شيوه خودكامه : 42
اقتدار منطقي 45
دستوردهنده : 46
استبدادي -‌ آمرانه : 46
غير متعهد : 46
نظريه اريكسون : 47
مرحله اول : 47
پژوهشهاي انجام شده در خارج كشور : 50
فصل سوم 54
روش پژوهش 54
مقدمه 55
ابزار پژوهش : 56
نمره گذاري : 59
پايايي : 61
روش جمع آوري داده‌ها 62
فصل چهارم 65
مقدمه : 66
جدول 1-1 68
نمودار 1-2 68
شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی 70
توزیع فراوانی نمرات رشد اجتماعی 71
شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی 72
توزیع فراوانی نمرات فرزند پروری سهل گیرانه 73
شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی 74
توزیع فراوانی نمرات شیوه فرزند پروری مستبدانه 75
شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی 76
توزیع فراوانی نمرات شیوه فرزند پروری آزاد منشانه 77
بخش دوم : بررسی فرضیه های پژوهش 77
آمارهای محاسبه شده برای فرضیه اول پژوهش 78
آمارهای محاسبه شده برای فرضیه دوم پژوهش 79
آماره های محاسبه شده برای فرضیه سوم پژوهش 80
فصل پنجم 83
بحث و نتیجه گیری : 83
محدودیت های پژوهش : 84
پیشنهادها : 85
فصل ششم : 86
خلاصه پژوهش : 87
فهرست منابع : 90
 
چكيده :
در پژوهش‌ حاضر به بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان پرداخته شده است . در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شكل انتخاب در دسترس دبستان كيمياي سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.
 براي سنجش روش فرزند پروري از آزمون بامريند و براي سنجش رشد اجتماعي كودكان از آزمون وايلند استفاده گرديده است و بدين منظور هر دو آزمون توسط والدين پاسخ داده شده است و داده هاي آماري بدست آمده توسط روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي محاسبه گرديده است .
 نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در بين سه سبك فرزند پروري ( مستبدانه ، سهل گيرانه ، آزاد منشانه ) فقط بين سبك فرزند پروري آزاد منشانه با رشد اجتماعي ارتباط معناداري وجود دارد . به اين معنا كه انتخاب سبك فرزند پروري آزاد منشانه از سوي والدين به افزايش رشد اجتماعي كودكان منجر مي شود .

فصل اول :
كليات پژوهش
مقدمه :
 خانواده پايه و اساس اجتماع وسلول سازنده‌ي زندگي و حيات بشري است و در وسيع‌ترين مفهوم كلمه ، خاستگاه اصلي اعضاي خويش و پناهگاه آن است . پناهگاهي كه نخستين تجربه‌ي انسان براي « اجتماعي زيستن » در آن صورت مي گيرد . از خانواده است كه فرد بر مي‌خيزد و به خانواده است كه فرد روي مي آورد ، تا در آنجا با گروهي كه با يكديگر پيوندي نزديك و صميمي دارد آرام گيرد .
 خانواده از مهم‌ترين و كهن‌ترين واحدهاي اجتماعي است كه بر نهادي به نام ازدواج بنا نهاده شده است . ( جامعه شناسي مفاهيم كليدي ، قنادان ، مطيع ، 1383)
شيوه‌هاي تربيتي ،كنترل و اداره‌ي كودكان توسط والدين ، بدون شك يكي از مهمترين عوامل به وجود آمدن مشكلات رفتاري كودكان است . اغلب والدين اطلاعات و آشنايي كافي در زمينه‌ي شيوه‌ي برخورد و تربيت فرزندان خود را ندارند و اين امر هم به علت فقر فرهنگي و تربيتي والدين ، سرپرستي ناقص يكي از والدين ، نابساماني‌هاي خانوادگي يا دعوا و جدايي والدين است .
 كودكان در جريان اجتماعي شدن مهر و صحبت ، فداكاري و گذشت ، خشم و نفرت ، حسادت و شك و كينه‌توزي را در كنار والدين و خواهران و برادران خود تجربه مي‌كنند . خانواده آن قدر به هم وابسته‌اند كه هر نوع مشكل يا مساله يك عضو خانواده به طور مستقيم بر زندگي ساير اعضاء تاثير مي‌گذارد......
HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir